$
חדשות נדל"ן

אשדוד: התושבים התנגדו, ושכונה של 700 יחידות הדיור שקידמה רמ"י הצטמקה ל-250

הוועדה המחוזית קיבלה את התנגדויות התושבים לתוכנית המגדלים הגרנדיוזית שרמ"י קידמה ברובע ט"ו באשדוד. לטענת רמ"י, החלטת הוועדה המחוזית פסולה והושפעה מרצונה לשמור על "שלום בית" עם הוועדה המקומית, שחששה מהתנגדות התושבים; ניסיונותיה של רמ"י לערער על ההחלטה הוגשו באיחור - ונדחו על ידי המועצה הארצית

שלומית צור 15:1002.11.20

בניגוד למגמה של השנים האחרונות, הניסיונות של רשות מקרקעי ישראל לקדם תוכנית של 700 יחידות דיור על קרקע בבעלותה באשדוד כשלו, והיא תיאלץ להסתפק בשיווק קרקע ל-250 יחידות דיור בלבד.

 

 

כך קבעה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום, שקיבלה את עמדת הוועדה המקומית ותושבי השכונה שהתנגדו להיקפי הבנייה. גם ניסיונותיה של של רמ"י לערער על ההחלטה, נדחו לאחרונה במועצה הארצית לתכנון ובנייה, והיא אף לא הצליחה לגייס שלושה חברי וועדה מחוזית שעל פי החוק, יכולים לזמן דיון נוסף בתוכנית.

 

העיר אשדוד העיר אשדוד צילום: אבי רוקח

 

תוכנית רובע ט"ו באשדוד, ממוקמת במרכז הרובע, בפינת הרחובות גורדון ורוטשילד. סביבת התוכנית מאופיינת במבני מגורים נמוכים בני 1-2 קומות. התוכנית הופקדה להתנגדויות בפברואר 2018, והציעה לעבות את מרכז הרובע על ידי הוספת 694 יחידות דיור בבנייה רוויה, במגדלים עד 27 קומות וחזית מסחרית. תחילה תמכו עיריית אשדוד והוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתוכנית, אך בשל התנגדות מצד תושבי הרובע, שינתה הוועדה המקומית את עמדתה והחליטה לתמוך בצמצום משמעותי של התוכנית.

 

בדצמבר 2018 נערך דיון ב-6 התנגדויות שהוגשו לתוכנית, לרבות של תושבי הרובע שטענו לפגיעה בצביון השכונה ובערך נכסיהם, ומהנדס העיר שטען בעיקר לעומסי תנועה כבדים שתגרום התוכנית. במהלך הדיון הציגה הוועדה המקומית חלופה המצמצמת את מספר היחידות ל-200 בעוד רמ"י הציעה חלופות המצמצמות את היקף היחידות ל-500-550 יחידות דיור.

 

עו"ד אלי וילצ'יק עו"ד אלי וילצ'יק צילום: דודי ארדון

 

 

"החלטת הוועדה המחוזית הושפעה שלא כדין"

 

בדיון שהתקיים בספטמבר 2019, החליטה הוועדה המחוזית כי תוספת של 250 יחידות דיור בבניינים בני 15-20 קומות היינה סבירה לעת הזו. בשל השינוי הקיצוני בתוכנית, היא הופקדה שוב להתנגדויות, והפעם היתה זו רשות מקרקעי ישראל שהתנגדה לתוכנית בטענה כי יש לכלול בתוכנית מספר גדול יותר של יחידות דיור. "החלטתה של הוועדה המחוזית הושפעה שלא כדין ובאופן פסול ממניע חיצוני והוא רצונה של הוועדה המחוזית לשמור על "שלום בית" עם הוועדה המקומית שבעקבות לחצים של תושבי הרובע, שינתה את טעמה ובמקום תמיכה בתוכנית כפי שהוגשה והופקדה, התנגדה לה", ציינה מתכננת מרחב ירושלים ברשות מקרקעי ישראל עמליה אברמוביץ'.

 

להתנגדות ניתן מענה של עיריית אשדוד והוועדה המקומית שיוצגה באמצעות עוה"ד אלי וילצ'יק ואופיר כהן ממשרד כהן וילצ'יק ושות', והוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום החליטה בספטמבר האחרון לקבל את עמדת העירייה ולדחות את התנגדות רשות מקרקעי ישראל. "אמנם הוועדה סברה בתחילה כי הבינוי המוצע במקור של 700 יחידות דיור הינו בינוי אינטנסיבי אשר יעזור במימוש צרכים נדרשים ברמה הרובעית עירונית" צוין בהחלטת הוועדה המחוזית. "עם זאת לאחר שהוצגו בני הוועדה מכלול השיקולים וההתייחסות של עיריית אשדוד, תושבי הרובע, החליטה הוועדה על צמצום השטח המיועד לבינוי בתוכנית על מנת לאפשר איזון בין צרכי העיר המיידיים לבין הצרכים בטווח הארוך. כפי שנכתב בהחלטת הוועדה מספטמבר 2019 עוצמת הבינוי וכמות היחידות אינן נכונות למימוש בעת הזו ולפיכך הוועדה הציעה מתווה המאפשר הוספת בינוי עתידית אם וכאשר יתאים למתחם זה".

 

רמי לא עמדה בזמנים

 

רמ"י לא ויתרה וביקשה להגיש ערר למועצה הארצית, אך לא עמדה בזמנים הקבועים בחוק שמותיר לה 15 ימים מיום ההחלטה להגיש ערר. משכך, ניסתה רמ"י לגייס שלושה חברי וועדה מחוזית שעל פי חוק יכולים להגיש ערר תוך 30 יום, אך גם במשימה זו לא עמדה. על כן הגישה רמ"י בקשה למועצה הארצית להאריך את המועד להגשת הערר. לטענתה, ההחלטה של הוועדה המחוזית לדחות את ההתנגדות פורסמה במחצית ספטמבר, וכי תקופת 30 הימים להגשת ערר, חלה בחול המועד סוכות, שהיא תקופת חופשה מרוכזת במגזר הציבורי.

 

זאת בנוסף למגבלות הקשיים הנלווים לכל פעילות ותפקוד רגילים בתקופת הסגר ומצב החירום המיוחד שבעקבות התפרצות נגיף הקורונה. לטענת רמ"י היא נתקלת בעיכובים מובנים בניסיונות לממש את רצונה לערור על ההחלטה ולגייס חברים נוספים בוועדה המחוזית לצורך הגשת ערר מטעם שלושת חברי ועדה מחוזית כאחד. על כן ביקשה רמ"י ארכה להגיש ערר עד ה-1 בנובמבר 2020. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד התנגדה לבקשת רמ"י.

 

וועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית בראשות עו"ד שמרית גולן, קיבלה את עמדת הוועדה המקומית ודחתה את בקשת רמ"י, בראש ובראשונה כי "רמ"י החמיצה את המועד למיצוי ההליכים שעמדו לרשותה מכח החוק לתקיפת החלטת הוועדה המחוזית".

 

x