סגור

מחזיקי אג"ח אול-יר: "הצעת גולדמן לשלם 10 מיליון דולר – הצגה אחת גדולה"

נאמני האג"ח של החברה, שגייסה 2.4 מיליארד שקל וקרסה, פנו לפרקליטות בדרישה לבטל את הסדר הפסקת ההליכים הפליליים עם בעל השליטה לשעבר יואל גולדמן, שהודה בהטעיית משקיעים. זאת לאחר שההסדר התבסס, בין היתר, על מידע שמסר גולדמן לפיו הוא התחייב להשיב עשרות מיליוני שקלים למשקיעים במסגרת ההסדר; הפרקליטות: "נלמד את הטענות בנוגע להסדר שגובש"

הנאמנים בסדרת האג"ח של חברת הנדל"ן המניב אול-יר, שקרסה לאחר שגייסה 2.4 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב, מבקשים מהפרקליטות לבטל את הסדר הפסקת ההליכים הפליליים עם יואל גולדמן, בעל שליטה ויו"ר החברה לשעבר, שהודה בהטעיית משקיעים במסגרת ההסדר.
הנאמנים, עוה"ד אמיר פלמר וכן אמנון ביס ועופר צור ממשרד גורניצקי ושות', כתבו לפרקליטות כי "ההסדר פסול משפטית, ציבורית וערכית".
בהסדר עם גולדמן, אזרח אמריקאי, הוא הודה לאחרונה בביצוע עבירות דיווח לפי חוק ני"ע כדי להטעות משקיע סביר, התחייב לשלם קנס של 9 מיליון שקלים, לא לגייס כספים בשוק ההון למשך חמש שנים ולא לכהן כנושא משרה בחברה ציבורית במשך שנה.
בין הנימוקים להסבר נאמר כי גולדמן התחייב להשיב למשקיעי האג"ח בחברה, שקרסה, עשרות מיליוני שקלים במסגרת הסדר חוב כולל. אלא שנאמני האג"ח טוענים שהעובדות רחוקות מהמציאות.
"בתחילת שנת 2023 יצר מר גולדמן קשר עם דורון תורג'מן, אחד מחברי הנציגות, דרך גורם שלישי", כתבו הנאמנים לפרקליטות בפנייה שנשלחה בסוף השבוע. "גולדמן ביקש להגיע עם מחזיקי איגרות החוב ומנהלי התביעות להסדר, לפיו כנגד תשלום של 10 מיליון דולר בפריסה למספר שנים מחזיקי איגרות החוב ומנהלי התביעות יפטרו אותו מטענות ומתביעות עבר. פנייתו של מר גולדמן הייתה בלתי מחייבת.
"לא התקיימו מגעים כלשהם עם גולדמן בקשר להסכמות כאלו ואחרות בינו לבין מחזיקי האג"ח, ואף המו"מ ההתחלתי שהתקיים מספר חודשים קודם לכן (לאור פנייתו של מר גולדמן) הופסק, תוך שהובהר למר גולדמן כי המו"מ עמו מוצה.
"הנאמן והנציגות שלא ידעו אם פנייתו של גולדמן רצינית העבירו לו דרישות מהותיות ואלמנטריות להתקדמות במגעים להסדר – כגון חשיפת מצבת נכסיו האישיים טרם שהוא מקבל פטור כלשהו; שם של ערב שמוכן לערוב להתחייבויות שגולדמן ייטול על עצמו במסגרת ההסדר למספר שנים; ביצוע בדיקות נאותות על נתוניו הכספיים של הערב וכדומה. בנוסף התנו חברי הנציגות את ההסכם בהתחייבותו של מר גולדמן שלא להפריע להליך מימוש מלון - דרישה שמר גולדמן סירב לקבלה.
"הדרישות האלמנטריות שהוצגו למר גולדמן לא נענו על ידו. לאור זאת כבר בחודש מאי 2023 נאמר למר גולדמן על יד תורג'מן כי מבחינת הנציגות המו"מ מוצה, ונותק הקשר בין עורכי הדין של שני הצדדים בעניין זה".
הנאמנים סיכמו את פנייתם לביטול ההסדר במילים: "פנייתו של גולדמן לנאמן ולמחזיקים הייתה כל כולה 'הצגה' אחת גדולה שנועדה, כך מסתבר, לשרת את המשא ומתן עם הפרקליטות, ולחלופין – הייתה פנייה בלתי מחייבת ובלתי רצינית. כך או כך, במועד שבו נחתם ההסדר עם הפרקליטות לא התקיים משא ומתן, וודאי שלא ניתנה הסכמה של מר גולדמן לפיצוי מחזיקי איגרות החוב בהיקף של עשרות מיליוני שקלים כאמור בהסדר עם גולדמן".
מהפרקליטות נמסר: "הפרקליטות תלמד את טענות שני הצדדים בנוגע להסדר שגובש". טרם התקבלה תגובתו של גולדמן.