סגור

רני צים: שיערוכים ועלייה בהכנסות משכירות הזניקו את הרווח הנקי ב-332%

התקדמות בשלושה פרויקטים מרכזיים שמקימה חברת המרכזים המסחריים הביאה לעלייה של 47% בהכנסות מדמי השכירות נטו (NOI) ברבעון השלישי ל-14.6 מיליון שקל, ולעליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-47 מיליון שקל; הרווח הנקי זינק ל-35 מיליון שקל

התקדמות בשלושה פרויקטים מרכזיים שמקימה חברת המרכזים המסחריים רני צים, בגני תקווה, טירה וכפר סבא, יחד עם עלייה חדה בדמי השכירות נטו שגבתה החברה ברבעון השלישי, הובילו לעלייה חדה ברווח הנקי.


רני צים מחזיקה בעיקר במרכזי קניות פתוחים בפריפריה, עם נוכחות בישובים במגזר הערבי, רשמה עלייה של 47% בהכנסות מדמי השכירות נטו (NOI) ברבעון השלישי ל-14.6 מיליון שקל. העלייה נבעה מהתרחבות בעסקי החברה, אך גם בנטרול הכניסה למרכזים חדשים, ה-NOI SP, כלומר מנכסים זהים בשתי התקופות עלה ב-28.5% ל-11.3 מיליון שקל, משום שבתקופה המקבילה עוד ניתנו הקלות בשל מגיפת הקורונה.
ההתקדמות בהקמת פרויקטים בגני תקווה, כפר סבא וטירה הובילה את החברה לרשום עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-47 מיליון שקל, לעומת עליית ערך בסך של 7.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מתוך עליית הערך האמורה, רווחי שיערוך בסך של 15 מיליון שקל משקפים את הרווח מעסקת מכירת 50% מהזכויות במרכז המסחרי בגני תקווה.

1 צפייה בגלריה
רני צים בעל השליטה  יו"ר רני צים מרכזי קניות
רני צים בעל השליטה  יו"ר רני צים מרכזי קניות
רני צים, בעל השליטה ויו"ר רני צים מרכזי קניות
(צילום: מאיר אדרי )

הרווח התזרימי התפעולי, FFO, של החברה טיפס ברבעון השלישי לכ-5 מיליון שקל לעומת כ-1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ובשורה התחתונה בדו"ח הרווח וההפסד, זינק הרווח הנקי ברבעון השלישי, הודות לעלייה בהכנסות מדמי שכירות והשיערוכים החיוביים, לכ-35 מיליון שקל, עליה של 332% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
רני צים, יו"ר רני צים מרכזי קניות ציין כי החברה "נמצאת כיום בתנופת פיתוח מואצת בכל מגזרי פעילותה ובסך הכל מקימה כיום מרכזי מסחר בהיקף כולל של למעלה מ-80,000 מ"ר".
אבישי אברהם, מנכ"ל צים מרכזי קניות, הוסיף כי "בחברה הערבית, נפתח במהלך השבועות הקרובים את המרכז בטירה, שנחתמו לגביו הסכמים לאכלוסו באופן מלא, ובשנת 2022 צפויים להיפתח גם המרכזים החדשים בטייבה וברהט, שכבר כיום אנו קרובים לשיווק מלא של שטחי המסחר שלהם".