סגור
מימין חנן מור בעל השליטה בקבוצת חנן מור ומנכ"ל בנק לאומי חנן פרידמן
מימין: חנן מור ומנכ"ל בנק לאומי חנן פרידמן (צילומים: אלעד גרשגורן, אורן דאי)

פרסום ראשון
בנק לאומי רוצה כינוס נכסים גם בשדה דב: "חנן מור מהמר על כספינו"

בנק לאומי לא מחכה להסכמות בין נושי שדה דב ומגיש לבדו את הבקשה לכינוס נכסים בפרויקט: "הבנק אינו מוכן לכך שמר מור, המבין היטב שגורלה של החברה נקבע ונחרץ, ימשיך להמר גם על האשראים האדירים שהמלווים העמידו לחברה"

בנק לאומי שוב פועל מול חובות חנן מור: הבנק הגיש הבוקר בקשה לבית המשפט לכינוס נכסים לפרויקט שדה דב. הבנק הגיש את הבקשה לבדו, לאחר שהנושים לא הצליחו להגיע לסיכום על הסדר שיהיה מקובל על כולם.
החוב של חנן מור לקונסורציום שהוביל בנק דיסקונט אליו הצטרפו בנק לאומי, הפניקס ומיטב דש למימון הקרקע בשדה דב עומד על 1.27 מיליארד שקל. לפני שלושה ימים מור לא עמדה בתשלום ריבית של 28 מיליון שקל לקונסורציום המלווים בפרויקט והפכה לחדלת פירעון.
המהלך החדש של לאומי בנוגע לשדה דב מצטרף לשתי בקשות כינוס שכבר הגיש הבנק על קרקעות בר"ג ובחיפה. בימים האחרונים ניסו ארבעת הגופים המלווים בשדה דב להגיע לסיכום בנוגע להסדר משותף, שכלל את הוצאת בעל השליטה והיו"ר חנן מור מהקבוצה. במקביל לדיונים, חנן מור הגיש אתמול בקשה לעיכוב הליכים.
בבקשה שהגיש לאומי ע"י עו"ד אורי גאון ויניב אזרן נכתב: "חרף פניות ברורות שהופנו לחברה מצד בנק לאומי עוד מתחילת שנה זו, משהתחוור מצבה העגום של הקבוצה והיעדר כל יכולת של החברה לקדם את ביצוע פרויקט שדה דב, בחרה הנהלת הקבוצה לטמון את ראשה בחול.
בפועל, החברה ומר חנן מור נמנעו, בניגוד למצופה ולמתחייב מהם, מלנקוט בצעדים אופרטיביים ומהירים, לצמצום נזקי קונסורציום המלווים, אשר העמידו לחברה את מרבית המימון לצורך רכישת המקרקעין. התנהלות שערורייתית זו של החברה ומר חנן מור, שחדלו מלפעול לאורך זמן לצמצום נזקים, שההון העצמי שהושקע על ידם במקרקעין נשחק זה מכבר, וההתנהלות של החברה בעת הזאת ביחס לאשראים האדירים שהעמיד קונסורציום המלווים, היא למעשה נטילת 'הימור' לא מושכל מצד החברה על חשבון קונסורציום המלווים, לאחר שברור כיום, כי חנן מור והחברות בקבוצתו הפסידו את השקעתם".
עוד נאמר בבקשה כי לאומי "איננו יכול ואיננו נכון לכך שהחברה ומר מור, בצר להם, ביודעם ובהבינם היטב, כי הרוביקון נחצה וגורלה של החברה נקבע ונחרץ, ימשיכו 'להמר' גם על האשראים האדירים שהמלווים העמידו לחברה. הדברים האמורים לעיל נכונים ויפים מכוח קל וחומר, שעה שבמהלך השנה האחרונה, מר חנן מור שהוא הרוח החיה מאחורי הקבוצה והחברה, כשל פעם אחר פעם בסגירת עסקאות מכר בחברות הנמנות עם קבוצת חנן מור, ואשר היו יכולות להקל על המחנק התזרימי של הקבוצה".
לאומי מסביר שהגיש לבד את הבקשה מאחר שלשיטתו, ברגע שמור לא שילם את הסכום שהיה אמור לשלם לפני שלושה ימים, הוראה בהסכם שמחייבת רוב של 80% (2/3) מהקונסורציום לקבלת החלטות בנושא העמדה לפרעון מיידי אינה ישימה עוד. הבנק אף התייחס בבקשה לעובדה שבינו לבין חלק מהגופים האחרים – דיסקונט והפניקס – קיימים שיקולים ואינטרסים שונים בעניין שדה דב מאחר שלהם ערבויות חוק מכר בפרויקטים אחרים וקריסת חנן מור – שעלולה לקרות מכינוס נכסים בשדה דב – עלולה להסב להם נזק כלכלי.
מקבוצת מור נדל"ן נמסר: "אין זה מפתיע שבנק לאומי נאלץ לפעול לבדו, כאשר יתר חברי הקונסורציום אינם תומכים בפעולה זו. החברה הגישה בקשה לעיכוב ההליכים והיא סבורה ומשוכנעת שתוכל להגיע להסדר שיזכה לתמיכת כלל הגורמים המממנים, ויכלול מרכיבים שונים להבטחת כספם, בכלל זה הזרמת הון. המממנים כולם אף מודעים לכך שהמשך פעילותה של החברה חיוני להשלמת הפרוייקטים הקיימים שתאפשר את מיקסום החזרי המימון.
החברה מצרה על הסגנון המתלהם שבו בחר מנכ"ל בנק לאומי חנן פרידמן כלפי יו"ר החברה, שעושה ימים כלילות והופך כל אבן במאמץ לאפשר את פתרון המצוקה הנקודתית אליה נקלעה החברה. החברה ממשיכה להושיט יד לבנק לאומי, ומזמינה אותו להמשיך להתדיין מולה בתוך כתלי בית המשפט ומחוצה להם, על מנת להגיע להסדר שיטיב עימו, עם שאר השותפים בשוק ההון, ולא פחות חשוב - יגן על צבור רוכשי הדירות ויבטיח המשך עבודה תקין, דבר שגם כך בימים קשים אלו מצריך מאמץ רב. בנוסף החברה בוחנת הצעות טריות של משקיעים להזרמת הון לחברה והצעות של גורמים מקצועיים מובילים בתחומם להשתלב ולסייע בתהליך".