סגור
הונאה מלכודת שחיתות רמאות
פעיל שוק ההון אלי שמש עוכב לחקירה בחשד לביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון וני"ע (צילום: שאטרסטוק)

רשות ני"ע חוקרת חשד להונאת פירמידה של פעיל שוק ההון אלי שמש

אלי שמש שעוכב לחקירה בחשד לביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון וני"ע, שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. נחקרו חשודים נוספים בחשד שניהלו את כספיהם של כ-200 לקוחות, בסך של כ-17 מיליון שקל, ללא רישיון לניהול תיקי השקעות

רשות ניירות ערך חוקרת חשד להונאת פירמידה של פעיל שוק ההון אלי שמש וחשודים נוספים. שמש שעוכב לחקירה בחשד לביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון וני"ע מאז שנת 2020, שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית שיסתיים הערב.
על פי החשד, במהלך 2022 ניהלו החשודים, כל אחד על פי חלקו, את כספיהם של כ-200 לקוחות, בסך כולל של כ-17 מיליון שקל, וזאת כשאין בידיהם רישיון לניהול תיקי השקעות. במסגרת פעילות זו, החשודים הציעו לציבור השקעה משותפת בניירות ערך בהסדר שיצרו למטרה זו, וזאת שלא על פי היתר או תשקיף כמתחייב מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות.
בנוסף, הפעילות האמורה נעשתה על פי החשד תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא, לרבות שימוש בכספי המשקיעים לצרכים אישיים של החשודים ולא לטובת ההשקעה המובטחת, ובכלל זה שימוש בכספי המשקיעים לטובת תשלומים ללקוחות אחרים – כאמור הונאת פירמידה.
טרם נמסרה תגובת שמש או עורכי דינו.