סגור
AM PM איי אם פי אם
סניף של am:pm (צילום: יח"צ)

דור אלון: מכירות am:pm ירדו ב-15% ברבעון הרביעי, והרשת עברה להפסד תפעולי

רשת המרכולים של דור אלון רשמה ברבעון הרביעי הפסד תפעולי של 800 אלף שקל; מכירות חנויות הנוחות במתחמי התדלוק ירדו בתקופה זו ב-9% בשל המלחמה; עם זאת ירידה חדה בהוצאות המימון של החברה הובילה לזינוק של 150% ברווח הנקי השנתי

המלחמה בעזה שצמצמה את התנועה בכבישים ואת כמות הטיסות, פגעה בתוצאות דור אלון, שחתמה את 2023 עם ירידה במכירות וברווח הגולמי והתפעולי. אלא שירידה של 32.8% בהוצאות המימון אפשרה לחברה שבשליטת (82.7%) אלון רבוע כחול של מוטי בן משה להציג זינוק של 150% ברווח הנקי שהסתכם ב-66.3 מיליון שקל.
החברה פועלת בשלושה תחומים מרכזיים: תחום מתחמי התדלוק והמסחר של דור אלון ו-157 סניפי רשתות הנוחות אלונית, ומיני סופר אלונית ורשת בתי הקפה Si. התחום השני הוא של השיווק הישיר של מוצרי דלק, גז ושמנים, והתחום השלישי הוא של קמעונאות המזון הכוללת את רשתות am:pm, כ-28 מרכולים בקיבוצים ובמושבים תחת המותג אלונית ו-95 מסעדות של רשתות ההמבורגר BBB, בורגרים ומוזס.
מכירות דור אלון ירדו ב-2023 ב-8.8% ל-7.44 מיליארד שקל, כתוצאה מירידה בכמויות הדלקים שנמכרו בעקבות המלחמה. הרווח הגולמי ירד בשיעור קל של 0.5% ל-1.08 מיליארד שקל, אך הרווח התפעולי התכווץ ב-33% ל-179.1 מיליון שקל, כתוצאה מהפרשי שער.
תדלוק ונוחות
מגזר מתחמי התדלוק והמסחר נרשמה ירידה של 7% במכירות שהסתכמו ב-2023 ב-3.6 מיליארד שקל. זאת כתוצאה מירידה במחירי ובכמויות הדלקים שנמכרו בתקופת המלחמה בעזה, ובעוד מכירות חנויות הנוחות שבמתחמי התדלוק צמחו ב-2% ל-498 מיליון שקל. על הפגיעה של המלחמה בתוצאות החברה ניתן ללמוד מתוצאות הרבעון הרביעי, בו נרשמה ירידה של 10% במכירות שהסתכמו ב-845 מיליון שקל. הירידה בגובה 93 מיליון שקל, נגרמה מהירידה בהיקפי התדלוק וחנויות הנוחות, כתוצאה מהמגבלות וצמצום תנועת הרכבים בשבועיים הראשונים של המלחמה. מכירות חנויות הנוחות במתחמי התדלוק ירדו ברבעון הרביעי ב-9% לכ-110 מיליון שקל.
הרווח התפעולי במגזר זה ירד ב-2023 ב-15% ל-119.9 מיליון שקל, בעקבות צניחה של 80% ברווח התפעולי ברבעון הרביעי ל-7.3 מיליון שקל, כתוצאה מהשפעת המלחמה ומהפסד מלאי של כ-9 מיליון שקל.
דלקים וגז
ירידה ניכרת בכמות הטיסות עם פרוץ המלחמה, הובילה לירידה של 12% במכירות מגזר השיווק הישיר שהסתכמו ב-3.38 מיליארד שקל, כתוצאה מירידה במכירות דלקים לרש״פ וירידה במחירי הדלק הסילוני. השפעת המלחמה ברבעון הרביעי באה לידי ביטוי בירידה של 27% במכירות מגזר השיווק הישיר, שמכירות הדלק הסילוני שלו ירדו ב-39.4% בהשוואה ל-2022. ירידה חדה של נרשמה גם במכירות הדלקים לרש״פ בעקבות המלחמה.
הרווח התפעולי של מגזר זה ירד ב-21% ל-57.8 מיליון שקל, בעקבות ירידה של77% ברווח התפעולי ברבעון הרביעי, ל-3.4% מהפסדי מלאי בגובה 11.2 מיליון שקל.
קמעונאות
גם מגזר הקמעונאות נפגע מהמלחמה והציג ירידה של 1% במכירות שהסתכמו ב- 711 מיליון שקל, בשנה בה צמח שוק קמעונאות המזון ב-6.2%, בין היתר בעקבות העלאות מחירים תכופות. הירידה במכירות המגזר נגרמה מירידה של 4.4% במכירות רשת ampm שהתקזזה בעלייה של 6.4% במכירות רשתות ההסעדה והחנויות בקיבוצים ובמושבים.
הפגיעה בפעילות הקמעונאית נגרמה בעיקר ברבעון הרביעי במהלכו ירדו המכירות ב-8% ל-169 מיליון שקל, כשרשת am:pm שפעילותה מושפעת מתיירות, לקוחות מזדמנים ומהתנועה ברחובות הערים, רשמה ירידה של 14.8% במכירות שהסתכמו ב-109 מיליון שקל.
הרווח הגולמי של המגזר נותר בגובה 234 מיליון שקל, ששיקפו רווחיות גולמית בגובה 33% מהמכירות, בדומה לשנת 2022. הרווח התפעולי במגזר הקמעונאות ירד ב-4% ל-11 מיליון שקל, כשהרווח התפעולי ברשת ampm המונה 60 סניפים, ירד ל-100 אלף שקל, לעומת 2 מיליון שקל בשנת 2022.
ברבעון הרביעי צמח הרווח התפעולי במגזר ב-333% ל-2.6 מיליון שקל, לעומת רווח של 600 אלף שקל בלבד בשנת 2022, אך רשת am:pm עברה להפסד תפעולי בגובה 800 אלף שקל לעומת רווח של 100 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. מי שתרמה לרווח התפעולי ברבעון היא רשת BBB עם רווח של מיליון שקל.