סגור
שכונת כרם התימנים תל אביב

שפל של 20 שנה: משרד האוצר מדווח על ירידה חדה בעסקאות נדל"ן ביוני

סקירת השוק שהציג אגף הכלכלן הראשי חושפת צניחה של 32% לעומת יוני 2022. הירידה בולטת בעיקר בדירות יד שנייה ובאזור תל אביב, נתניה, טבריה ורחובות. ירידות נרשמו גם ברכישת דירות להשקעה והאטה משמעותית נרשמה במהירות מכירתן

סקירת שוק הנדל"ן בחודש יוני האחרון על ידי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מלמדת על ירידה של 32% בעסקאות נדל"ן לעומת יוני שעבר. בהשוואה לחודש הקודם אמנם נרשם גידול של 15%, אך גידול זה מוסבר בגורמים עונתיים ובמבצעי מכירות של קבלנים בפריפריה הדרומית. הכלכלנית הראשית קובעת כי בניכוי הרכישות בסבסוד ממשלתי הסתכם מספר העסקאות בשוק החופשי ב-6,313 - הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה במספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי יוני ב-20 השנים האחרונות לפחות.
השפל בעסקאות הנדל"ן בחודש יוני האחרון מתרכז בעיקר בפלח השוק של דירות יד שניה. סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש יוני עמד על 4,250 דירות - ירידה חדה של 39% בהשוואה ליוני שעבר. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה במספר עסקאות יד שנייה הקיפה את כל האזורים, כשזו נעה בין ירידה של 22% באזור ירושלים לירידה כ-47% באזורי נתניה וטבריה.
מכירות דירות חדשות ע"י הקבלנים בחודש יוני הסתכמו ב-2,847 דירות (כולל במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן") - ירידה של 20% בהשוואה ליוני שעבר, אבל מדובר בשיעור ירידה מתון יחסית בהשוואה לירידות שנרשמו ב-12 החודשים האחרונים. בפילוח גיאוגרפי של מכירות הקבלנים בשוק החופשי בחודש יוני בולט אזור באר שבע עם זינוק של 38% במכירות בהשוואה ליוני שעבר. ניתוח המכירות מצביע על כמה מבצעי "פריסייל" משמעותיים שערכו קבלנים באזור. ביתר האזורים, למעט נצרת, נרשמו ירידות חדות במכירות הקבלנים בשוק החופשי. הירידות בולטות באזור ת"א (ירידה של 38%), חדרה (40%) ואזור רחובות (41%).
מספר עסקאות הנדל"ן בישראל בין השנים 2002 ל-2023:
1 צפייה בגלריה
מכירות נדל"ן בישראל 2002-2023
מכירות נדל"ן בישראל 2002-2023
מכירות נדל"ן בישראל 2002-2023
(גיא נרדי)

הסקירה מגלה עוד כי היקף רכישת הדירות להשקעה בחודש יוני הסתכם ב-1,128 דירות - ירידה של 37% בהשוואה ליוני בשנה שעברה. מכירות המשקיעים בחודש יוני הסתכמו ב-1,451 דירות - ירידה של 37% בהשוואה ליוני שעבר, בדומה לשיעור הירידה בסך דירות יד שניה שנמכרו. "מלאי" הדירות שנמצאות בידי משקיעים הוסיף לרדת, כשבמהלך החודש נגרעו ממנו כ-320 דירות, בדומה לירידה החודשית הממוצעת מאז תחילת השנה.
רכישות של "משפרי" דיור בחודש יוני הסתכמו ב-2,112 דירות - ירידה של 42% בהשוואה ליוני שעבר. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה החדה הקיפה את כל האזורים ובולטת במיוחד באזור רחובות עם ירידה של 57% לעומת יוני שעבר. מספר "חודשי המדף" של הדירות הנמכרות ע"י משפרי הדיור שהקדימו לרכוש דירה בטרם מכרו את דירתם הקודמת, עמד בחודש יוני על 38 חודשים - פרק זמן ארוך ב-180 יום לעומת יוני שעבר.
בתגובה לנתונים מסר נשיא התאחדות הקבלנים, ראול סרוגו: "הנתון המשמעותי ביותר שצריך לעמוד לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות בתחום הדיור הוא שרוב הדירות החדשות ממשיכות להימכר על הנייר, כלומר, ההערכות לפיהן היזמים בלחץ פשוט לא נכונות וזו הסיבה מדוע מחירי הדירות אינם יורדים באופן משמעותי. חובה על כל מי שנוגע בשוק לקחת בחשבון את הנתון החריף על המשך הצניחה בכמות הדירות שבידי המשקיעים שממשיכה לחתוך בכל חודש את היצע הדירות להשכרה ושיביא להמשך עליית מחירי השכירות בחודשים הקרובים ולהעלות את האינפלציה. לכן חובת כל הגורמים המעורבים בשוק לפעול לייצר פתרונות שכירות וכעת באופן מיידי על המדינה להפחית בחזרה את מס הרכישה על רכישת דירות להשקעה ולהחזיר את המשקיעים לשוק. התמונה הכללית היא של ירידה בהיקף הפעילות ולכן ההשפעה המיידית שלה מהפסד מסים למדינה תפגע בכל בית בישראל בהמשך".