סגור
מאגר תמר
מאגר תמר (אלבטרוס)

השותפות במאגר תמר חתמו על הסכם להגדלת הייצוא למצרים פי שלושה

על פי ההסכם החדש, השותפות ימכרו למצרים כ-4 BCM נוספים בשנה למשך 11 שנה, זאת לעומת שניים בשנה בלבד כיום; ההסכם צפוי להיכנס לתוקף ביולי 2025

לאחר שקיבלו את האישור ממשרד האנרגיה להגדלת היתר הייצוא, השותפות במאגר הגז הטבעי תמר דיווחו היום (ו') על הסכם למכירת גז טבעי נוסף למצרים.
על פי ההסכם החדש, השותפות מאגר תמר ימכרו למצרים כ-4 BCM נוספים בשנה למשך 11 שנה, כך שסך הייצוא הנוסף יסתכם ב-43 BCM. נכון להיום, מאגר תמר מייצא למצרים 2 BCM לשנה בלבד, כך שלמעשה כמות הייצוא מתמר למצרים תגדל פי שלושה. לשם השוואה, סך השימוש בגז טבעי בישראל ב-2023 היה פחות מ-13 BCM. ההסכם צפוי להיכנס לתוקף ביולי 2025, וכפוף להשלמת העבודות להרחבת יכולת ההפקה והנחת הצינור השלישי להפקת גז ממאגר תמר (והחלטת השקעה סופית של שותפות תמר בכך) ובהרחבת יכולת הייצוא.
מאגר תמר נמצא בשליטת ישראמקו (28.7%), שברון (25%), תמר פטרוליום (16.7%), מובאדלה (11%), אהרון פרנקל (11%), דור גז (4%) ואוורסט (3.5%).
באוגוסט אישר שר האנרגיה אז ישראל כץ את הרחבת היתר הייצוא למאגר תמר בהיקף של כ-3.5 BCM בשנה, למשך כ-11 שנים, סך הרחבת הייצוא אז עמדה על כ-38.7 BCM. ההיתר השאיר אופציה לכ"ץ להגדיל את היתר הייצוא של מאגר תמר ב-0.5 BCM נוספים, והוא אכן אישר זאת בדצמבר, כשבועיים לפני שעזב את משרד האנרגיה. ההודעה על ההיתר הנוסף התקבלה מדיווחי החברות המחזיקות במאגר לבורסה, ורק לאחר מכן דיווח משרד האנרגיה לציבור על החתימה על ההיתר. זאת בניגוד להיתר המקורי.
בדצמבר 2022 הציגו השותפות במאגר תמר על תוכנית להנחת צינור הולכה שלישי בעלות של כ-673 מיליון דולר, שיאפשר להגדיל את התפוקה המקסימלית מהמאגר מקצת יותר מ-10 BCM ל-11.65 BCM. מדובר בהנחת צנרת באורך 150 ק"מ משדה תמר הנמצא בערך 90 ק"מ ממערב לחיפה ועד לאסדת הפקת הגז של תמר, הנמצאת כמה עשרות ק"מ מאשקלון.