$
חדשות נדל"ן

"תזכיר החוק בעניין תכנון ובנייה - ניצול ציני של הקורונה כדי להמשיך את פעילות הותמ"ל"

שורה של ארגונים הגישו הערות לתזכיר החוק שמקדם משרד האוצר לתקופת הקורונה, במסגרתו תצומצם היכולת של הציבור להתנגד לתוכניות, ותוארך פעילות הותמ"ל

שלומית צור 17:0304.05.20

האם משרדי הממשלה מבקשים לנצל את משבר הקורונה כדי לקדם תכנון מהיר? עיון בהערות שהוגשו על ידי גופים ציבוריים לתזכיר החוק בענייני תכנון ובנייה לתקופת הקורונה, שפורסם להערות הציבור, מצביע על חששות של הציבור מפני תכנון מהיר ודורסני ללא יכולת להתנגד ולהשמיע טענות.

 

את התזכיר מקדם משרד האוצר, והוא למעשה הוראת שעה לתקופת הקורונה, שתאושר כתיקון לחוק התכנון והבנייה. זאת במטרה לעדכן את החוק הקיים בתקופת המשבר. התזכיר כולל הארכת חוק הותמ"ל עד אוגוסט 2020 ואף לאפשר לשר האוצר להאריך את התקופה בשלושה חודשים נוספים ללא אישור הכנסת. בנוסף מאפשר התזכיר לקיים דיונים בהתנגדויות ובוועדות ערר ללא נוכחות המתנגדים, ולקבל החלטות על סמך כתבי התנגדות, שידור וידאו או שיחת טלפון בלבד. תוקף הוראת השעה יהייה לשלוש שנים.

 

בהערות שהגיש איגוד המתכננים לתזכיר החוק, הוא טוען שקיום דיון ללא מתנגדים או צדדים בערר, מרוקן את הדיון מתוכן. "קיום דיון פומבי בהתנגדויות ועררים הינו מרכיב מהותי ויסודי בשיתוף הציבור בהליכי התכנון" כתבו מתכננות הערים תמי גבריאלי ונורית אלפסי למנכ"לית מינהל התכנון דלית זילבר. "לפיכך אין ספק כי קיום דיונים ללא מתן אפשרות למתנגדים או צדדים לערר להשתתף באופן אישי בישיבות מוסדות התכנון, ולטעון טענותיהם באופן בלתי ישיר מול חברי מוסדות התכנון, מהווה פגיעה בזכות ההתנגדות ופגיעה בשיתוף הציבור בתהליכי התכנון".

 

  צילום: שאטרסטוק (דימיטר סוטירוב)

 

איגוד המתכננים מציע לחייב את יוזמי הדיון לקיים אותו בהשתתפות פיזית או משודרת של המתנגדים, כאשר החובה לקיים זאת תהייה מוטלת על מוסד התכנון בלבד, ולא ניתן יהיה לקיים דיונים ללא השתתפות משודרת של המתנגדים. זאת כדי לצמצם את הפגיעה בזכות להתנגד ובשל החשש לפגיעה באוכלוסיות מוחלשות או מוגבלות. על כן לא ניתן יהיה לקיים דיון בהתנגדות על סמך מסמכים בלבד או שיחת טלפון עם המתנגד, אם למתנגד לא היתה דרך להישמע בשידור חזותי. עוד מציע האיגוד לקבוע חובה להקליט דיונים בוידאו ולתעד אותם, ולהורות על פרסום הקלטות אלו באתרי האינטרנט של מוסדות התכנון.

 

עוד מעיר איגוד המתכננים, כי בשל מגבלות השהייה במרחב הציבורי, יכולת הציבור להיחשף למידע על תוכניות שמקודמות או מופקדות סמוך לביתו נפגעה, ושילוט פיסי בנושא הפך לא יעיל. על כן מציע האיגוד להבטיח חשיפת מידע לציבור לרבות מסירה פיסית של הודעה לדיירי הדירות הרלוונטיות לתוכניות המקודמות. כמו כן מציע האיגוד לאפשר לציבור להגיש התנגדות מקוונת באינטרנט מבלי להידרש לתצהיר שייחתם לפני עו"ד וזאת בשל מגבלות השהייה מחוץ לבית במיוחד בקרב אוכלוסיה מבוגרת.

 

"ניצול ציני של תקופת הקורונה"

 

ניר פפאי סמנכ"ל החברה להגנת הטבע ניר פפאי סמנכ"ל החברה להגנת הטבע צילום: עמיר בלבן החברה להגנת הטבע

גם בחברה להגנת הטבע הגישו הערות לתזכיר החוק, בהן היא מתנגדת בעיקר להארכת חוק הותמ"ל. סמנכ"ל החברה להגנת הטבע ניר פפאי מזכיר כי חוק הותמ"ל שנחקק בקיץ 2014 במטרה להאיץ ולהגדיל את היצע יחידות הדיור, הוגבל ל-4 שנים, ובמאי 2018 הוארכה התקופה עד אוגוסט 2019.

 

"עם פיזור הכנסת במאי 2019 הוארך חוק הותמ"ל אוטומטית ופועל למעשה כבר 9 חודשים ללא אישור הכנסת", מציין פפאי. כעת, על פי הערות החברה להגנת הטבע, מציע תזכיר החוק, להאריך את תוקף פעילות הותמ"ל עד אוגוסט 2020 ואף מציע כי שר האוצר יהיה מוסמך לאשר הארכת פעילות הוועדה בשלושה חודשים נוספים ללא אישור הכנסת. "מדובר בניצול ציני של תקופת הקורונה כדי להמשיך את פעילותה של וועדה בעייתית זו". צוין. "החברה להגנת הטבע מתנגדת לתיקון זה בחוק התכנון והבנייה שהוא בעצם חוק עוקף תכנון ועוקף ציבור.

 

פעילות הותמ"ל מהווה פגיעה קשה במערכת התכנון ובמערך האיזונים והבלמים של קבלת ההחלטות התכנוניות בישראל. במקום לנצל את המשבר הנוכחי לשם עלייה ברמת התכנון וכהזדמנות להתחדשות עירונית ופיתוח תחבורה בת קיימא, מופנה המאמץ לחיזוק וועדת תכנון שמקדמת תכנון מהיר וירוד של שכונות פרבריות מבוססות רכב פרטי. בחסות העדר ממשלה קבועה מוסד זה מונשם שוב ושוב בניגוד מפורש לכוונה המקורית של המחוקק".

 

מלבד התנגדותה להארכת חוק הותמ"ל מתנגדת החברה להגנת הטבע גם לתוקף הוראת השעה שנקבע לשלוש שנים "מדובר בהגזמה פרועה שמטרתה לנצל את תקופת המשבר לשינוים הדרסטיים שמוצעים בחוק" כותב פפאי ומציע לצמצם את תקופתו לשלושה חודשים שאחריהם ניתן יהיה להאריך את התקופה בשלושה חודשים נוספים בכפוף לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. בהקשר זה גם איגוד המתכננים מבקש לצמצם את התקופה לשנה בלבד, שכן מדובר בשעת חירום, וחקיקת הוראת שעה במהלכה נפגעת משמעותית זכות הטיעון ושיתוף הציבור בהליכי התכנון.

 

עוד הגישו הערות לתזכיר החוק,  הפורום הישראלי לעירוניות ועמותת מרחב התנועה לעירוניות בישראל, שהזהירו בעיקר מפני פגיעה בזכות הציבור בעלי המוגבלויות, הצרכים המיוחדים, או אלה שאין בידם אפשרות להתנגד לתוכניות. על כן מבקשות העמותות לתקן את התזכיר בשל מוגבלות התנועה החופשית במרחב הפיזי בעיקר בקרב אוכלוסיות מבוגרות ומחלות רקע.

 

העמותות מציעות לפרסם הודעות על דיונים שעומדים להתקיים או על הפקדת תוכניות באמצעות הודעה מיוחדת שתימסר לכל התושבים בישוב או בשכונה הרלוונטית. כמו כן הדיונים בהתנגדות לתוכנית או בערר יחייבו נוכחות של המתנגדים או העוררים, ואלה שלא יוכלו פיסית להגיע יעשו זאת באופן משודר באחריות יוזם הדיון, או באמצעות שיחה טלפונית בהסכמתם. הדיונים יוקלטו בוידאו ויתומללו והקישור יימסר למתנגדים ויעלה לאתר האינטרנט.  

 

ממינהל התכנון נמסר: "מדובר בהארכה מינימלית, שכן דיון מהותי בנושא הארכת הותמ"ל לא התקיים עד כה בשל הבחירות החוזרות ונשנות וכעת משבר הקורונה. "בשנה האחרונה, הוכרזו בותמ"ל בעיקר תכניות התחדשות עירונית ובחברה הערבית. בכל מקרה, פרסום התזכיר נועד לשמוע את עמדת הציבור טרם העברת ההמלצה לממשלה ולכנסת".

x