סגור
רן עוז כנס ESG
רן עוז מנכ"ל ישראכרט (צילום: אוראל כהן)

הזינוק בלקיחת הלוואות הקפיץ את רווחי ישראכרט - גם את ההפרשות להפסדי אשראי

לנוכח אי הוודאות הנובעת מהמלחמה, החברה שילשה את ההפרשות להפסדי אשראי לסכום של 105 מיליון שקל; הרווח הנקי גדל ב-33% ל-80 מיליון שקל; הריבית הממוצעת באשראי הצרכני כבר מגיעה ל-11.7%; עלות ההקלות שהעניקה החברה ללקוחות בעקבות המלחמה תעמוד על עד 27 מיליון שקל

חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, שנמצאת בימים אלה בהליך למכירתה להראל, פרסמה היום דוחות כספיים בצל המלחמה בדרום. בדוח בלט זינוק של יותר מפי שלושה בהפרשות להפסדי אשראי לרמה של 105 מיליון שקל, שנובע בעיקרו מהגידול החד בפעילות ההלוואות ומהשלכות המלחמה. זאת מול הפרשות של 32 מיליון שקל ברבעון המקביל.
על אף העלייה החדה בהפרשות, החברה בניהולו של רן עוז הצליחה להציג להרוויח 80 מיליון שקל ברבעון הרביעי, צמיחה של 33% לעומת הרבעון המקביל. הרווח משקף תשואה על ההון של 10.9% לעומת 8.7% ברבעון המקביל. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על 201 מיליון שקל, זינוק של 42% לעומת התקופה המקבילה.
העלייה ברווח נבעה בעיקר מגידול חד בפעילות ההלוואות, שהחברה סימנה כמנוע צמיחה. סך האשראי הצרכני זינק ב-50% ב-12 החודשים האחרונים ל-7.3 מיליארד שקל. עלייה חדה זו, לצד העליית בריבית, הקפיצו את הכנסות המימון ברבעון השלישי ב-65% לעומת הרבעון המקביל, לסכום של 244 מיליון שקל.
הריבית הממוצעת בהלוואות של ישראכרט כבר מתבססת על רמה דו ספרתית. מהדוחות עולה כי הריבית באשראי הצרכני עמדה נכון לסוף ספטמבר על 11.7%.
בשימוש בכרטיסי אשראי נרשמה עלייה מתונה יחסית של 5% לעומת הרבעון המקביל, כשהמחזורים עמדו על 57.9 מיליארד שקל. בישראכרט, שהיא החברה הגדולה בענף, מתריעים כי ברבעון הרביעי עלולה להירשם פגיעה בפעילות זו בשל המלחמה.
"בעקבות פרוץ המלחמה ולתאריך חתימת הדוח ניכרת ירידה משמעותית בקניות בכרטיסי חיוב ברוב ענפי המשק. השפעה זו עשויה להימשך ככל שהמלחמה תימשך או תסלים, כאשר ענפי ההלבשה וההנעלה, התיירות והתרבות הינם בעלי פוטנציאל גבוה לפגיעה בהכנסות", כותבת החברה, ומציינת כי קשה להעריך את סך השפעות המלחמה שכן יש עדיין אי וודאות בנוגע להימשכות המלחמה, האפשרות להסלמתה וההשלכות הצפויות מכך.
בישראכרט מציינים כי מאז פרוץ המלחמה החברה נקטה במספר צעדים להקלה על לקוחות כמו הקלה בדחיית החזרי הלוואות והקמת מועדים ייעודיים לנפגעים והנעדרים. החברה מעריכה שהיקף העלויות של הצעדים האלה צפוי לעמוד על 27-22 מיליון שקל.
בכל הנוגע להפרשות האמורות, בחברת כרטיסי האשראי מסבירים כי הזינוק נובע מכמה סיבות: יישום תקן חשבונאי (תקן ה-CECL), גידול בהיקף תיק האשראי, הפרשות עתידיות בשל המלחמה וגם עלייה בהיקף המחיקות ובהפרשה הפרטנית. כלומר הזינוק נובע גם בשל בעיות שהתגלו בתיק האשראי הקיים, וגם מסיבות חיצוניות של יישום תקן חשבונאי והיערכות להשפעות המלחמה.
ישראכרט, שהיא חברה ללא גרעין שליטה נמצאת בימים אלה בתהליך מכירה לקבוצת הביטוח והפיננסים הראל לפי שווי של 3.3 מיליארד שקל. העסקה הייתה אמורה להיות מושלמת עד לחודש נובמבר, אך בשל עיכוב מצד אישור מרשות התחרות, החליטו הצדדים להאריך את המועד עד לסוף השנה - הראל תוכל לבצע הארכה נוספת עד לסוף חודש ינואר. אם רשות התחרות תחליט שלא לאשר את העסקה עד תום ההארכה, תוכל הראל להאריך את העסקה בשנה נוספת בכדי למצות תהליכי ערעור על החלטת הרשות.