סגור
מחמת עזה מבצע חרבות ברזל פינוי פצוע כוחות הצלה
מלחמת חרבות ברזל פינוי פצוע ע"י כוחות הצלה (צילום: גיל נחושתן )

מנורה הפסידה 30 מיליון שקל בשל המלחמה, מחפשת דרך החוצה מהביטוח הסיעודי

ההפסד נובע בעיקר ממימוש הביטוחים של נפגעי המלחמה בפוליסות של ביטוחי החיים, אובדן כושר עבודה ונכויות; בדומה להראל ולהפניקס, מנורה מתכוונת לחדול מלבטח את החולים הסיעודיים בקופות החולים; ברבעון השלישי עלה הרווח הנקי ב-49% ל-270 מיליון שקל

העליות בשווקים ברבעון השלישי והעלייה במחיר ביטוחי הרכב עזרו למנורה מבטחים להציג רווח גבוה ברבעון השלישי. מנורה מבטחים, חברת הביטוח שמנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל, בעלת היקף נכסים של 210 מיליארד שקל, סגרה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 270 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 185 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שיפור של 49%.
ניהול קרן פנסיה וקופות גמל שנכסיהם מושקעים בשוק ההון הופך את מנורה מבטחים רגישה לתנועות בשוק המניות והאג"ח. הרבעון השלישי של השנה התאפיין בעליות שערים, על כן הרווח לפני מס בתחום ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח הסתכם ב-129 מיליון שקל לעומת 31 מיליון ברבעון המקביל, שיפור של 316%.
בביטוח הכללי כמעט ושילשה מנורה מבטחים את הרווח שלה. הביטוח הכללי כולל בעיקר את הביטוחים על רכב ודירה ובולט בתיום הביצוע החיתומי ברכב רכוש (ביטוחי צד ג' ומקיף), בה הרוויחה החברה 71 מיליון שקל ברבעון לעומת הפסד של 13 מיליון ברבעון המקביל. סך הכול בביטוח הכללי הרווח לפני מס של מנורה מבטחים הסתכם ב-218 מיליון שקל לעומת 78 מיליון שקל ברבעון המקביל.
ההכנסות של החברה מכירות פוליסות הסתכמו ב-2.25 מיליארד שקל, לעומת 2.04 מיליארד ברבעון המקביל, שיפור של 10.5%.
מנורה מבטחים מתכוונת לחדול מלבטח את החולים הסיעודיים בקופות החולים. מנורה מבטחים מבטחת את החולים הסיעודיים בקופת החולים של לאומית והחוזה בן חמש השנים אמור להסתיים במרץ הקרוב. קופ"ח לאומית ביקשה להאריך את ההסכם עם מנורה מבטחים אולם חברת הביטוח מבהירה כי ההסכם יסתיים במועדו העיקרי.
קופות החולים משתמשות בשירותי הביטוח של חברות הביטוח על מנת להציע ביטוח סיעודי קבוצתי לחברים בהן. אולם חברות הביטוח שחוזות כי מדובר בענף הפסדי מחפשות את דרכן החוצה – מהלך שעלול לסנדל את האפשרות להציע ביטוח סיעודי על ידי קופות החולים בעתיד הקרוב. עד כה הראל הודיעה לכללית שלא תמשיך בביטוח חוליה וכך הודיעה גם הפניקס לקופ"ח מכבי.
ההשפעה של השבת השחורה ומלחמת חרבות ברזל שנפתחה מיד לאחריה גרמה להפסדים של 30 מיליון שקל למנורה מבטחים. על פי חברת הביטוח ההפסדים נובעים בעיקר ממימוש הביטוחים של נפגעי המלחמה בפוליסות של ביטוחי החיים, אובדן כושר עבודה ונכויות.