$
פרסום ושיווק

פרסום ראשון

שוק הסלולר החרדי: ביהמ"ש הוציא צו פירוק לוועדת הרבנים לענייני תקשורת

זאת לבקשת רשם העמותות ולאור "פעולות העמותה שמתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה". לעמותה מונה מנהל מיוחד. זהו אירוע שצפוי להשפיע על ענף הסלולר הכשר, הנשלט בידי הוועדה מאז הוקמה ב-2005

אביאור אבו 22:4012.04.21

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים אביגדור דורות, הוציא היום (ב')  צו פירוק לעמותת "ועדת הרבנים לענייני תקשורת", לבקשת רשם העמותות ברשות התאגידים. עילת הפירוק: "פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה". זהו אירוע דרמטי שצפוי להשפיע על ענף הסלולר הכשר, הנשלט בידי הוועדה מאז הוקמה ב-2005.  

 

 

 

בית המשפט מינה את עו"ד רונן מטרי לתפקיד המנהל המיוחד של העמותה וציין כי "מטרת המהלך איננה חיסול העמותה והפסקת פעילותה, אלא המשך הפעילות כפי שנעשה במקרים אחרים של עמותות שהגיעו להליך של חדלות פירעון שסופו ניהול עצמאי של העמותה לאחר מינוי מוסדות חדשים בפיקוח הרשם ובית המשפט".

 

בבקשת הרשם נכתב כי "בדיקה שנערכה על ידי הרשם בעניינה של העמותה הצביעה על חשש לליקויים משמעותיים שנפלו בהתנהלות העמותה. חשש זה נסמך הן על תלונות שהתקבלו אודות העמותה, הן מעיון בנתונים המופיעים בדיווחים השנתיים שהגישה העמותה והן מתשובות שהשיבה לשאלות הרשם".

 

בין הצדדים נתקיימה בתחילת הבדיקה תכתובת ענפה עד שבסופו של דבר נשלח לעמותה בספטמבר 2016 דו"ח תוצאות בדיקה אשר סיכם את הממצאים שעלו. עיקרי הממצאים הראו כי במהלך שנות פעילותה קיבלה העמותה כספים בהיקף משמעותי מחברות הסלולר, עמן התקשרה בהסכמים, לצורך מימון פעילות מוקד טלפוני ללקוחות המעוניינים בטלפונים כשרים.

 

בבדיקה נמצא כי ב-2007 העמותה העבירה פעילות זו לחברות פרטיות שונות, כאשר היא אינה מקבלת תמורה בשל העברת הפעילות, ותוך שהיא מאפשרת לגורמים פרטיים לעשות שימוש בשמה של העמותה במטרה לגרוף רווחים. עלה גם חשש כי הפעילות הועברה לגורמים פרטיים הקשורים לבעלי תפקיד בעמותה, דבר שעשוי לעלות לכדי חלוקת רווחים.

 

 

ארכיון ארכיון צילום: עמית שאבי

 

השופט ציין בהחלטתו: "בנסיבות אלה אכן עולה חשש כי החלטה מרכזית בעלת השלכה מהותית על פעילות העמותה נעשתה מבלי שהעניין נבחן כראוי על ידי מוסדות העמותה ומבלי שאלה נתנו את דעתם להשלכות שיש לצעד זה על פעילותה ולחלופות אפשריות".

 

בנוסף, עלה בבדיקה חשש כי העמותה אינה מקדמת את מטרותיה, כי מוסדות העמותה אינם מתפקדים וכי היא אינה מגישה דיווחים שנתיים תקינים. כמו כן, בדיקת הדיווחים שמסרה העמותה לרשם העלתה חשש כי אלה אינם משקפים את פעילותה. בעקבות הממצאים, הודיע הרשם לעמותה כי עניינה יועבר ליחידת אכיפה ובקרה ברשות התאגידים כדי לשקול הגשת בקשה לפירוק. בינואר 2017 ובמרץ 2019 נשלחו לעמותה התראות לפני פירוק והיא נדרשה לתקן את הליקויים לפני הגשת בקשת פירוק לבית משפט.

 

השופט אביגדור דורות השופט אביגדור דורות צילום: אתר בתי המשפט

 

בפברואר האחרון נשלח לעמותה מכתב התראה משלים אשר פרט את העניינים שהעמותה נמנעה מלהשיב לגביהם או שהשיבה באופן שאינו מניח את הדעת כי היא מתנהלת כדין. "תשובות העמותה נעשו באופן מתחמק ולקוני ומבלי שהוצגו פרוטוקולים המתעדים את החלטות מוסדות העמותה" נכתב בבקשה. בראשית באוגוסט הודיע הרשם לעמותה כי בכוונתו להגיש את בקשת הפירוק.

 

מעבר להתנהלותה הפנימית, עלו לאורך השנים טענות רבות מהציבור כלפי חסימות המספרים שמבצעת הועדה ועל היותה מונופול בשוק הסלולר הכשר. אף מבקר המדינה העיר בעבר על ליקויים בהסכמים שחתמה מול חברות הסלולר ועל חוסר האפשרות לנייד מספרים. רשות התחרות אף בודקת בימים אלה האם העמותה פוגעת בתחרות.

x