סגור
דירות למכירה והשכרה
בעוד מחיר הדירה הממוצע ברבעון הראשון עמד על 8 מיליון שקל, ברבעון השלישי של השנה הוא הגיע ל-6.6 מיליון שקל (צילום: אלעד גרשגורן)

אקרו מכרה מתחילת המלחמה רק שלוש דירות; "עצירה כמעט מוחלטת של עסקאות בשבועות הראשונים"

מחיר הדירה הממוצע בפרויקטים של החברה ירד ב-17.5% ביחס לתחילת השנה ועמד בסיום הרבעון השלישי על 6.6 מיליון שקל; אקרו הציגה בדוחות הרבעון השלישי עלייה במכירות הדירות בהשוואה לשני הרבעונים הקודמים, אך מאז תחילת המלחמה הציגה ביצועים נמוכים, בדוח נכתב כי אחת הסיבות היא "מצב הרוח הלאומי הירוד"

מחיר הדירה הממוצע בפרויקטים של קבוצת אקרו ירד מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר ב-17.5%, כך עולה מדוח החברה לרבעון השלישי שפורסם היום.
בעוד מחיר הדירה הממוצע ברבעון הראשון עמד על 8 מיליון שקל, ברבעון השלישי של השנה הוא הגיע ל-6.6 מיליון שקל. יחד עם זאת, בהשוואה לשנת 2022 מדובר עדיין ברף מחירים גבוה לתקופה, לשם השוואה, ברבעון השלישי ב-2022 המחיר הממוצע לדירה עמד על 5.4 מיליון שקל בלבד.
היקף מכירת הדירות הראה התאוששות במהלך הרבעון השלישי שבו החברה מכרה 26 דירות לעומת 13 דירות בכל המחצית הראשונה של השנה.
יחד עם זאת, מאז תחילת המלחמה מכרה החברה שלוש דירות בלבד (במחיר ממוצע של 6 מיליון שקל לדירה) כך שניתן להעריך כבר כעת כי ברבעון הרביעי שמסתיים בעוד כחודש היקף מכירת הדירות יהיה נמוך והתוצאות הכספיות בהתאם.
בדוח נכתב בהקשר זה כי "המלחמה הביאה עימה האטה נוספת בשוק הדיור עד כדי עצירה כמעט מוחלטת של העסקאות בתחום בשבועות הראשונים למלחמה, הנובעת מאי הוודאות הגדולה ששוררת ומצב הרוח הלאומי הירוד".
הערכות הרווחות כיום בענף הן כי שינוי לטובה בשיעור הריבית יחד עם התפתחות חיובית של מצב המלחמה והחזרת תחושת הביטחון יחזירו את הרוכשים אל משרדי המכירות, וכבר כעת יש דיווחים רבים על התעניינות גוברת מצד תושבי חוץ.
עם זאת אם אכן יהיה שינוי כזה, סביר שהוא יתרחש לכל המוקדם ברבעון הראשון של שנת 2024. כמו כן, מלאי הדירות שבידי החברה מצומצם יחסית ומסתכם ב-474 דירות.
אקרו עוסקת בתחום היזמות למגורים, מסחר, משרדים ומלונאות, וכן מחזיקה בשטחי מסחר ומשרדים להשכרה.
בתחום היזמות למגורים, נכון להיום, החברה יוזמת, מתכננת ובונה 62 פרויקטים הכוללים 8,933 דירות וחלק החברה בהן כולל 5,657 דירות, מתוכם כ-35 מהם הם פרויקטים להתחדשות עירונית. עד שנת 2029 צפויה החברה להתחיל את בנייתן של 4,322 דירות.
בתחום הנדל"ן המניב, החברה שותפה בשבעה נכסים להשכרה שחלקה בהם עומד על כ-47 אלף מ"ר, והיא נמצאת בתכנון ובהקמה של 20 פרויקטים נוספים של משרדים מסחר מלונאות.
אקרו רשמה ברבעון הפסד נקי המיוחס לבעלים של 1.3 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-75.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מהדוח עולה כי עיקר הכנסות החברה ברבעון נובעות ממכירת מקרקעין ודירות (91%) והן הסתכמו בכ-224 מיליון שקל לעומת כ-292 מיליון שקל ברבעון המקביל.
לפי הדוח, הירידה נובעת מהכנסות ממכירת דירות בהיקף של כ-136 מיליון שקל בפרויקט מד"א, שנרשמה ברבעון המקביל וכן מהכרה בהכנסה של 78 מיליון שקל מפרויקט YARD.
בתחום הנדל"ן המניב, הכנסות החברה מדמי שכירות הסתכמו בכ-19 מיליון שקל, לעומת כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה שנבעה מאכלוסם של פרויקט GOLF לקראת סוף 2022 ושל פרויקט ONE TOWER ביוני 2023.
זיו יעקובי, מנכ"ל קבוצת אקרו אמר על הדוחות כי "ברבעון השלישי של 2023 המשכנו לפעול בסביבה עסקית מורכבת, בה הורגשה ירידה בביקושים לדירות בישראל, בין היתר כתוצאה משינויים מאקרו כלכליים ובראשם הריבית הגבוהה במשק. מלחמת חרבות ברזל העמיקה את המגמה והובילה להאטה מהותית בביקושים לדירות בשוק המקומי כולו, לצד עיכובים בהתקדמות הפרויקטים. עם זאת, אנו פועלים להגברת הפעילות השיווקית ומאמינים כי בעתיד הנראה לעין הביקושים בשוק ישובו ויתחזקו".