$
חדשות נדל

עתיד תוכנית הבנייה הענקית של צפון ת"א יוכרע היום

רכס הכורכר האחרון של ת"א יעמוד במוקד הדיון שתקיים היום המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בתוכנית לבניית 12 אלף דירות בצפון העיר. לטענת פעילים סביבתיים, התוכנית תגרום נזק סביבתי ארוך טווח ותפגע בעשרות מינים של בעלי חיים וצמחים

חן פונדק 09:1814.03.13

ועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה תקיים היום דיון מכריע בגורלה של תוכנית צפון־מערב תל אביב, תוכנית הענק שיזמה עיריית תל אביב להקמת 12 אלף יחידות דיור בין רחוב פרופס מדרום ובין הרצליה בצפון.

 

הדיון אמור לחרוץ את גורל התוכנית, שמקודמת כבר 12 שנה והוגשו בגינה 132 התנגדויות. לאחר שהרוב המכריע של

ההתנגדויות נדחה, אמורה המועצה הארצית לדון ב־21 עררים שהוגשו בעניין התוכנית (ראו מסגרת).

 

אחד העררים נוגע לעתידו של רכס הכורכר הנכלל בתוכנית. הרכס, המשתרע על 927 דונם, נחשב לרכס הכורכר האחרון בגוש דן. הפגיעה בו מטרידה מאות תושבים ופעילים סביבתיים, שהתאגדו תחת גוף המכונה "המטה להצלת רכס החוף האחרון בתל אביב". פעילי המטה, שמייצג עו"ד אלון סמואל, לא מתנגדים לבניית הדירות במסגרת התוכנית, אלא חוששים בשל הקמתו של פארק במערב התוכנית, בחלקו הצפוני של רכס הכורכר. בין השאר אמור הפארק לכלול בתי קפה, ארבעה חניונים תת־קרקעיים בני 4,000 מקומות חניה וחניון עילי של 600 מקומות.

 

כמו כן מוטרדים הפעילים בגלל כביש שאמור להיסלל בחלק המערבי של התוכנית ולחבר בין רחוב פרופס למלון מנדרין. לטענת הפעילים, הכביש ינגוס ב־40% מהרכס ויפגע במגוון החי והצומח שבו.

 

השטח שבו אמורה להיבנות תוכנית צפון-מערב תל אביב. ההסכם לפינוי שדה דב עשוי לשנות לגמרי את התוכנית השטח שבו אמורה להיבנות תוכנית צפון-מערב תל אביב. ההסכם לפינוי שדה דב עשוי לשנות לגמרי את התוכנית

 

"התוכנית נמצאת קרוב מדי לחוף"

 

עומר כהן, מתכנן ערים שחיבר חוות דעת אשר צורפה לערר שהגישו אנשי המטה, טוען כי תוכנית הבנייה מעלה חשש ממשי לפגיעה סביבתית.

 

"מבחינה תכנונית נעשו פה במקביל כמה מהלכים שיש ביניהם חוסר התאמה", הוא מסביר. "המהלך המרכזי נוגע לתיקון

הרביעי לתמ"א 13 (תוכנית המתאר הארצית להגנה על הסביבה החופית האוסרת בנייה 300 מטר מקו הים עם גמישות לסטות בעד 20% מהקו - ח"פ). אמנם התוכנית טרם אושרה סופית, אבל היא מצויה בישורת האחרונה אחרי 15 שנה, ומוסדות התכנון מתייחסים אליה כאל תמ"א מאושרת כדי למנוע מחטפים.

 

"כל הדיונים בתוכנית הבנייה מבוססים על התמ"א, אבל לא עומדים בה, אלא מגדירים קו בנייה של 240 מטר מהחוף", ממשיך כהן. "בפועל הטווח הממוצע המוצע לבנייה הוא 225 מטר מהחוף, כי העירייה מכלילה במדידה 15 מטרים של המדרכה ושל הכביש המתוכנן".

 

לדברי כהן, התוכנית עלולה להפר גם את תמ"א 35 (תוכנית המתאר הארצית הקובעת ייעודים בסיסיים לשטחים - ח"פ). התמ"א מגדירה את כל השטח ממערב לכביש 2040 (כביש המחבר בין אזורי חן לחוף הצוק), שנמצא בשטח התוכנית, כאזור בעל רגישות נופית וסביבתית גבוהה. באזור כזה בעייתי מאוד לבנות, היות שעל פי התמ"א תוספת שטח לפיתוח צריכה להיות "ממוקמת ככל האפשר בשטחים שאינם בעלי רגישות נופית וסביבתית גבוהה".

 

כהן מסביר כי על מנת לבנות בשטח בעל רגישות סביבתית גבוהה נדרשים עורכי התוכנית, על פי הוראות תמ"א 35, להכין נספח נופי סביבתי, שצריכים לאשר המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, וטרם נערך. כמו כן, על פי הוראות התמ"א, יש לערוך סקר אקולוגי מקיף למיפוי ערכי הטבע, החי והצומח באזור, וגם הוא טרם נערך.

 

נוסף להתנגדויות המבוססות על הוראות התכנון והבנייה חוששים אנשי המטה שהתוכנית תהרוס את רכס הכורכר. לדבריהם, הרכס כולל 180 מינים שונים של צמחי בר, המהווים 8% מצמחי הבר בישראל. הם טוענים כי ברכס יש מגוון עשיר של בעלי חיים ו־72 סוגים של ציפורים.

 

"חשש לפגיעה אנושה בערכי הטבע והנוף"

 

אנשי המטה נסמכים, בין היתר, על חוות דעת של עזריה אלון, ממייסדי החברה להגנת הטבע וחתן פרס ישראל לשנת 2012 בגין תרומה מיוחדת להגנה על הסביבה.

 

במסגרת חוות הדעת, שצורפה לערר של המטה, כתב אלון בין היתר: "נופי הכורכר, על צמחיהם ובעלי החיים הייחודיים, ובכלל זה רכס הכורכר בין חוף תל אביב, צפויים להיעלם בעקבות תוכניות בינוי ופיתוח, ובהן תוכנית 3700 (תוכנית צפון־מערב תל אביב - ח"פ) במתכונתה הנוכחית. התוכנית פוגעת פגיעה אנושה בערכי הטבע והנוף של הרכס, ויש לערוך בה שינויים משמעותיים כדי להציל שטח ייחודי למען הציבור ולמען העיר תל אביב".

 

לפי אלון, יש למנוע את סלילת הכביש המתוכנן במרחק של 300 מטרים מקו החוף ולמקם את הפארק ממזרח לכביש 2040 הקיים.

 

עומר כהן. "הבנייה קרובה מדי לחוף" עומר כהן. "הבנייה קרובה מדי לחוף"

למרות פרק הזמן הארוך שבו תוכנית צפון־מערב תל אביב מתגלגלת בין ועדות התכנון, טוענים כל הגורמים המתנגדים לתוכנית כי יש בה פגם בסיסי: היא מתעלמת מפינויו הצפוי של שדה דב - משתנה שצפוי לעורר שינויים משמעותיים בתוכנית.

 

ב־2004, כאשר הוצגה התוכנית לראשונה בפני ועדות התכנון, הניחה עיריית תל אביב, שיזמה את התוכנית, כי השדה יפונה. ואולם, כאשר הגיעה התוכנית לדיון בוועדה המקומית, העירו אנשיה כי הנחה זו אינה במקומה, היות שפינוי השדה אינו מובטח ומתעכב זה שנים ארוכות.

 

העירייה אימצה את ההערה, ובתוכנית נערכו ההתאמות הדרושות. בתוכנית שהופקדה להתנגדויות ב־2008 הובאו בחשבון מגבלות הרעש שיוצר השדה ומגבלות הבנייה לגובה הנובעות מקרבתו (הבנייה הוגבלה ל־15 קומות).

 

132 ההתנגדויות שהוגשו לתוכנית נדחו באוגוסט 2012, ובאופן אירוני חודש לאחר מכן נחתם הסכם היסטורי בין האוצר, רשות שדות התעופה ורשות מקרקעי ישראל לפינוי שדה דב עד יולי 2016.

 

בעקבות אישור ההסכם טוענים כעת מי שמתנגדים לתוכנית כי יש לערוך בה שינויים מהותיים. לטענת אנשי המטה, פינוי שדה דב יאפשר להסיט את אזורי הפיתוח שנוגסים ברכס הכורכר ולמנוע את הפגיעה הסביבתית הגדולה שתיווצר אם תיושם התוכנית. נוסף על כך נטען כי פינוי השדה יאפשר בנייה לגובה רב יותר ובצפיפות קטנה יותר, מה שעלול לעכב אותה עוד יותר.

 

עזריה אלון, ממייסדי החברה להגנת הטבע. "שטח שצריך להציל" עזריה אלון, ממייסדי החברה להגנת הטבע. "שטח שצריך להציל" צילום: ערן יופי כהן

 

העירייה לא מאמינה ששדה דב יפונה

 

האדריכלית פרנסין דוידי, האחראית בעירייה לתוכנית צפון־מערב תל אביב, טענה אתמול כי לא ניתן לשנות את התוכנית בעקבות ההסכם לפינוי שדה דב: "לא כל החלטת ממשלה מיושמת מיד ומדברים על פינוי השדה כבר שנים ולא קורה כלום. שינוי התוכנית ללא מגבלות הבנייה ייצור תוכנית אחרת לגמרי. התהליך התכנוני יארך עוד שמונה־עשר שנים לפחות. יש 2,500 בעלי קרקע המחכים לפיתוח האזור יותר מ־40 שנה".

 

לדברי דוידי, ניתן להגן על הרכס רק באמצעות אישור הפארק שבתוכנית. "נכון שהמתנגדים לא מקבלים 100% מרכס הכורכר, אבל הרכס הקיים היום עלול להיהרס בעתיד, אם לא תהיה התוכנית. אי אפשר לתחום את הרכס בגדר כי הוא בבעלות פרטית, ועל כן קשה להגן עליו מפני נזקי הטרקטורונים של המבלים באזור".

 

דוידי מסבירה כי הכביש המתוכנן נבנה לפי הטופוגרפיה שלו וכי התוכנית לפיתוח הפארק תבוצע רק לאחר סקר אקולוגי מפורט. "כתוב בתקנון התוכנית שהיא תשמור על האופי הטבעי של האזור, אנחנו לא רגישים פחות לערכי טבע ונוף".

בנוגע לטענות על הפרת תיקון 4 של תמ"א 13 אומרת דוידי: "התמ"א כבר אינה מקודמת, אבל התוכנית מתואמת איתה. זה לא שאסור לבנות 300 מטר מהחוף, אסור לבנות 100 מטר מהחוף, וכל תוכנית בין 100 ל־300 מטר מגיעה לוועדה לשמירת הסביבה החופית של משרד הפנים. התוכנית הזאת אושרה שם.

 

"זו תוכנית מהפכנית", מסכמת דוידי, "היא אמורה לשדרג את הבנייה בתל אביב ולפתוח את כל צפון העיר לכיוון הים. התוכנית גם כוללת הוראות בנייה ירוקות ויוצרת הזדמנות בלתי רגילה".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x