סגור

בלעדי
תמר פטרוליום משיבה אש: "לא נסיר את מועמדות בר־און ומשרקי לדירקטוריון"

בתגובה לדרישת בעל המניות הודיעה החברה לרשות ני"ע כי טרם נערך דיון לגבי מועמדות משרקי, וכי בר־און ועבודי מועמדים לכהן כדירקטורים רגילים, ולכן החוק הנוגע להיעדר זיקה אינו רלבנטי לגביהם

תמר פטרוליום נערכת לקרב מול בעל המניות שדרש ממנה להסיר את מועמדותם של שר האוצר לשעבר רוני בר־און, סמנכ"ל הכספים של קבוצת דלק לשעבר ברק משרקי והיועץ תמיר עבודי לדירקטוריון החברה. החברה הודיעה שאין בכוונתה להיעתר לדרישה.

כפי שנחשף ב"כלכליסט", קובי גוטמן, בעל מניות בחברה, שלח מכתב לדירקטוריון, עם עותק לרשות ני"ע, שבו דרש מהחברה להסיר את המועמדות של השלושה, בטענה שלבר־און ומשרקי זיקה אסורה לדלק קידוחים, ושבכל הנוגע לאינטרסים של עבודי לא ניתן גילוי מלא.
גוטמן טען במכתבו שמינויים לדירקטוריון נוגד את לשון החוק שקובעת כי "אין למנות דירקטור אם יש לו זיקה לחברה או למי שהחברה נמצאת עימו בקשרים עסקיים. תמר פטרוליום נמצאת בקשרים עסקיים יום־יומיים עם כל השותפים במאגר תמר, ובכלל זה דלק קידוחים, שהיתה ועדיין, עד למועד השלמת המכירה, בעלת זכויות בתמר (דלק קידוחים חתמה על עסקה למכירת האחזקות (22%) במאגר שעדיין לא הושלמה — ג"ח). כמו כן, דלק קידוחים היא בעלת אחזקות מהותיות במאגר לווייתן (45% - ג"ח) שמתחרה במאגר תמר".
לטענת גוטמן, העובדה שבר־און הוא דירקטור בדלק קידוחים ומשרקי היה משנה למנכ"ל דלק קידוחים יוצרת את הזיקה האסורה. בנוגע לעבודי, הוא טוען שהאחרון מגדיר עצמו כיועץ בתחום הנפט והגז, אבל שלא ידוע אם יש לו אינטרסים שמייצרים ניגוד עניינים.
1 צפייה בגלריה
רוני בר און
רוני בר און
רוני בר און
(עמית שעל)
במכתב ששלחה דלק קידוחים לרשות ני"ע, והגיע לידי "כלכליסט", נכתב ש"גוטמן, הטוען שהינו בעל מניות בחברה, לא המציא עד רגע זה אישור לבעלות על מניות", ובכך מטילה ספק באשר לזכותו לומר כי הוא רואה בכל מי שיצביע בעד המינוי של השלושה כמי שעובר על החוק, ושאפשרויות הפעולה המשפטיות נגדו פתוחות.
בכל הנוגע לטענות הזיקה האסורה טוענת תמר פטרוליום כי "בר־און ועבודי אינם מועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים, אלא כדירקטורים רגילים, ולכן הוראות החוק הנוגעות להיעדר זיקה אינן רלבנטיות לגביהם. החברה קיבלה את הצהרות המועמדים לפיהן התפקידים הנוכחיים והעיסוקים הקודמים שלהם אינם יוצרים ניגודי עניינים ולא פוגעים ביכולתם לכהן כדירקטורים בחברה".
בכל הנוגע למשרקי, שמועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי, טוענת תמר פטרוליום כי "הוא מועמד לכהן בתפקיד בכפוף לסיווגו על ידי ועדת הביקורת של החברה ככזה. נכון למועד זה, טרם התקיים הדיון והוא עתיד להתקיים לאחר מינויו של משרקי כדירקטור בחברה".
עוד מוסיפה תמר פטרוליום, כי גוטמן טועה: "משרקי כיהן עד אוקטובר 2020 כמשנה למנכ"ל קבוצת דלק (החברה־האם של דלק קידוחים — ג"ח), ועל פי הצהרתו, שלחברה אין יסוד לסבור כי אינה נכונה, אין בכך כדי ליצור למשרקי זיקה לדלק קידוחים", וכי "אין בכוונתה לבטל את המועמדות של השלושה לכהונה כדירקטורים בחברה".
תמר פטרוליום, שנסחרת ללא גרעין שליטה, מחזיקה ב־16.75% מתמר, ובעל המניות הגדול בחברה הוא אלי עזור (23.4%) שרכש את המניות מדלק קידוחים תמורת 100 מיליון שקל באפריל. קרן הגידור ברוש, של גיל דויטש ורוני בירם מחזיקה בכ־5%. בעלי המניות האלו הם שהציעו את בר־און, משרקי ועבודי כמועמדים לדירקטורים. כפי שנחשף ב"כלכליסט", בר־און מיועד להיות יו"ר החברה במקום איתן מאיר, שהחליט לא להעמיד את עצמו לבחירה מחודשת לאחר שמנהל קרן ברוש אמיר אפרתי הביע בפניו את חוסר שביעות הרצון שלו מתפקודו.