$
חדשות נדל"ן

נחשף בכלכליסט

סמכויות הותמ"ל החדשות: בנייה ליד צירים ראשיים ותכנון ביישובים חרדיים

הוועדה שעוקפת את גורמי התכנון המקומיים פועלת מתוקף הוראת שעה שפגה השבוע; משרד הפנים מעוניין להאריך את פעילותה עד לאוגוסט 2024 - ופרסם תזכיר חוק בנושא; המטרה המרכזית: להגדיל ככל האפשר את נפח הבנייה בסמוך לצירי הסעת המונים

אמיתי גזית 13:5916.06.20
תוכניות בנייה לאורך צירי הסעת המונים, תכנון ביישובי חרדים וערבים, פינוי בינוי ותוכניות ענק, אלה הן הסמכויות החדשות של הותמ"ל כפי שהן עולות מתזכיר חוק שמשרד הפנים הציג להערות הציבור. תקופת ההערות תמשך עד 6 ביולי ובסיומה החוק יעלה להצבעה בכנסת. מדובר בתיקון לחוק שהצורך בו נולד משום שהותמ"ל פועלת מתוקף הוראת שעה שפגה השבוע. על פי תזכיר החוק, משרד הפנים מעוניין להאריך את פעילות הוועדה עד לאוגוסט 2024 תוך שהיא מתמקדת במשימות שהוגדרו בעלות חשיבות אסטרטגית.

 

 

 

כפי שנחשף לראשונה בכלכליסט החידוש המרכזי בפעילות הוועדה יהיה תכנון לאורך צירי הסעת המונים כאשר המטרה המרכזית היא להגדיל ככל האפשר את נפח הבנייה בסמוך לצירים האלה, לקרב כמה שיותר מקומות עבודה ובתי מגורים אליהם, לקצר את הפקקים, ולהגדיל את היצע המגורים באזור המרכז.

 

עבודות על הרכבת הקלה. בנייה בסמוך לצירים עבודות על הרכבת הקלה. בנייה בסמוך לצירים צילום: אוראל כהן

 

 

במהלך הדיונים על החוק החדש עלתה ההתלבטות מהן בדיוק צירי הסעת ההמונים שלאורכם תוכל לתכנן הותמ"ל. במשרדי האוצר, והבינוי העדיפו להרחיב את הסמכויות כך שהוועדה תוכל לתכנן לאורך כל צירי הסעת המונים - רכבת קלה, כבדה, ומטרו. לעומת זאת דלית זילבר מנהלת מנהל התכנון שאפה לכך שפעילות התכנון בוועדה תתמקד רק ב-3 צירי המטרו שעתידים לקם באזור המרכז. בשלב זה בתזכיר לחוק יש הגדרה כללית של מתחם שיכול לעבור לתכנון בותמ"ל "קרקע סובבת תחנת מערכת תחבורה עתירת נוסעים" ומוענקת למנהל התכנון הסמכות להמליץ לממשלה האם להעביר את הטיפול במתחם לות"מל. במילים אחרות, לפחות על פי הניסוח שמופיע כעת העמדה של משרד האוצר התקבלה משום שהחוק אינו מגביל את התכנון רק לצירי המטרו.

 

לאור העובדה כי הוועדה לא תעסוק רק בתכנון של מתחמי מגורים, אלא בכל מרכיבי התכנון לשם הוועדה התווספה המילה פיתוח כך שהיא תכונה בחוק " הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח".

 

בגלל משבר הדיור בקרב הציבור החרדי הוועדה תטפל גם בתוכניות בנייה בישובים חרדים. כאשר החוק החדש מגדיר כחרדי כל ישוב שבו לפחות 30% מהתושבים הם חרדים. תנאי הסף להעברת תוכנית מישוב חרדי לותמ"ל הוא פוטנציאל לבניית 500 דירות.

 

הוועדה תמשיך לטפל בתוכניות בנייה לישובים ערבים, ובמקרה זה תנאי הסף הוא פוטנציאל לבניית 20 דירות חדשות. בנוסף, הוועדה תמשיך לטפל בתוכניות פינוי בינוי כשתנאי הסף הוא קיומן של לפחות 100 דירות שמיועדות לפינוי.

 

כמו כן הוועדה תטפל בתוכניות בנייה ענקיות שמוגדות בעלות חשיבות ארצית או מחוזית ובתנאי שקיים בהן פוטנציאל לבניית לפחות 2,500 דירות. בכך מכוונים למתחמים דוגמת שדה דב, ופי גלילות ברמת השרון. הגדרה זו מצמצת את היכולת לקדם בותמ"ל תוכניות בקרקע פנויה. עד עתה תנאי הסף לתכנון על קרקע פנויה היה פוטנציאל לבניית 700 דירות.

 

תגובת משרד הפנים: "לצד הארכת החוק שמסדיר את פעילות הותמ"ל, מצא לנכון משרד הפנים, כמי שאחראי על מדיניות התכנון בישראל ומתוך ראייה המתייחסת להיבטים המוניציפאליים, להוסיף שינויים שנדרשים לצורך מיקוד פעילות הוועדה באתגרים תכנוניים שלא זכו להתייחסות ראויה עד כה.

 

"כך למשל, המשרד סבור כי יש להרחיב את התכניות להתחדשות עירונית במרכזי הערים לאור הבנייה החדשה והנרחבת בפרברי הערים. בנוסף, יש לתת דגש גם להגדלת היצע הקרקע המתוכננת לאוכלוסייה הערבית והחרדית לאור קשיים וחוסר בתכנון ביישובי המיעוטים ובשל מחסור משמעותי בדיור לאוכלוסייה החרדית, וזאת בין היתר על מנת לעמוד ביעדי תכנון שקיבלו תוקף בהחלטת ממשלה.

 

"בתזכיר החוק מופיעה התייחסות לפעילות הוועדה באשר לגיבוש תכניות אסטרטגיות רחבות היקף לדיור. בנוגע להרחבת סמכות הוועדה בנושא פיתוח מוטה תחבורה ציבורית, הרי שסוגיית ציפוף מרכזי הערים וסוגיית פיתוח מערכת תחבורה ציבורית יעילה, הן סוגיות המשלימות אחת את השנייה והטיפול בהן נדרש להתבצע במקביל, שכן אחד החסמים המשמעותיים ביותר לתוספת יחידות דיור ושטחי תעסוקה בתוך הערים, הוא אתגר התחבורה. תכנון מהיר של מתחמי פיתוח מוטה תחבורה בסמיכות לתחנות הסעת ההמונים ובמקביל לתכנון תשתיות התחבורה, צפוי להשלים את פעולות הממשלה בנושא זה ולאפשר את הצפיפות הנדרשת להקמת מערכת תחבורה יעילה וכלכלית".

x