$
חדשות נדל"ן

משרד החקלאות: אין צורך עוד בוועדה לקידום מואץ של תוכניות בנייה למגורים

לטענת המשרד, הותמ"ל, שאישרה בין השאר תוכניות בנייה למגורים על 70 אלף דונם חקלאיים, השיגה זה מכבר את יעדיה; המשרד מעריך כי גובה הפיצויים לחקלאים שישיבו בעתיד הקרוב למדינה קרקעות חקלאיות יעמוד על 3.5 מיליארד שקל

אמיתי גזית 11:3806.07.20

3.5 מיליארד שקל – זה גובה הפיצויים לחקלאים שישיבו בעתיד הקרוב למדינה קרקעות שמשמשות אותם כיום לחקלאות, אך ייעודן שונה לבנייה למגורים. כך מעריך משרד החקלאות במסמך ובו נימוקים להתנגדותו להארכת תוקף הוראת השעה שמסדירה את פעילות הותמ"ל - הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור.

 

 

  

על פי משרד החקלאות, מאז 2014 כשהוקמה הוועדה ועד עתה נכללו בתוכניות הבנייה למגורים שאושרו בוועדה 70 אלף דונם חקלאיים. הפיצוי על השבת קרקע חקלאית הוא 50 אלף שקל לדונם ומכאן הגיעו במשרד החקלאות להערכה כי הפיצויים יסתכמו במיליארדי שקלים.

 

 

אילוסטרציה אילוסטרציה

 

הנתון הזה נועד להבהיר כי המשך פעילות הוועדה ותכנון על שטחים חקלאים פנויים יגרום לא רק לפגיעה בחקלאות אלא יעלה עוד הרבה מאוד כסף לקופת המדינה. "המשך הפיתוח על קרקעות חקלאיות נושא בחובו פגיעה משמעותית בביטחון המזון ובתוצר החקלאי במשק ועלות גבוהה של פיצויים על הקרקע", נכתב במסמך.

 

הותמ"ל הוקמה ב-2014 בהוראת שעה כמענה למשבר הדיור ולצורך להגדיל באופן מהיר את היצע הדירות. תוקף הוראת השעה פג החודש, ומשרד הפנים מקדם תיקון להוראת השעה שיאפשר לוועדה לפעול עד אוגוסט 2024. במסגרת הליך החקיקה יתקיים מחר (ג') דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה, לקראת הדיון שלחו גופים שונים ובהם משרד החקלאות את עמדתם.

 

המשרד טוען כי הותמ"ל השיגה זה מכבר את יעדיה – אישרה תוכניות שבהם 226 אלף דירות, שזה 137% יותר מאשר היעד שהציבה הממשלה-165 אלף. "הנתונים מעידים על סיומו של הצורך בהוראת שעה באופן חד משמעי", קובע משרד החקלאות.

 

משרד החקלאות מתנגד עקרונית להארכת פעילות הותמ"ל ומתנגד באופן נקודתי לסעיפים בחוק שמשנים את אופי פעילות הוועדה כך שתתמקד בפיתוח תוכניות הבנייה לאורך צירי הסעת המונים וכן במתחמים בעלי חשיבות ארצית או מחוזית שבהם פוטנציאל לבניית 2,500 דירות לפחות. "הותמ"ל יוצרת פגיעה קשה במערכת התכנון ובמערך האיזונים והבלמים של קבלת ההחלטות התכנוניות בישראל", קובע המשרד.

 

נציין כי המטרה המרכזית לשמה הוחלט להפעיל את הותמ"ל לאורך צירי הסעת המונים היא כדי לנצל ביעילות את הפוטנציאל שגלום במערכת הסעת המונים. להגדיל ככל האפשר את נפח הבנייה בסמוך לצירים האלה, לקרב כמה שיותר מקומות עבודה ובתי מגורים אליהם, לקצר את הפקקים, ולהגדיל את היצע המגורים באזור המרכז.

 

בנוסף, להאצת הפיתוח לאורך הצירים יש חשיבות מרכזית במימון פרויקט הקמת המטרו משום שלפחות רבע מתקציב העתק של התוכנית ימומן על ידי פיתוח ושיווק נדל"ן בקרקעות מדינה לאורך צירי המטרו.

x