$
חדשות נדל"ן

בלעדי לכלכליסט

למה עיריית ירושלים מחרימה את הוותמ"ל?

נציגי עיריית ירושלים, המתנגדים לבנייה במתחם רכס לבן בעיר, נעדרו מדיון ותמ”ל בנושא. זאת במחאה על אובדן כוחם מול מינהל התכנון והותמ"ל שעברו לשליטת האוצר. יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיר הוא קובי כחלון, אחיו של שר האוצר

אמיתי גזית 08:4926.05.15

עיריית ירושלים נוקטת פעולת מחאה נגד משרד הבינוי שמקדם שכונה חדשה בעיר: ב־18 במאי התקיים דיון בותמ"ל (ועדה למתחמים מועדפים בדיור) בעניין תוכנית הבנייה במתחם רכס לבן במערב ירושלים שמקדם משרד הבינוי. ל"כלכליסט" נודע כי מהדיון נעדרו נציגי לשכת הוועדה המחוזית, נציגי הוועדה המקומית ירושלים ונציגי העירייה.

 

רכס לבן הוא חלק מתוכנית ספדיה שקודמה בראשית שנות האלפיים במטרה לבנות אלפי יחידות דיור חדשות בשטחים ירוקים באזור, וב־2007 נדחתה בוועדה הארצית לתכנון ובנייה בעקבות מחאה של ארגוני סביבה. בספטמבר 2014 החליט קבינט הדיור להחיות את רכס לבן, והעביר לאישור הותמ"ל תוכנית של משרד הבינוי לבניית 3,500 יחידות דיור. המהלך גרר ביקורת מארגוני סביבה בגלל הסכנה לפגיעה בטבע, וגם מעיריית ירושלים — שמעדיפה לקדם תוכניות לחידוש מרכז העיר, ולא להקים עוד שכונות לוויין שירחיקו אוכלוסייה חזקה מהמרכז ויעמיסו על תשתיות התחבורה.

 

הדיון שנערך בשבוע שעבר הוא דיון שולחן עגול, שבו כל המעורבים יכולים להשמיע את עמדתם ולא מתקבלות החלטות אופרטיביות. כמה שמות מתבקשים בדיון כזה נעדרו מהשולחן: דלית זילבר, הממונה על מחוז ירושלים בלשכת התכנון ויו"ר הוועדה המחוזית; שירה תלמי, מתכננת המחוז; נציג ראש העיר; מהנדס העיר ירושלים; ונציג הרשות לפיתוח ירושלים.

 

קובי כחלון, סגן ראש עיריית ירושלים ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיר - וגם אחיו של שר האוצר משה כחלון - מסר ל"כלכליסט" כי ראש העיר ניר ברקת הביע בפומבי את התנגדותו לקידום תוכנית רכס לבן במסלול הותמ"ל, והורה לנציגיו להיעדר מהישיבה בעניין.

 

מעבר לוויכוח על התוכנית המסוימת הזו, היעדרות יו"ר הוועדה המחוזית ומתכננת המחוז היא ביטוי למתח בין הרשות המקומית לממשלה בעקבות הכפפת מינהל התכנון למשרד האוצר.

 

ראש עיריית ירושלים ניר ברקת וסגנו קובי כחלון. "ראש העיר רואה בחומרה את הניסיון של הותמ"ל לעבוד ללא תיאום עם העירייה" ראש עיריית ירושלים ניר ברקת וסגנו קובי כחלון. "ראש העיר רואה בחומרה את הניסיון של הותמ"ל לעבוד ללא תיאום עם העירייה" צילום: נעם ריבקין פנטון

 

שני מסלולים עוקפי עיריות

 

מינהל התכנון פועל בשלושה רבדים: ברמה הארצית הוא מתווה מדיניות ומאשר תוכניות בעיקר באמצעות המועצה הארצית לתכנון ובנייה; ברמה האזורית הוא פועל באמצעות ועדות מחוזיות; וברמה המוניציפלית הוא פועל באמצעות הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה. המנגנון הזה היה כפוף עד היום למשרד הפנים כדי לקיים דיאלוג עם גורמים במועצות מקומיות ואזוריות שיושפעו מהחלטות תכנון. ועדות מחוזיות קיבלו החלטות על פי שיקול דעתן, ואיזנו בין מדיניות המועצה הארצית לתכנון ובנייה לצורכי העיריות.

 

עד עתה הממונה על מחוז במשרד הפנים כיהן אוטומטית גם כיו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. כאחראי על הרשויות המקומיות ותקציבן הוא הכיר את צורכיהן ומצוקותיהן. הוועדה המחוזית סיפקה לממונה על המחוז כלים לסייע לרשות, למשל באמצעות החלטה על הקמת אזור תעשייה בגבולות רשות מסוימת במחוז. אלא שבהסכם הקואליציוני בין כולנו לליכוד סוכם כי הממונים על המחוזות מטעם משרד הפנים יכהנו כיו"ר ועדה מחוזית רק באישור שר האוצר. לשר החדש ניתנה הסמכות למנות אדם אחר במקומם שאינו כפוף למשרד הפנים. יש החוששים כי מערכת התכנון החדשה תפעל להאצת הבנייה רק על פי ההתחייבות של כחלון להורדת מחירי הדיור, ובניתוק מהשלטון המקומי וצרכיו.

 

הותמ"ל, שהוקמה ב־2014, נועדה לקדם תוכניות בנייה גדולות בלו"ז צפוף, והיא פועלת במסלול מקביל לוועדות המחוזיות. לשר האוצר צפוי בה רוב: מבין 13 בעלי זכות ההצבעה, אפשר להעריך כי לפחות שישה יצביעו בהתאם להנחיותיו — היו"ר (עד עתה מנכ"ל משרד הפנים ובקרוב נציג משרד האוצר), נציג משרד ראש הממשלה, נציג האוצר, נציג משרד הבינוי שבראשו עומד יואב גלנט מכולנו, נציג המשרד להגנת הסביבה שבראשו השר אבי גבאי מכולנו, ונציג רשות מקרקעי ישראל שתעבור גם היא בקרוב לסמכות האוצר. כדי לגייס רוב יזדקק כחלון לעוד קול אחד שיוכל לבחור מבין נציגי משרד הביטחון, החקלאות והפנים. הקולות בותמ"ל המשקפים את הצרכים המקומיים שייכים רק למתכנן הוועדה המחוזית ולנציג הרשות המקומית הרלבנטית. כמו כן יש זכות הצבעה לנציג הארגונים הירוקים.

 

הארגון מחדש של מוסדות התכנון בכפיפות למשרד האוצר נעשה במקביל לפעילות הותמ"ל ולא במקומה. במילים אחרות, בסופו של התהליך ייווצרו שני הליכים תכנוניים מהותיים, שניהם כפופים לשלטון המרכזי, ובשניהם כוחו של השלטון המקומי מצומצם.

 

נתניהו קיבל את עמדת העירייה

 

יום אחרי דיון השולחן העגול התקיימה ישיבת ממשלה חגיגית לציון יום ירושלים. בישיבה הזו, טוענים בעיריית ירושלים, קיבל ראש הממשלה את עמדת העירייה כי אין לבנות בשטחים פתוחים לפני מיצוי התוכניות הקיימות בתוך העיר. בהתאם לכך התקבלה החלטה כי משרד הבינוי יכין בתיאום עם עיריית ירושלים תוכנית לקידום התחדשות עירונית שתכליתה "הגדלת היקף מימוש הפרויקטים והיצע יחידות הדיור".

 

מעיריית ירושלים נמסר כי "ראש העיר מתנגד לתוכנית הבנייה, ורואה בחומרה את הניסיון של הותמ"ל לעבוד ללא תיאום עם העירייה והוועדה המחוזית, ולאשר תוכניות שאינן מסונכרנות עם מדיניות העירייה ועלולות ליצור נזק בלתי הפיך. זאת במקום למצות את עתודות הקרקע הקיימות בעיר. עמדת ראש העיר קיבלה חיזוק מראש הממשלה, שאמר בישיבת הממשלה כי אין להרחיב את הבנייה על חשבון השטחים הפתוחים במערב העיר, ויש למצות את התוכניות והשטחים הקיימים בתוך ירושלים בדגש על התחדשות עירונית".

 

ד"ר שוקי אמרני, מנכ"ל משרד הפנים ויו"ר הותמ"ל, מסר כי "הותמ"ל מחויבת על פי חוק לדון בתוכניות שנקבעות על ידי הממשלה כמתחמים מועדפים לדיור. ישנן תוכניות שהרשויות המקומיות לא תומכות בהן ולא מעוניינות בקידומן. לכן אני מקדם שיתוף פעולה עם הרשויות ונעשות פעולות של הסברה ושכנוע. צריך לתת משקל גדול מאוד לרצונות של הרשות המקומית, במיוחד רשות כמו עיריית ירושלים. הדו־שיח צריך להימשך עד שיבשילו התנאים לקידום התוכנית". בהתייחסו להיעדרות הממונה על המחוז ומתכננת המחוז מהדיון אמר אמרני כי "שולחנות עגולים הם לא ישיבות חובה. מי שיש לו מה לומר מגיע. יהיו עוד ישיבות ובוודאות ישתתפו בהן גורמי התכנון של משרד הפנים".

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x