סגור

יממה לאחר התפטרות היו"ר ודמני: דירקטוריון שופרסל דחה את הצעת המיזוג עם דלק ישראל

דירקטוריון שופרסל אימץ את המלצות הוועדה שהורכבה מארבעה דירקטורים חיצוניים - לדחות את ההצעה למיזוג; ברקע, בין היתר, דלק ישראל מפעילה מאות סניפים וחנויות בשבתות וחגי ישראל, מה שעשוי להוביל לפגיעה כלכלית בעסקי קמעונאות המזון של החברה

יממה לאחר הסתלקותו של יקי ודמני מתפקיד יו״ר דירקטוריון שופרסל, דחתה החברה את הצעת המיזוג של דלק ישראל. כזכור, על מנת לנטרל כל ניגוד עניינים פוטנציאלי של הדירקטורים בחברה, הסמיך דירקטוריון החברה את ארבעת הדירקטורים החיצוניים כוועדה שמטרתה לבחון את ההצעה ולהביא לו את המלצותיה.


כעת, דירקטוריון החברה אימץ את המלצות הוועדה לדחות את ההצעה, בטענה כי אסטרטגיית החברה וחזונה מאז ומתמיד היו כי פעילותה הקמעונאית תתאים ככל האפשר לצביון וגווניה של החברה הישראלית, ולא תפגע ברגשותיו של ציבור מסוים.

2 צפייה בגלריה
סניף שופרסל במודיעין
סניף שופרסל במודיעין
סניף שופרסל במודיעין
(יריב כץ)

מעבר להיעדר התאמה לאסטרטגיה זו, בוועדה נטען עוד כי היות ודלק ישראל מפעילה מאות סניפים וחנויות בשבתות וחגי ישראל, הרי שניסיון העבר ברשתות קמעונאיות מתחרות מלמד כי סטיה מעקרון זה עלולה אף להוביל לפגיעה כלכלית בעסקי קמעונאות המזון של החברה שהינם ליבת עסקיה.
בנוסף, לאור כך שבענף בו פועלת דלק ישראל קיימת אי-ודאות רבה, לרבות עקב הגידול בשימוש של הרכבים החשמליים (כמו גם שהיא כוללת את פעילות הסיטונאות שאין לה נקודות השקה עם ליבת עסקיה של החברה), מצאה הווועדה כי קיים ספק רב מאוד באשר לערך המוסף שמיזוג פעילויות אלה יביא לחברה, ולפיכך הוא איננו תואם את האסטרטגיה של החברה. הוועדה טענה כי פעילות דלק ישראל כוללת סיכונים לא מבוטלים, שאינם תואמים את מדיניות הסיכונים של החברה בעת הזו.
זאת ועוד, על-פי ההצעה, יחסי ההחלפה ייקבעו לפי הערכות שווי שיבוצעו לחברה ולדלק ישראל, ולא נכללה בהצעה כל התייחסות לתשלום פרמיה כלשהי. וזאת על-אף שהמיזוג יביא לכך שבעלי המניות בדלק ישראל יהיו מיד לאחר העסקה בעלי המניות הגדולים ביותר בחברה עם שיעור החזקה של כ-20%.
לאור המגמות בענף הדלק כפי שתוארו לעיל, נראה כי יתרונות המיזוג למציעים – כלומר, היתרונות לבעלי מניות דלק ישראל, עולים על היתרונות של המיזוג לחברה, עובדה שהייתה צריכה להיות מובאת בחשבון ביחסי ההחלפה ובתמורה למניה שתשולם על-ידם. לאור זאת, החליט דירקטוריון החברה כי ההצעה אינה לטובת החברה ובעלי מניותיה, ובהתאם החליט לדחות את ההצעה במתכונתה ובעיתוי הנוכחיים.
כזכור, דלק ישראל הציעה לשופרסל עסקת מיזוג, במסגרתה יעבירו את מלוא אחזקותיהם בדלק ישראל, בתמורה להקצאת 12% ממניות שופרסל, עם אופציה לרכישת מניות נוספות עד לכ-19.99%, בתוך שנה מיום השלמת העסקה.
הנתח שביקשה דלק אינו מקרי, אלא השיעור המקסימלי שיכול דירקטוריון החברה לאשר, מבלי לכנס את אסיפת בעלי המניות. בדלק לא הסתפקו בכך, והגבילו את הצעתם עד למחר, בניסיון להספיק לנצל את הכאוס הניהולי השורר בחברה, לטובת השתלטות עליה, מבלי להדרש לתשלום פרמיה על השליטה.

2 צפייה בגלריה
יקי ודמני סניף של שופרסל
יקי ודמני סניף של שופרסל
יקי ודמני, סיים אתמול את תפקידו כיו"ר שופרסל
(צילום: אוראל כהן אלעד גרשגורן)

המרכיב השלישי והבעייתי מכולם, נגע להבהרה כי אין בכוונת דלק לערוך שינוי בהרכב הדירקטוריון, מה שהבטיח לודמני את המשך כהונתו, שכבר הוטלה בספק באותו מועד. הפניקס המחזיקה 8.2% משופרסל, שיגרה מכתב אזהרה לדירקטורים בחברה ודרשה לדחות את ההצעה, תוך שהזכירה להם את חובת האחריות שמוטלת עליהם כנושאי משרה. קרן ספרה הצטרפה כעבור 3 ימים לעמדת הפניקס עם מכתב דומה.
שלשום החליטה הוועדה שלא להמליץ לאסיפת בעלי המניות לאשר את חידוש כהונתו של ודמני, ובעקבות כך, הוא הניח מכתב התפטרות.
בדלק ישראל התקשו לקבל את החלטת שופרסל, ואמרו כי בכוונת החברה לפנות לדירקטוריון על מנת לבקש פגישה עם חבריו. מדלק ישראל נמסר כי "קיבלנו בצער את החלטת הדירקטוריון. בהצעה תמכו בעלי מניות רבים. השבוע נפגשנו עם מרבית בעלי המניות, ולמעט הפניקס וספרה, קיבלנו את הרושם החיובי שלפיו בעלי המניות מוכנים לבחון את ההצעה ברצינות. מעולם לא פסלנו את האפשרות שההצעה תובא לאישור אסיפת בעלי המניות. ביחס לטענות השונות שהועלו על ידי הפניקס, יש לנו תשובות טובות וגם פתרונות. לדוגמה, הערכת השווי לשתי החברות שאותה הצענו היא צעד שמביא בחשבון קביעה של תשלום פרמיית שליטה. בנוסף, חשוב להדגיש שמעולם לא עסקנו בפוליטיקה או בעניינים הפנימיים של שופרסל. ההצעה הוגשה משום שראינו לנגד עינינו סינרגיה מהותית, בדומה לחברות ענק שפועלות מעבר לים. ההצעה הוגשה למרות שהנפקת דלק ישראל כבר נסגרה, וזאת בשל הסינרגיה המדוברת. בכוונתנו לפנות פעם נוספת לדירקטוריון בהצעה להיפגש, על מנת שנוכל לספק מענה לסוגיות השונות תוך קיום דיאלוג, בתקווה שנענה בחיוב לעצם קיום הפגישה".