$
עיין ערך

עיין ערך: מק"מ

מק"מ נזיל וזמין מעניק בדרך כלל תשואה שנתית העדיפה על ריבית פיקדון בנקאי

אירה פרידמן 08:2108.07.08

מק"מ (מלווה קצר מועד) הוא סוג של איגרת חוב ממשלתית, ללא ריבית והצמדה, המונפקת לשנה לכל היותר. אחת לחודש נערך מכרז הנפקת מק"מ על ידי בנק ישראל, ובמהלכו נקבע מחיר ההנפקה, שהוא נמוך מ־100 (ערך הפדיון שאותו מקבל מחזיק המק"מ ביום הפדיון).

 

מקור התשואה למשקיע במק"מ

הוא ההפרש בין מחיר הקנייה לפדיון של המק"מ בניכוי עמלות הקנייה או המכירה. משקיע אשר יקנה מק"מ לשנה ויחזיק אותו לפדיון למעשה קיבל תוצאה ששקולה לפיקדון שקלי לשנה ב"ריבית" המחושבת כהפרש באחוזים בין ערך הפדיון (100) לבין מחיר הרכישה (למשל אם מחיר הרכישה 97 מדובר בריבית של כ־3%). תקופת "הפיקדון" היא הזמן הנותר עד הפדיון.

 

מטרה: תחליף לפיקדון שקלי אם רוכש המק"מ מחזיק אותו עד לפדיון.

 

יתרונות: נזילות וזמינות, ביטחון בהשקעה - הסיכון נמוך מפיקדון בבנק ותשואה עדיפה בדרך כלל מריבית על פיקדון בנקאי.

חסרונות: למי שלא מחזיק עד יום הפדיון עלול להיווצר הפסד בעיקר בעת עליית ריבית במשק.

 

עמלות: נגבות עמלות קנייה ומכירה (שאמורות להיות בשיעור נמוך יותר מרכישת אג"ח מדינה רגילות) ומס רווחי הון (זהה למס בפקדונות שקליים).

 

למי מיועד: מהמכשירים הפיננסיים השכיחים לגופים המוסדיים ומשקיעים פרטיים.

 

הכותבת היא מנכ"ל תמיר פישמן ניהול השקעות

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x