סגור
נתן חץ יזם נדלן מנכל ו בעלים של חברת אלוני חץ
נתן חץ בעל השליטה באלוני חץ (צילום: עמית שעל)

חברת ההחזקות אלוני חץ ברבעון חמישי רצוף של הפסד

השיערוכים השליליים הובילו את החברה להפסד מצטבר של 1.7 מיליארד שקל בחמשת הרבעונים האחרונים; ברבעון השלישי רשמה הפסד של 459 מיליון שקל; אך הרווח התפעולי הן בנדל"ן והן באנרגיה המתחדשת עלו ברבעון השלישי, והמניה מזנקת

בהתאם לאזהרה שהעבירה כבר בחודש שעבר, שיערוכי הנדל"ן השליליים בנכסיה בחו"ל מובילים את אלוני חץ לרבעון חמישי רצוף של הפסדים. חברת ההחזקות בהובלתו של המנכ"ל והמייסד נתן חץ (14%) רשמה ברבעון הפסדי שיערוך של 491 מיליון שקל ברבעון השלישי, ואלה הובילו להפסד רבעוני של 459 מיליון שקל.
מתחילת השנה מגיע חלקה של אלוני חץ בשיערוכים השליליים בחברות הבנות שלה ל-1.3 מיליארד וכתוצאה מכך ההפסד המצטבר מגיע ל-1.1 מיליארד שקל. החל מהרבעון השלישי של 2022 - הראשון מהסדרה הנוכחית של שיערוכים שליליים - אלה מסתכמים כבר ב-2.3 מיליארד שקל. ההפסד שמיוחס לבעלי המניות בעקבותיהם עומד על 1.7 מיליארד שקל – סכום דומה לרווח המצטבר המיוחס להם בחמשת הרבעונים שקדמו להם.
מדובר בהפסדים משיערוך של החברות CARR ו-AH Boston שבהן מחזיקה אלוני חץ ב-48% וב-55% ושמחזיקות בנכסים בארה"ב בבירה וושינגטון, אוסטין ובוסטון, ושל החברה Brockton Everlast (BE) שבה מחזיקה אלוני חץ ב-83% ושפועלת בבריטניה במטרופולין לונדון, קיימברידג' ואוקספורד.
בנוסף, מחזיקה אלוני חץ בשליטה באמות (54%) שפועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ולא ביצעה שיערוכים ברבעון, ובחברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס (50%) שפועלת בישראל, פולין וארה"ב.
בשיחת המשקיעים שערך חץ לרגל פרסום הדוחות הוא העריך כי "השיערוכים השליליים יימשכו גם בחודשים הקרובים, אבל נראה שהאינפלציה בארה"ב הודברה ולקראת אמצע 2024 נדע מתי יתחילו הורדות הריבית. בהתאם, גם מחנק האשראי שפוגע קשות בשוק הנדל"ן יוקל".
חץ ציין כי "העבודה מהבית שהחלה בקורונה במגמת ירידה ויש חזרה למשרדים. בגופי הממשל כ-30% שבו לעבודה מהמשרדים, ואילו בשוק הפרטי, שרוב הנכסים שלנו מושכרים בו, כ-65%-60% שבו למשרדים". חץ הביע ביטחון בנוגע לנכסי החברות הבנות בארה"ב כשהסביר כי "בבניינים חדשים הביקוש לשטחי השכרה ער והם נהנים משיעורי תפוסה גבוהים ואף מעליית מחירים, כשעיקר הבעיה בשוק היא בנכסים ישנים וברמות הנמוכות יותר".
הפסדי השיערוך של שתי החברות האמריקאיות הגיעו ברבעון ל-209 מיליון דולר ואלו של BE ל-28 מיליון ליש"ט. הם נובעים מעלייה של 0.75%-0.25% בשיעורי ההיוון של תזרימי המזומנים החזויים מנכסי החברות ומשינויים בהנחות השוק בארה"ב, בעיקר בנוגע למשך הזמן שבו שטחים פנויים יעמדו ריקים עד שיושכרו. בניתוח רגישותה לשינויים נוספים בשיעורי ההיוון מעריכה אלוני חץ כי כל שינוי של 0.25% ישפיע על שווי נכסיה בהיקף של 775 מיליון שקל.
שוק המשרדים בארה"ב מושפע מההאטה בכלכלה, מהמשבר בהייטק ועליה בהיקפי העבודה מהבית. לצד הריבית שהועלתה ומחנק אשראי שנוצר במגזר הנדל"ן שמקשה על ביצוע עסקאות, על מיחזור הלוואות ואף על השכרות חדשות, וכתוצאה ממנו התגברו המקרים שחברות לא פרעו את חובותיהן והחזירו את הנכסים לגורמים המממנים. חץ הזכיר בהקשר זה כי "CARR לא פרעה את ההלוואה על אחד מנכסיה בוושינגטון, מכיוון ששווי ההלוואה גבוה משווי הנכס, והגורם המממן נדרש להחליט אם להעביר את הנכס לרשותו".
בשילוב תוצאותיה של אמות, ה-NOI הכולל שרשמה אלוני חץ מפעילות הנדל"ן להשקעה עלה ב-10% ל-292 מיליון שקל, כשמפעילותה של אנרג'יקס בתחום מכירת החשמל נרשם NOI של 124 מיליון שקל תוך שיפור של 19% מהרבעון המקביל, אולם ה-FFO ירד ב-8% ל-139 מיליון שקל, לאור השיערוכים ועלייה בהוצאות המימון.
בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה אלוני חץ עלייה של 13% ב-NOI מפעילות הנדל"ן להשקעה לסך של 864 מיליון שקל ושל 53% ממכירת החשמל של אנרג'יקס ל-420 מיליון שקל, כשה-FFO עלה ב-10% ל-464 מיליון שקל.
לאלוני חץ חוב פיננסי נטו של 20 מיליארד שקל, 55% מסך נכסי הקבוצה, לעומת 17 מיליארד שקל ו-50% בסוף 2022. מחשש להסלמה ביטחונית שתגרום לפיחות נוסף בשער השקל שינתה אלוני חץ את מדיניות הגידור שלה, וכעת מלוא פעילות ההשקעה שלה חשופה לשינויים בשערי המטבעות חלף 55% קודם לכן.
בדצמבר היא תחלק דיבידנד של 57.5 מיליון שקל, שיתווספו ל-205 מיליון שקל שחילקה מתחילת השנה. מניית החברה ירדה מתחילת השנה ב-29%, לעומת 6% שירד מדד ת"א נדל"ן שבו היא נכללת, ככל הנראה בעקבות חששות המשקיעים מחשיפתה לשוק המשרדים האמריקאי ומהפסדי השיערוכים המצטברים.