$
חדשות נדל"ן

נדחה ערר תושבי יפו נגד העירייה בנוגע לשימור המחסנים בנמל יפו

התושבים ובראשם צבי חפץ - עד לאחרונה השגריר בסין - טענו, כי העירייה הרסה את הקונסטרוקציה של המחסנים המיועדים לשימור בכוונה ורק לאחר מכן ביקשה שינויים בהיתר; ועדת הערר המחוזית קבעה כי במקרה זה שחזור הוא שווה ערך לשימור והצדיקה את המהלכים של עיריית ת"א לאור מצב שלד המבנה

דותן לוי 09:5804.03.21

ועדת הערר של מחוז ת"א דחתה על הסף את ערר התושבים בנוגע להריסת שלד המחסנים 2 ו-3 בנמל יפו המיועדים לשימור; הוועדה קבעה כי לאור המצב הרעוע של קונסטרוקציית המבנים, העירייה קיבלה את ההחלטה הנכונה. יחד עם זאת, העירייה תחויב לפרק כל אלמנט חיצוני במעטפת המבנה, כך שמלאכת השחזור תבוצע בצורה מיטבית. למרות דחיית הערר של התושבים, מדובר במכה לא פשוטה גם לעירייה, שתצטרך לפרק אלמנטים חיצוניים רבים שהקימה ותכננה מחוץ לבניינים, כמו מעלית וגשר גדול ביניהם, כך שדה פקטו היא תאלץ לתכנן חלק גדול מהפרויקט מחדש.

 

מדובר ב-2 מחסנים (הנקראים מחסנים 2 ו-3) שנבנו על ידי הבריטים בשנות ה-30 של המאה הקודמת והם חלק ממתחם נמל יפו. המבנים מתאפיינים בשלד (קונסטרוקציה) מפלדה ושימשו לאחסנה וביקורת סחורות שיוצאו מהנמל. עבודות השימור הן חלק מתוכנית שאושרה כבר במהלך 2007 להחייאת הנמל ופיתוחו כאזור תיירות ונופש וכן כנמל שממשיך לשמש לדייג. במהלך חודש מרץ 2019 קיבלה עיריית ת"א היתרי בנייה לשיפוץ המחסנים ונקבע כי ההיתר הוא לעבודות "שימור שיקום ושיפוץ" המחסנים.

 

נמל יפו נמל יפו צילום: שאטרסטוק

 

 

אלא שבעת העבודות, הקונסטרוקציה המקורית של מחסן 2 נהרסה כמעט לחלוטין, וזו של מחסן 3 נהרסה כליל. לאחר ההרס החלה העירייה לבנות קונסטרוקציה חדשה השומרת על קווי המתאר. התושבים הגרים בסמוך טענו כי שלדי המבנים נהרסו בכוונה על ידי העירייה ואילו העירייה טענה כי במהלך העבודות הקונסטרוקציה המקורית התפוררה ונהרסה נוכח מצבה הרעוע. כן טענו התושבים, ובהם גם השגריר בסין עד לאחרונה, צבי חפץ, כי העירייה לא יכלה לבנות קונסטרוקציה חדשה בהסתמך על ההיתרים המקוריים אשר הורו במפורש לשמר את שלד המחסנים, וכן נטען על ידם, כי הוועדה המקומית לא יכלה לאשר את הבקשות להיתרים שהוגשו על ידי העירייה לאחר הרס השלדים שכן אלו אינן תואמות את התוכנית לשימור.

 

הוועדה שבראשה עומדת עו"ד הילה סירוטה ליבנה דחתה את העררים על הסף. הוועדה קבעה, כי במקרה זה אין הגדרה מפורשת למונח "שימור" ואינה מבהירה האם ניתן לבצע שימור בצורה של שחזור. כן התייחסה הוועדה למצבם הפיסי של המבנים הסמוכים לים. "עסקינן בהוראות לשימור מבנים שנבנו לפני למעלה מ-80 שנים בסמיכות לים על כל המשתמע מכך בקשר למצבם הפיסי, אנו סבורים כי ניתן לפרש את ההוראות התכנית כך שהן מאפשרות שימור באמצעות החלפה או שיחזור מלא של הקונסטרוקציה במחסנים".

 

עוד נכתב בהחלטה לגבי ביצוע השימור בצורה של שחזור, "אנו סבורים כי כוונת הדברים כפשוטם הינה כי מקום בו לא ניתן לשמר נוכח מצבו הפיזי של מחסן 2 ניתן לשחזרו בדרך של בנייה חדשה השומרת ככל הניתן על דמיון לבנייה המקורית ובנוגע למחסן 3 אשר מצבו הפיזי הקשה היה ידוע כבר במועד אישור התוכנית ככל שנדרש הוא שיקומו או שיפוצו (ללא כל תנאי לשימור) כך שיהיה תואם למחסנים 1 ו-2. משניתן לבצע עבודות שיחזור למחסן 2 הרי שניתן לעשות כן אף ביחס למחסן 3". עוד נכתב כתמיכה בפעולותיה של העירייה, "אין חולק כי הוראה זו מלמדת כי דרישת השימור אינה קטגוריה וכי בנסיבות המפורטות בתכנית הנוגעות ליציבות ולהתפוררות המבנה, נסיבות שנלקחו בחשבון במפורש במסגרת הוראות התכנית, ניתן לבצע שימור באמצעות שיחזור".

 

בתוך כך קבעה הוועדה, כי לא ניתן להתיר הוספת אלמנטים מחוץ למעטפת המבנה וכי דחיית העררים היא בכפוף לביטול ההיתר שניתן להקמת אותם אלמנטים. "אנו סבורים כי התוכנית אינה מתירה הוספתם של אלמנטים אלה בחריגה ממעטפת המבנים".

x