סגור
קירח  שאול נאוי יו"ר קבוצת נאוי דורי נאוי מנכ"ל קבוצת נאוי
שאול נאוי בעל השליטה ביעקב פיננסים ( צילום: עמית שעל)

תוצאות יעקב פיננסים: הרווח הנקי זינק ב-42% ברבעון הראשון

חברת האשראי החוץ בנקאי שהקים שאול נאוי רשמה רווח נקי של 17 מיליון שקל, והמניה מזנקת בורסה; שאול נפרד מאחיו דורי (מחברת האחים נאוי) ברקע סכסוך ביניהם - והקים ב-2020 את יעקב פיננסים

יעקב פיננסים, חברת האשראי החוץ בנקאי שהקים שאול נאוי אחרי שנפרד מאחיו דורי בעל השליטה באחים נאוי ושותפו לשעבר, רשמה עלייה של 42% ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2024.
יעקב פיננסים סיימה ברווח נקי של 17 מיליון שקל לעומת 12 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2023. המניה מזנקת בבורסה ב-7.3% לשווי 376 מיליון שקל, אם כי במחזור נמוך של 46 מיליון שקל.
תיק האשראי של יעקב פיננסים עמד בסוף הרבעון על 1.54 מיליארד שקל, גידול של 60 מיליון שקל ביחס לסוף 2023. החברה מאופיינת בביזור לקוחות (נותנת הלוואות קטנות יותר ליותר לקוחות), וההלוואות שלה מפוזרות בין 830 לקוחות.
הכנסות המימון של יעקב פיננסים הגיעו ל-40 מיליון שקל ברבעון, גידול של18.4% לעומת הרבעון המקביל (33.5 מיליון). ההכנסות גדלו בעקבות גידול המרווחים בתיק. לעומת זאת, הוצאות המימון, הריבית שמשלמת יעקב פיננסים בגין מקורות הכסף להלוואות שהיא מעניקה, גדלו ב-3.2% בלבד, ל-15.7 מיליון שקל ברבעון ואפשרו את הגידול ברווח.
לחברה אשראי של 1.55 מיליארד שקל מתאגידים בנקאיים, ואין לה חוב אג"ח משום ששאול נאוי נמנע באופן עקבי מגיוס אג"ח בשוק ההון מסיבות שמרניות.
הדוחות מציגים דווקא הכנסות של 918 אלף שקל מהפסדי אשראי – כתוצאה מגביית חובות בגינם בוצעה בעבר הפרשה ספיציפית.
במהלך הרבעון עמד היקף הפרעונות של יעקב פיננסים על 997 מיליון שקל ללקוחותיה. התשואה על ההון עמדה על 21.93%, במונחים שנתיים.