$
חדשות נדל

מספר ההרוגים הוא לא חזות הכל: מצב הבטיחות בענף הבנייה נותר עגום גם ב-2020

בהתאחדות הקבלנים אומרים כי הצליחו להפחית משמעותית את מספר ההרוגים בחברות הגדולות, ואולם "מספר התאונות עם פצועים בינוני וקשה עלה, ומספר התאונות בכלל עדיין גבוה מאוד"; בארגון קו לעובד טוענים כי בדומה לשנים קודמות, גם 2020 הסתיימה בהיעדר אכיפה פלילית

דותן לוי 14:3503.01.21

סיכום התאונות בענף הבנייה מתמקד בדרך כלל במספר ההרוגים כאינדיקטור למצב התאונות בענף, וכך היה גם השנה. חלק משמעותי מהדו"חות, הן של משרד העבודה והן של הפעילים לקידום הבטיחות בענף, התייחס לנושא, כשברקע עלתה השאלה האם יש להחשיב את הירידה במספר ההרוגים, לנוכח היעדרותם של עשרות אלפי פועלים פלסטינים ממצבת העובדים בענף.

 

אלא שגם במדדים אחרים של פצועים ופעולות אכיפה מסתבר ששנת 2020 היא שנה עגומה בתחום הבטיחות ועדיין לא רואים ירידה במרבית הפרמטרים, אלא להפך.

 

 

 

לפי נתוני ארגון קו לעובד, בשנת 2020 נפגעו 282 עובדים בתאונות עבודה בענף הבנייה, עלייה של 22% לעומת שנת 2019 שבה נפצעו 231 עובדים בענף. נתון זה הוא דרמטי שכן גם אם מספר ההרוגים ירד באופן יחסי וגם אם מנטרלים את הקשר לקורונה, מדובר בנתון קשה שמעיד כי לגופים האמונים על נושא הבטיחות בענף יש עוד עבודה רבה לבצע.

פועלי בניין פועלי בניין צילום: נועה קסלר

 

 

עוד טוענים בקו לעובד, כי למרות השיפור במספר המפקחים בענף, הוא עדיין רחוק מאוד מהסטנדרט המינימלי של ה-OECD, ולתפיסתם ישראל צריכה להגדיל את מספר המפקחים הקיים ב-100 מפקחים לכל הפחות. בנושא האכיפה וההרתעה, נטען על ידי קו לעובד כי אף ש-71% מהתאונות היו עם פצועים במצב בינוני, הן כלל לא נחקרות. עוד עולה מהדו"ח של קו לעובד, כי לא נעשה שימוש מספק בכלי אכיפה מינהליים נגד עברייני בטיחות כגון הטלת עיצומים על קבלנים המפרים הוראות בטיחות, שלילת רישיון קבלן על ידי רשם הקבלנים והשעיה ממרשם הקבלנים המוכרים לביצוע עבודות ממשלתיות. כך, בשנים 2020-2018 קיים רשם הקבלנים רק 24 שימועים ל-22 קבלנים, ורק 2 שימועים הסתיימו בהחלטה על התליית רישיון בפועל. בשנת 2020 התקיימו רק 7 שימועים  אף שלמעלה מ-40 קבלנים צברו יותר מעשרה צווי בטיחות במהלך השנה.

 

כן נמצא, כי למרות האפשרות לנקוט סנקציות נגד החברות שמבצעות פרויקטים עבור המדינה ולהוציא אותן מרשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות, יש לפחות תשע חברות שנותרו ברשימה אף שהוטלו עליהן מעל עשרה צווי בטיחות. בין החברות הבולטות ברשימה ניתן לציין את קבוצת אשטרום, חברת דניה סיבוס, חברת מנרב הנדסה ובנין, חברת שפיר וחברת שטאנג בנייה והנדסה.

 

עוד נטען על ידי קו לעובד כי היחס בין מספר צווי הבטיחות למספר העיצומים הכספיים לא הגיוני, וכי "קשה להבין כיצד רק בפחות מ-4% מליקויי הבטיחות שלגביהם ניתן צו בטיחות, מצא לנכון המינהל להטיל גם עיצומים כספיים".

 

התאחדות הקבלנים: מספר ההרוגים בחברות הגדולות צנח

 

בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ הקימו במהלך שנת 2019 מטה בטיחות יחד עם ההסתדרות הכללית ובראשות חבר הכנסת לשעבר האלוף במיל' איל בן ראובן, כך ששנת 2020 הייתה שנת הפעילות המלאה הראשונה של המטה. בדומה לגופים האחרים, גם בהתאחדות מחזיקים בדעה כי לצד הצלחות נקודתיות בתחום, ולמרות הירידה במספר ההרוגים, התוצאות של שנת 2020 בתחום הבטיחות הן קשות.

 

בן ראובן הסביר, כי "המטה עוקב אחר כלל סוגי התאונות, קלות כקשות, אוסף נתונים ומנתח אותם. התוצאות השנתיות מצביעות על ירידה משמעותית של 22.5% בכמות ההרוגים. בעולם נהוג למדוד את ההרוגים בתאונות עבודה על פי יחס ל-100 אלף עובדים. כאשר בהשוואה של כמות הרוגים ל-100 אלף עובדי הענף בישראל ירדנו מ-14 הרוגים ל-11.8. עם זאת, מספר התאונות ובהן הפצועים בינוני וקשה עלה ומספר התאונות בכלל עדיין גבוה מאוד ויש לנו עוד הרבה עבודה לעשות".

 

עם זאת ,מפילוחים שערך המטה נראה כי הבחירה להשקיע בפעילות עומק בחברות הבנייה ואצל הקבלנים הרשומים, בדגש על הקבלנים הגדולים, הצליחה, אך ייתכן שכעת יש למקד את המאמצים גם במקומות נוספים. מספר ההרוגים בחברות הגדולות (קבלנים בסיווג של ג-5) ירד מ-21 בשנת 2019 ל-8 בשנת 2020, זאת לעומת עלייה בכמות ההרוגים בבנייה העצמית אשר הגיעה ל-32% מסך התאונות. לפי ההתאחדות, חלק מהאתרים שבהן התרחשו תאונות הם אתרים קטנים שלעתים כלל אינם מדווחים.

 

איל בן ראובן איל בן ראובן

 

"אנו מאמינים ששינוי בענף צריך להתחיל מהחברות הגדולות, מאחר שאצלן מספר העובדים הגדול ביותר, ואנו מעריכים שחברות אלו יובילו את תפיסת תרבות הבטיחות והמצוינות וינחילו אותה לשאר הענף, בייחוד לקבלני המשנה הרבים בענף הבנייה. תוכנית הדגל שלנו היא 'תוכנית הכוכבים', שבה מוענקים כוכבי בטיחות על מצוינות בתחום זה לחברות בנייה המשנות את תפיסת העבודה שלהן, תוך קבלת ערכים חדשים דוגמת בטיחות לפני תפוקה, עידוד ותגמול עובדים להצבעה על כשלי בטיחות, תחקור לימוד ושיפור מתמיד".

 

לדברי ראובן, "בבנייה העצמאית הלא מבוקרת, לא מדווחת ולרוב לא חוקית, חלה עלייה מ-8 הרוגים ל-10. המגזר הערבי ישראלי והפלסטיני משלם את המחיר הכבד ביותר בהרוגים: 22 הרוגים מתוך 31. בהיבט פילוח נסיבות התאונה הקטלניות נפילה מגובה הנה הגורם העיקרי 59%, אחריה אירועי קריסה והתמוטטות 17% ואירועי נפילת חפצים 14%".

x