$
נדל

מועצת מקרקעי ישראל אישרה הרפורמה במינהל

הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל אושרה בממשלה במאי השנה. אחד הנושאים העיקריים בה תטפל - העברת הבעלות בקרקע לידי החוכרים

אורי חודי 14:0428.12.09
מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום (ב') את הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל. בעקבות ההחלטה יהפוך המינהל לרשות פנים ממשלתית שתעסוק בשיווק והקצאת קרקעות, ליווי עסקאות ושמירה על הקרקע. עוד במסגרת הרפורמה יועברו זכויות על קרקע עירונית מהוונת המשמשת למגורים ולתעסוקה לידי החוכרים.

 

שר הבינוי והשיכון אמר היום עם אישור ההחלטה: "המועצה מנחה את המינהל לפעול ברוח החלטת הממשלה לשמירה על השטחים הפתוחים והירוקים". המועצה נמענה מלהחליט מה יעלה בגורל זכויות המגזר החקלאי על הקרקע ובמהלך הדיון נקבע כי כאשר ניתן יהיה להוון זכויות בחלקת המגורים במושבים ובקיבוצים, יובא הנושא לדיון נפרד וכולל במועצת מקרקעי ישראל.

 

הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל אושרה על ידי הממשלה במאי השנה. החלטה זו התקבלה בהמשך להמלצות שגובשו בדו"ח ועדת רונן, הוועדה לרפורמה במדיניות מקרקעי ישראל ולהמלצות שבדו"ח ועדת גדיש, הוועדה הציבורית לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל.

 

הרפורמה מבוססת על שני שינויים מרכזיים השלובים זה בזה. השינוי הראשון מתרכז במישור הארגוני, וזאת על ידי הפיכת המינהל לרשות פנים ממשלתית, שתוקם על בסיס דפוס עבודה מוכוון תהליך, במבנה של שלוש יחידות מקצועיות, שכל אחת מהן תעסוק באחד משלושה נושאים עיקריים: ליווי עסקאות וטיפול בחוכרים; הקצאה ושיווק של קרקעות בהתאם לצרכי המשק; שמירה על מקרקעי ישראל.

 

הקרקע - לידי החוכרים

 

השינוי השני הוא שינוי ביחס לזכויותיהם של פרטים במקרקעי ישראל. לאורך השנים מצאו ועדות ציבוריות שונות שעסקו בנושא, לרבות ועדת גדיש, כי ביחס למקרקעין עירוניים רצוי שהבעלות בהם תועבר לחוכריהם, על מנת להביא לצמצום החיכוך בין המינהל לחוכרים.

 

זכות החכירה לדורות זהה במובנים רבים לזכות בעלות אולם, העובדה כי לפרטים רבים בישראל מוענקת זכות חכירה לדורות, תוך שיור זכות הבעלות למדינה, לרשות הפיתוח או לקק"ל, מייצרת מגבלות משפטיות לא מעטות.

 

העברת הבעלות בקרקע לידי החוכרים, עתידה להמריץ את הפעילות הכלכלית במשק וצפוייה להקל באופן משמעותי על החוכרים שלא יידרשו עוד לקבל את הסכמת המינהל לביצוע פעולות שונות, ותשחרר את המינהל ממטלות רבות המוטלות כיום לצורך טיפול בחוכרים אלה.

 

האישור שהתקבל היום במועצה עדיין לא קיבל גושפנקא רשמית משר האוצר, יובל שטייניץ, שאמור לחתום על נוסח ההחלטה.

 

הצעה נוספת שעלתה לדיון היום במועצת מקרקעי ישראל התייחסה לביטול דמי המינימום במכרזי קרקע לבניית דירות להשכרה ומכרזים לקרקע המיועדת למגורים בירושלים ובאזורי עדיפות לאומית. מטרת הצעה זו היתה לעודד את השתתפות הקבלנים במכרזים מסוג זה.

 

במסגרת הדיון בהצעה זו היום במועצה, התנגד משרד האוצר לביטול דמי המינימום בסוגי המכרזים השונים. בסופו של דבר הוחלט כי רק במכרזים המיועדים לבנייה להשכרה יבוטל סכום המינימום. בירושלים ובאזורי עדיפות לאומית עדיין יישאר סכום המינימום אך הוא יופחת לרמה של 25% ולא 50% משומת המינהל כפי שהיה קודם לכן.

 

  

בטל שלח
    לכל התגובות
    x