$
בונים קריירה ומשפחה

מה לעשות עם החיסכון הפנסיוני כשהסטטוס האישי משתנה

לרווק הנכנס למעגל העבודה צרכים שונים מאדם נשוי עם ילדים, וגם המוצרים הפנסיונים שונים האחד מהשני. לכן, עדכון הפרטים האישיים חשוב לצורך שינוי תמהיל החיסכון

כלכליסט 09:1024.12.12

החיסכון הפנסיוני מורכב מכמה מוצרים שבאים לתת מענה לצרכי הלקוח השונים לאורך חייו. לרווק הנכנס למעגל העבודה צרכים שונים מאדם נשוי עם ילדים. צרכיו של אדם שעיסוקו הוא צווארון לבן, שונה מעובד "צווארון כחול".

 

גם המוצרים הפנסיונים שונים האחד מהשני - גם באופן שבו נחסכים

הכספים לאורך השנים וגם בדרך שבה ישולמו כספי החיסכון במקרה שבו ילך החוסך לעולמו.

לאור זאת, נדרשת מודעות לנושא במועד ההצטרפות לאחד ממכשירי החיסכון ובהמשך, נרחיב את ההבדלים בין הגדרות: שאירים, מוטבים, יורשים על פי דין.

 

החיסכון הפנסיוני מקנה שלושה כיסויים בסיסיים:

1. קצבה חודשית בעת יציאה לגמלאות

2. קצבה חודשית לשאירים בעת פטירת העמית

3. קצבה חודשית במידה והלקוח באובדן כושר עבודה

 

לאורך שנות חייו של העמית צפויה הכנסתו לגדול. כל גידול בהכנסה מייצר רמת חיים חדשה שאליה יורגל העמית ועליה ירצה לשמור עם יציאתו לגמלאות. לאור זאת, יידרש לאורך החיים לוודא כי השכר החודשי מבוטח לפנסיה ע"י מוצרים פנסיונים שונים, ואם נדרש גם ע"י חסכון פיננסי. שמירה על רמת חסכון ראויה מחייבת, הגדלה של ההפקדות החודשיות, מעורבות בבניית תמהיל ההשקעות של החיסכון ומעקב צמוד לאור תנודתיות השוק.

 

קצבה חודשית לשאירים בעת פטירת העמית

רווק נדרש לדאוג רק לעצמו. אך עם הפיכתו לנשוי, יידרש לדאוג לבת זוגתו במידה וילך לעולמו, מאחר שהכנסתו נדרשת לשמירת רמת החיים אליהם הורגלו. עם הרחבת המשפחה, יש לדאוג בנוסף לכיסוי ביטוחי לילדים. המוצרים הפנסיונים מאפשרים היום להצטרף למסלולי כיסוי ביטוחי ברמות שונות בהתאם להעדפות הלקוח.

  

קצבה חודשית אם הלקוח באובדן כושר עבודה

במהלך שנות העבודה, ייתכן מצב שבו ייעדר העובד לתקופה מסוימת עקב מצב של "אובדן כושר עבודתו". מצב זה מחייב יצירת מקור הכנסה חלופי שניתן ע"י המוצרים הפנסיונים השונים. קיימת חשיבות רבה בהתאמת גובה הכיסוי והיקפו לרמת הסיכון האמיתית. לדוגמא: שינוי עיסוק המגביר את רמת הסיכון לפגיעה, בחירה בתחביב מסוכן חדש וכד' מצריכים התאמה של הכיסוי הביטוחי.

 

קיימות שלוש הגדרות לאופן תשלום הכיסוי/כספי החיסכון, במידה ויועברו הכספים לאדם אחר: מוטבים, שאירים ויורשים על פי דין

 

מוטבים

 

מי שנקבעו על ידי עמית בקרן פנסיה, בקופות גמל, בקרן השתלמות או על ידי מבוטח בביטוח מנהלים כזכאים לקבל את הכספים לאחר מותו של העמית/מבוטח. במידה ולא נרשמו מוטבים, צו הירושה או צו קיום צוואה קובע. לאור זאת, חשוב מאוד לבחון את רישום המוטבים מפעם לפעם ולעדכן את המוטבים בהתאם לשינויים, כגון: נישואין, גירושין, התווספות ילדים וכד'.

 

שאירים

 

לפי חוק פיצויי פיטורים, השאירים (ללא קשר לזהות המוטבים או היורשים) הם הזכאים לקבל את כספי הפיצויים של מי שנפטר כעובד לפי הפירוט הבא:

בן/בת זוג של העובד/ת בשעת פטירתו/ה, וילדיו של העובד שהם בגדר תלויים בו (על פי ההגדרה בחוק ביטוח לאומי עד גיל 18או עד גיל 22 אם משרת שירות סדיר).

כספי הפיצויים ישולמו לשאירים, גם אם העובד שנפטר ציווה בצוואתו להורישם לאדם אחר, שאינו נכלל בהגדרות שאירים לפי חוק. בקרן פנסיה ההגדרה היא: אלמן/ה של מבוטח/ת או פנסיונר/ית שנפטר/ה, לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוג/ה, ילדים עד גיל 21 וילדים מוגבלים מעל גיל 21, בכפוף להגדרות ולמגבלות של תקנון קרן הפנסיה. (בחלק מקרנות הפנסיה נכללים גם הורים הסמוכים על שולחנו של המבוטח ביום פטירתו).

  

יורשים על פי דין

 

צו ירושה - הזכאים על פי חוק הירושה לקבל את עזבונו של המנוח אם לא הותיר אחריו צוואה. ואלו הם, כמוגדר בחוק הירושה: מי שהיה/הייתה במות המוריש/ה בן/בת זוג/ה וילדיו. אם אין כאלה, הורים, אחים ואחיות וקרובי משפחה אחרים כפי שנקבע בחוק. יורשים על פי צוואה - מי שקבע הנפטר בצוואתו שיהיו יורשיו. היורשים יוכלו לממש את זכותם על פי הצוואה באמצעות צו קיום צוואה שיוציא בית המשפט. אם אין יורשים על פי צוואה, יועברו הכספים ליורשים על פי דין.

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x