$
חדשות נדל"ן

הוועדה הבינמשרדית תמליץ: הפרטה של היתרי הבנייה

הוועדה שבחנה הקלות רישוי בתחום התכנון והבנייה תגיש את המלצותיה בחודש הקרוב. עפ"י ההמלצה העיקרית, אפשר יהיה להפיק היתר בנייה באופן עצמי על ידי איש מקצוע רק לאחר שהתוכנית קיבלה את אישור מכון הבקרה

אמיתי גזית 15:2430.06.19

הוועדה הבינמשרדית שבחנה הקלות רישוי בתחום התכנון והבנייה תגיש את המלצותיה בחודש הקרוב.

 

 

 

מהדיונים שקיימה הוועדה עולה כי ההמלצה המרכזית והמהפכנית שלה תהיה הפרטה של היתרי הבנייה. גורמי מקצוע מורשים - כלומר מהנדסים אזרחיים או אדריכלים - יחתמו על היתרי בנייה במקום הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה שפועלות במרבית הרשויות המקומיות.

 

ההמלצה על הרפורמה הזו נולדה במקביל למועד שבו החלו לפעול מכוני בקרה פרטיים, שבוחנים היבטים בטיחותיים והנדסיים בתוכניות הבנייה שמגישות חברות הבנייה. על פי המלצת הוועדה, אפשר יהיה להפיק היתר בנייה באופן עצמי על ידי איש מקצוע רק לאחר שהתוכנית קיבלה את אישור מכון הבקרה. תנאי נוסף הוא תשלום כל האגרות וההיטלים לוועדה המקומית.

 

הוועדה המקומית של העירייה תמשיך לשמש כגוף שמבצע אכיפה של חוקי התכנון. היא תוכל להורות על הפסקת עבודה אם תגלה פרויקט שנבנה בחריגה מתוכנית או מהיתר בנייה.בנוסף מומלץ לשלול רישיון ממומחה אם יתברר כי הוציא היתר בנייה שאינו תואם לתוכנית בניין עיר (תב"ע).

 

 

אילוסטרציה אילוסטרציה צילום: אלכס קולומויסקי

 

נראה כי בשלב ראשון ההליך החדש יתאפשר רק בתוכניות לבניית בניינים בני עד 9 קומות, ורק בתנאי שהבקשה להיתר בנייה תואמת את התב"ע (תוכנית בניין עיר) התקפה. כלומר, לא יתאפשר רישוי עצמי במקרה שבו היזם מבקש הקלות, דהיינו תוספת זכויות בנייה על אלו המאושרות בתב"ע.

 

עוד המלצה מרחיקת לכת, היא לאפשר ליזמים לערוך בעצמם שומה להיטל השבחה, במקרה כזה הוועדה המקומית תוכל להגיש שומה נגדית תוך שנה. בכל מקרה הליך בירור תשלום היטל ההשבחה לא ימנע את המשך קידום תוכנית הבנייה.

 

הצוות שגיבש את ההמלצות האלה הוקם בהחלטת ממשלה שהתקבל לפני חציה שנה והוא מונה נציגים מאגף תקציבים משרד האוצר, ומטה הדיור במשרד האוצר, מנהל התכנון, ומשרד המשפטים. לדיונים זומנו גם נציגים מהתאחדות בוני הארץ, ואיגוד המהנדסים המטרה היא להאיץ את ההליכים להוצאת היתרי בנייה וזאת משום שהזמן שחולף עד הוצאת היתר בנייה נחשב ארוך במיוחד בהשוואה בינ"ל. בתחום זה ישראל מדורגת 41 בקרב מדינות ה-OECD, הזמן הממוצע להוצאת היתר בנייה הוא 207 ימים, לעומת 153 ימים בממוצע במדינו אחרות בארגון.

 

נזכיר כי לפני כשנתיים הוטמעה רפורמה בהליכי הרישוי שנועדה להתמודד עם הבעיה הזו באמצעות הפיכת הליך הוצאת ההיתר לממוחשב. אלא שרבים בענף טוענים כי הרפורמה כשלה, שכן התהליך הממוחשב מסורבל מאוד אפילו בהשוואה לתהליך הידני שהיה נהוג בעבר.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x