$
חדשות נדל"ן

בעקבות הקלות במס שבח: שיא בגביית מסים מעסקאות בקרקעות ב-2011

ההקלות במס שבח שהעניקה המדינה בסוף 2010 למי שמוכר מגרש לבניית שמונה דירות או יותר הביאו לשיא של 3.1 מיליארד שקל בגביית המסים

עינת פז-פרנקל 17:0231.12.13

ההקלות במס שבח שהעניקה המדינה בסוף 2010 עודדו בעלי מגרשים למכור אותם למטרות בנייה למגורים: גביית המסים מעסקאות בקרקעות הגיעה לשיא של 3.1 מיליארד שקל ב-2011. כך עולה מדו"ח מינהל הכנסות המדינה לשנים 2010-2011, שפרסם משרד האוצר.

גם מס רכישה על דירות ירד בשנת 2011, אם כי בשיעור נמוך יחסית של 5.3% גם מס רכישה על דירות ירד בשנת 2011, אם כי בשיעור נמוך יחסית של 5.3% צילום: ענר גרין

 

בסוף 2010, במסגרת הוראת שעה, ניתנה הקלה במס שבח למי שמוכר מגרש לבניית שמונה דירות או יותר, ולפיה המס יופחת מ-45% ל-20% מהשבח שנוצר לבעל הקרע מזמן קניית המגרש לעת מכירתו. ההנחה הזמנית במס ניתנה לשנתיים. במסגרת "מבצע" ההנחה, במהלך 2011, נמכרו קרקעות שקיבלו את ההנחה האמורה במס שבח בהיקף כולל של 2.1 מיליארד שקל.

 

עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2011 צנח ההיקף הכספי של קרקעות שנרכשו על ידי יחידים (בניגוד לחברות) ב-30%, לאחר עלייה של 15% שנרשמה ב-2010. כחמישית מהירידה מיוחסת להאטה בפעילות קבוצות הרכישה, במסגרתה מתאגדים אנשים ורוכשים קרקע במשותף, על מנת לבנות עליה בניין דירות. במקביל, צנח היקף רכישת קרקעות על-ידי חברות בנייה ב-27% בשנת 2011, לאחר עלייה חדה של 73% בשנת 2010.

 

גם מס רכישה על דירות ירד בשנת 2011, אם כי בשיעור נמוך יחסית של 5.3%, וסך הגבייה עמד על 2.2 מיליארד שקל. זאת, לאחר עלייה של 38.2% בשנת 2010. עם זאת, בפועל, צנחה הגבייה ממס רכישה על דירות ב-22% בשנת 2011, אך בשל הפרשי עיתוי (גבייה על עסקה בשנה קלנדרית קודמת או עוקבת), הסתכמה הירידה ב-5.3%, כאמור.

 

מעניין לציין כי, בשנת 2011 כ-63% מהדירות שנרכשו היו פטורות ממס רכישה, דהיינו היו זולות מ-1.35 מיליון שקל. בפברואר 2011 עודכנה מדרגת מס הרכישה הראשונה, ועלתה מ-1.14 מיליון שקל ל-1.35 מיליון שקל, כאמור, ובכך למעשה הורחב הפטור ממס רכישה לדירות נוספות. בחיפה ובצפון, נע משקלן של הדירות הפטורות ממס רכישה בשיעורים שבין 80%-92%, בתל אביב שיעור הדירות הפטורות עמד על 31%, ובשרון על 18% בלבד.

 

בסך הכל, בשנת 2011 הסתכמה גביית מיסי מקרקעין (מכל הסוגים) ב-7 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של 4% בהשוואה ל-2010. זאת, לאחר זינוק של 35% בשנת 2010.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x