סגור

השותפות במאגר תמר הודיעו על החלטת השקעה סופית בהרחבת יכולת ההפקה מהמאגר

החברות ישקיעו 24 מיליון דולר בשדרוג המדחסים במתקן קבלת הגז באשדוד - תנאי מתחייב במסגרת ההסכם להגדלה המשמעותית של יצוא הגז מהמאגר למצרים

השותפות במאגר תמר הודיעו על החלטת השקעה סופית (FID) בהרחבת יכולת ההפקה מהמאגר ל-1.6 BCF ביום - ישקיעו 24 מיליון דולר בשדרוג המדחסים במתקן קבלת הגז באשדוד.
הרחבת יכולת ההפקה מהמאגר היא אחד מהתנאים המתלים להסכם שחתמו השותפות בסוף השבוע עם חברת Blue Ocean Energy להגדלת יצוא הגז למצרים.
ההודעה היום על שדרוג המדחסים מצטרפת להחלטה קודמת של השותפות להנחת צנרת הולכה באורך של 150 ק"מ משדה תמר, הנמצא כ-90 ק"מ מערבית לחיפה, לאסדת תמר שליד חופי אשקלון - ההחלטה התקבלה בדצמבר 2022. עלות התוכנית להנחת צינור הולכה שלישי עומדת על כ-673 מיליון דולר.
מאגר תמר נמצא בשליטת ישראמקו (28.7%), שברון (25%), תמר פטרוליום (16.7%), מובאדלה (11%), אהרון פרנקל (11%), דור גז (4%) ואוורסט (3.5%).
על פי ההסכם החדש למכירת הגז שנחתם בסוף השבוע, השותפות במאגר תמר ימכרו למצרים כ-4 BCM נוספים בשנה למשך 11 שנה, כך שסך הייצוא הנוסף יסתכם ב-43 BCM. נכון להיום, מאגר תמר מייצא למצרים 2 BCM לשנה בלבד, כך שלמעשה כמות הייצוא מתמר למצרים תגדל פי שלושה. לשם השוואה, סך השימוש בגז טבעי בישראל ב-2023 היה פחות מ-13 BCM. ההסכם צפוי להיכנס לתוקף ביולי 2025.
הסכם המכירה החדש התאפשר לאחר שבאוגוסט האחרון אישר שר האנרגיה אז ישראל כץ את הרחבת היתר הייצוא למאגר תמר בהיקף של 3.5 BCM בשנה, למשך כ-11 שנים. בכך, ההיתר הורחב ב-38.7 BCM.
ההיתר החדש התיר אופציה לכ"ץ להגדיל את היתר הייצוא של מאגר תמר ב-0.5 BCM נוספים, כפי שעשה בדצמבר – שבועיים לפני שסיים את תפקידו במשרד האנרגיה. ההודעה על ההיתר הנוסף התקבלה מדיווחי החברות המחזיקות במאגר לבורסה, ורק לאחר מכן דיווח משרד האנרגיה לציבור על החתימה על ההיתר. זאת בניגוד להיתר המקורי.