סגור

קבוצת דלק בוחנת הנפקת אג"ח מובטחות בשעבוד על דלק קידוחים

אגרות החוב של הקבוצה התאוששו מהמשבר עם זינוק חד וירידה בתשואות, ועתה נראה שבדלק מבקשים לנצל את המומנטום החיובי על מנת לגייס חוב חדש; אגרות החוב החדשות (סדרה ל"ו) יהיו מובטחות ביחס חוב לבטוחה של 100%

קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה (48.7%) בוחנת אפשרות הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה שתרשם למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב.


אגרות החוב החדשות (סדרה ל"ו) יהיו מובטחות בשעבוד ראשון על יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים ביחס חוב לבטוחה של 100%. קבוצת דלק מחזיקה ב-55% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים.

1 צפייה בגלריה
יצחק תשובה בעל השליטה ב דלק 17.5.20
יצחק תשובה בעל השליטה ב דלק 17.5.20
יצחק תשובה בעל השליטה בקב' דלק
(צילום: אייל טואג)

מטיוטת שטר הנאמנות עולה שאגרות החוב החדשות יפרעו בארבעה תשלומים שנתיים של 15% כל אחד, החל מאפריל 2024 ועד אפריל 2027, ויתרת הקרן תפרע בתשלום אחד של 40% באפריל 2028.
החל ממועד תשלום פירעון הקרן באפריל 2025 קבוצת דלק תוכל לשחרר בטחונות, בתנאי שלאחר השחרור החברה תעמוד ביחס חוב לבטוחה שאינו עולה על 100%.
מתחילת השנה נרשמה עלייה של 45% בשער יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים, אחרי שבשנת 2020 יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים ספגו ירידה חדה של 53%.
אגרות החוב של קבוצת דלק התאוששו מהמשבר שפקד את החברה ב-2020 ורשמו השנה זינוק של עד 63% במחירן. אגרות החוב הארוכות של קבוצת דלק נסחרות היום בתשואה חד ספרתית של עד 6.8%, אחרי שבשיא משבר הקורונה במרץ אשתקד הן נסחרו בתשואת אג"ח זבל של יותר מ-100%.
נראה שבקבוצת דלק מבקשים להכות בברזל בעודו חם ולנצל את המומנטום החיובי בניירות הערך של החברה, ובייחוד את הירידה בתשואת האג"ח, על מנת לגייס חוב חדש באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה שכוללת שעבוד על יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים.