סגור
חנן מור על רקע שדה דב
חנן מור על רקע שדה דב (צילומים: אוראל כהן, יובל חן)

דיסקונט והפניקס מתנגדים ללאומי: ניתן להגיע להסדר מול חנן מור מחוץ לביהמ"ש

שני הנושים טוענים במכתב ללאומי כי ניתן להגיע להסדר בנוגע לפרוייקט שדה דב תוך זמן קצר; אתמול פנה לאומי לביהמ"ש בבקשה למנות כונס נכסים למגרש בשדה דב, בגינו חייבת החברה לארבעה נושים סכום של 1.25 מיליארד שקל; הנושה הרביעי מיטב דש מצדד בעמדת דיסקונט והפניקס

בנק דיסקונט והפניקס, שניים מארבעת הנושים של חנן מור, יוצאים נגד עמדת לאומי וטוענים במכתב שנשלח ללאומי כי ניתן להגיע להסדר עם חנן מור בנוגע לפרוייקט שדה דב מחוץ לכתלי בית המשפט. שני הנושים טוענים כי ניתן להגיע להסכמות על החוב תוך זמן קצר.
שני הנושים למעשה לא מתיישרים מול עמדת לאומי שפנה אתמול לבית המשפט בבקשה למנות כונס נכסים גם למגרש בשדה דב, בגינו חייבת החברה לארבעה נושים סכום של 1.25 מיליארד שקל. הנושה הרביעי, מיטב-דש, מצדד גם הוא בעמדה הפשרנית של דיסקונט והפניקס.
במצב כזה כשיש מחלוקת בין הנושים לגבי ההתנהלות מול מור, שלא פרע את הריבית בסך 28 מיליון שקל בשבת, בגין החוב, יהיה זה בית המשפט שיצטרך להכריע כיצד לנהוג ואם למנות כונס נכסים לקרקע.
במכתב שנשלח ללאומי מבקשים שני הנושים מהבנק להסיר את הבקשה שהגיש לבית המשפט למינוי כונס נכסים לקרקע.
דיסקונט והפניקס מאשימים את לאומי בהפרת הסכם הקונסצורסיום. "עצם הגשתה של הבקשה לאכיפת שעבודים על ידיכם מהווה הפרה של ההסכם בין המלווים מ-2021 וכן הפרה של חובות האמון המוטלות עליכם בקשר עם תפקידכם כנאמן בטוחות".
שני המלווים נטוענים כי רק ברוב של שני מממנים המחזיקים בשני שליש לפחות מהחוב ניתן לפתוח בהליכי מימוש בטוחות.
מהמכתב עולה עוד כי נושא מימוש הבטחות נדון בישיבות ב-19 וב-20 בנובמבר בין חברי הקונסצורסיום, אך לטענת שני המממנים, לאומי לא השיב לשאלות שנשאל.
"כל יתר חברי הקונסורציום סברו שבשלב זה לא נכון לפעול באופן מיידי למימוש השעבודים, ושיש למצות קודם את השיחות שהחלו בניסיון לגבש הסדר, שיאפשר למקסם את תוחלת הפירעון בהסכמה", נמסר במכתב. "נראה כי דווקא אצלכם השתרבבו שיקולים לא עניניים הקשורים בהלכים אחרים שלכם נגד הקבוצה", הוסיפו במכתב.