סגור

בעקבות חשיפת כלכליסט
האוצר פועל לשנות את נוהל השעיית חברות בנייה ממכרזי מדינה

השעיית ארבע חברות עם עבירות בנייה לא בוטלה אלא נדחתה, והן יזכו לשימוע בדומה לדניה סיבוס. במקביל צפוי החשכ"ל לנסח נוהל השעיה חדש, אך אם גיבושו יארך זמן רב לא יוטלו סנקציות על קבלנים עבריינים

בפעם השנייה מאז 2019 החשב הכללי באוצר (חשכ"ל) צפוי לשנות את הנוהל המשעה קבלנים מהשתתפות במכרזי מדינה בגין עבירות בטיחות, כך נודע ל"כלכליסט".


לפני כשבוע נחשף, כי החשכ"ל דחה את השעיית חברת דניה סיבוס מהשתתפות במכרזי מדינה וכי הוא מתכוון לקיים לה שימוע - זאת בניגוד לנוהל שנקבע מראש ובניגוד לדרך שבה נהג בחברות אחרות, קטנות יותר. לאחר השימוע שהתקיים אצל רשם הקבלנים הוחלט לוותר לדניה על ההשעיה. אלא שעוד קודם לשימוע, אמר נציג החשכ"ל בדיון בכנסת כי בכוונתם להקפיא את ההשעיה גם לארבע חברות נוספות שלגביהן התקבלו מכתבים ממינהל הבטיחות המצביעים על כך שיש להן מספר גבוה של צווי בטיחות.
הנוהל נחשב קיצוני
נציג החשכ"ל אמר כי השעיית החברות הללו נדחתה עד 14 בנובמבר, אלא שכעת מתברר, כי דחיית ההשעיה הוארכה עד סוף דצמבר השנה, וכי החשכ"ל מתכוון לאפשר לכל החברות לקיים שימוע. כן נודע כי בחשכ"ל מגבשים כעת נוהל חדש שיכלול בתוכו שימוע מובנה אצל רשם הקבלנים.

1 צפייה בגלריה
חניון קרס ב רמת החייל
חניון קרס ב רמת החייל
הריסות החניון שבנתה דניה סיבוס ברמת החייל. החשכ"ל נסוג מנוהל ההשעיה שניסח
(צילום: דנה קופל)

אחת ההערכות הי כי בחשכ"ל העריכו כי השעיית חברות לתקופה של חצי שנה באופן מיידי ומבלי לאפשר להן להגן על עצמן, לא תעמוד במבחן המשפטי, במיוחד כאשר מדובר בחברות ענק כמו דניה סיבוס. לצד זאת זה שינוי שני בנוהל, לאחר שהנוהל הראשון שיצא בשנת 2019 לא הוחל אפילו על חברה אחת. לכן היה מצופה שהנוהל הנוכחי יבחן את כלל החזיתות, כולל המשפטית, לפני שייצא לפועל.
נוהל החשכ"ל להשעיית קבלנים ממאגר הקבלנים המוכרים (קבלנים המורשים להשתתף במכרזי בנייה ותשתיות של המדינה) פורסם ב־2019 תחת קריטריונים בעייתיים שהיו עלולים ליצור נזק גם למדינה, היות שחלק גדול מהקבלנים במאגר היו עלולים לספוג השעיה מיידית. הנוהל קבע כי קבלנים שלאתריהם הוצאו לפחות שני צווי סגירה בשל ליקויי בטיחות או תאונות קשות, יושעו מהמאגר לביצוע עבודות עבור הממשלה למשך שנה, ובמהלכה לא יורשו להשתתף במכרזי בנייה ממשלתיים.
נוהל זה נחשב לקיצוני וקרוב למועד פרסומו החשכ"ל נסוג ממנו גם אם הוא לא בוטל באופן רשמי, וביולי 2020 נכנס לתוקפו נוהל חדש שפרסמה חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה באוצר, ולפיו, לאחר שמנהל הבטיחות יעביר מכתב לחשכ"ל בגין צווי בטיחות, תושעה החברה הקבלנית מהשתתפות במכרזים הללו לתקופה של חצי שנה ובאופן מיידי.
לפי מסמך של מנהל הבטיחות שהתפרסם במרץ 2021 בכל רבעון הוא יגבש רשימה של קבלנים שעל פי מערכת המידע נראה כי באתריהם, על פני תקופה של עד 36 חודשים, מתקיימות הפרות של חוקי ותקנות הבטיחות בעבודה.
אחד מעניש שני מעסיק
הדרה של קבלנים עברייני בטיחות ממכרזי מדינה הוא הליך נכון כל עוד הנוהל ברור והגיוני והמדינה אכן מיישמת אותו. אין כל היגיון בכך שהמדינה, בזרוע אחת שלה תנסה למנוע עבירות בטיחות, תנזוף בקבלן כזה או אחר ותטיל עליו קנסות כספיים; וזרוע שנייה תאפשר לאותו קבלן בדיוק לבצע עבודות בנייה ותשתיות עבור המדינה.
אלא שבהתחשב בכך שבין גיבוש נוהל אחד למשנהו חלפה יותר משנה וחצי, ובכך שזו תקופה של קרוב לשלוש שנים שבהן אין יישום של סנקציות שמהותן הדרה מהשתתפות במכרזי מדינה, החשש כעת הוא שיחלוף זמן רב נוסף עד למועד גיבושו של נוהל חדש. בתקופה זו יוכלו גם חברות שנחשבות לעברייניות בטיחות להתמודד ללא הפרעה על מכרזי מדינה אלא אם כן יישלל רישיון הקבלן שלהן, אך זה תרחיש קיצוני שיושם רק פעמים בודדות.
ממשרד האוצר נמסר: "ביטול השעיית דניה סיבוס נבע משימוע שהתקיים בוועדה המייעצת לרשם הקבלנים. ההחלטה שהתקבלה בעניין כל החברות שלגביהן התקבלה פנייה ממנהל הבטיחות, היא שההשעיה תידחה עד לקיום שימוע בעניינן בוועדה המייעצת לרשם הקבלנים, או עד לסוף השנה, המוקדם מביניהם".