סגור
אתי רוטר ו גבי רוטר בעלי השליטה בקסטרו
אתי וגבי רוטר, בעלי השליטה בקסטרו (צילום: אוראל כהן)

קסטרו לא תתבע את הבעלים, אך ממליצה על מתן פיצוי בשל ההשקעה בגלובל־אי

בקשה לתביעה נגזרת טענה שההשקעה של גבי ואתי רוטר בחברת האי־קומרס היא הזדמנות עסקית שנגזלה מקסטרו. החברה הקימה ועדה בלתי תלויה שהמליצה לא להגיש תביעה, אך כן לדון בפשרה

חברת האופנה קסטרו החליטה לא לתבוע את בעלי השליטה בחברה, בני הזוג אתי וגבי רוטר (22.5%), בשל השקעה פרטית שביצעו בחברת האי־קומרס גלובל־אי, שנטען שהיא למעשה הזדמנות ששייכת לקסטרו ושנגזלה ממנה; אך היא ממליצה על הגעה לפשרה שבמסגרתה בני הזוג ישלמו סכום מסוים על מנת לסיים את ההליכים המשפטיים שמתנהלים בהקשר זה. כך עולה מדיווח של קסטרו לבורסה אתמול בערב.
בחודש יוני האחרון הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להגשת תביעה נגזרת נגד קסטרו, בעלי השליטה אתי וגבי רוטר. בעל מניות בחברה טען כי בני הזוג רוטר ניצלו הזדמנות עסקית השייכת לקסטרו בעת שהשקיעו בגלובל־אי שעוסקת במתן פתרונות שונים לאתרי אי־קומרס, ובכך הפרו את חובת האמונים שלהם כנושאי משרה.
לפי התביעה, עצם ההשקעה בגלובל־אי מהווה ניצול של הזדמנות עסקית ששייכת באופן עקרוני ולפי החוק לקסטרו עצמה. בחוק החברות קיים סעיף שנקרא מניעת גזל הזדמנות עסקית שמטרתו להתמודד עם החשש ש"נושא משרה יעדיף לנצל בעצמו הזדמנות עסקית השייכת לחברה". בעל המניות טען שכבר ב־2013 סימנה קסטרו את האי־קומרס כמנוע צמיחה, ושמכאן נובע כי ההשקעה בגלובל־אי, שבוצעה באמצעות חברה פרטית של גבי ואתי רוטר, היא בגדר הזדמנות שבאופן עקרוני שייכת לקסטרו עצמה.
בעקבות הבקשה לתביעה נגזרת, הקימה קסטרו ועדת תביעות עצמאית ובלתי תלויה, שתבחן אם יש להגיש תביעה נגד בני הזוג רוטר, ובכך לייתר את התביעה הנגזרת, שבמסגרתה בעל מניות מבקש להיכנס בנעלי החברה. בוועדה היו חברים השופט בדימוס עדי זרנקין, פרופ' מיגל דויטש ורו"ח רגינה אונגר. ביום חמישי האחרון הגישה הוועדה את המלצותיה: "לאחר שנדרשה לפרטי התשתית העובדתית שנפרשה בפניה, ולאחר שהתעמקה במקורות המשפטיים הרלבנטיים, הגיעה הוועדה לכל דעה כי אין מקום להגיש תביעה נגד הזוג רוטר, באשר לדעתה קיימים סיכויים טובים לכך כי תביעה כזו תידחה".
עם זאת, המליצה ועדת התביעות המליצה לוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לנהל משא ומתן בהשתתפות המבקש, הזוג רוטר והמבטחת, על מנת להגיע לידי פשרה אשר תייתר את המשך התהליכים בתיק, ואשר תביא לסילוקה של הבקשה בסכום שיהיה בו כדי לשקף נכונה את שיעורו הנמוך יחסית של סיכוי ההצלחה בתביעה". כלומר, הוועדה ממליצה על פיצוי מסוים שישלמו בני הזוג רוטר. אולם גם פיצוי כזה, סביר שימומן על ידי חברת הביטוח.