סגור

לוקסי קפץ על עגלת הנדל"ן בזמן והרווח זינק ב־67%

התזמון לרכישת דניה סיבוס ואפריקה מגורים בידי לפידות קפיטל היה מושלם: ברבעון השני הרווח התפעולי של דניה זינק ב־45% ושל אפריקה מגורים ב־20%

הקריסה הכלכלית של לב לבייב, נוחי דנקנר, אליעזר פישמן וטייקונים אחרים בדימוס הפכה את צמד המילים "חברות אחזקה" לכינוי גנאי כמעט. אך השגשוג של שוק ההון בשנים האחרונות הביא לפריחה מחודשת בקרב חברות האחזקה, והמשקיעים מגלים שוב שתעוזה מובילה לא רק לסיכון אלא גם לסיכוי. אחת מחברות האחזקה שנהנות מהמגמה הזו היא לפידות קפיטל, שבשליטת יעקב לוקסנבורג (82.7%) ובניהולו של אמיר תירוש.

האירוע המכונן בהתפתחות לפידות קפיטל, וזה שהכניס אותה למגרש של הגדולות, היה רכישת השליטה (80%) באפריקה השקעות בינואר 2020, במסגרת הסדר החוב השני של החברה. במובן מסוים אפשר לראות בקריסה של הטייקון לבייב את יצירתו של הטייקון לוקסנבורג. הדו"חות לרבעון השני של 2021, שלפידות קפיטל פרסמה אתמול, מצביעים על כך שעד כה המהלך השתלם.


ההכנסות של לפידות קפיטל צמחו ברבעון המדווח ב־9% והסתכמו ב־1.53 מיליארד שקל לעומת 1.41 מיליארד ברבעון המקביל ב־2020. זינוק משמעותי נרשם ברווחיות של הקבוצה, כאשר הרווח התפעולי הסתכם ב־100.3 מיליון שקל — קפיצה של 63% בהשוואה לרבעון המקביל, והרווח הנקי עמד על 25.7 מיליון שקל, עלייה חדה של 67% בהשוואה לרבעון המקביל.
ניתוח תוצאות מגזרי הפעילות של לפידות קפיטל מלמד עד כמה משמעותיות הפעילויות שנרכשו ביחד עם אפריקה השקעות (דניס סיבוס ואפריקה מגורים) לתוצאות של החברה המאוחדת. תחום קבלנות הבנייה והתשתיות, שמבוצע בידי דניה סיבוס (לפידות מחזיקה בשרשור ב־64% מהחברה) הציג זינוק של 40% ברווח המגזרי, שהסתכם ב־28.6 מיליון שקל בהשוואה ל־20.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה. תחום הייזום למגורים, שמבוצע בעיקר בידי אפריקה מגורים (לפידות מחזיקה בשרשור ב־41% ממנה) ובידי דניה סיבוס, רשם את הרווח הגבוה ביותר בין כל המגזרים של לפידות — 39 מיליון שקל לעומת רווח מגזרי של 33.1 מיליון שקל אשתקד.
מנגד, תחום הטלפונים והאביזרים הסלולריים, שלפידות פועלת בו באמצעות סאני תקשורת (לפידות מחזיקה ב־50% ממניות סאני) עבר להפסד של 14.5 מיליון שקל לעומת רווח מגזרי של 1.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. אולם ההפסד זה נובע מעלייה בהוצאות המימון, בעקבות ביצוע פדיון מוקדם של איגרות חוב. מהלך זה הביא לרישום הוצאת מימון של 23.7 מיליון שקל, וניטרולו היה מעביר את סאני אלקטרוניקה לרווח נקי של 4.6 מיליון שקל.
מגזר הפעילויות האחרות נהנה ברבעון השני מצמיחה חדה, הודות לזינוק של 67% בהכנסות של פעילות הסחר הבינלאומי, המבוצעת בידי אלפרוס (לפידות מחזיקה בה ב־66%), שהכנסותיה ברבעון השני הסתכמו ב־55 מיליון שקל. אולם התרומה של אלפרוס לרווח ברבעון הסתכמה ב־3 מיליון שקל בלבד לעומת רווח נקי של מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המעבר של המגזר לרווח של 10.3 מיליון שקל לעומת הפסד של 15.3 מיליון שקל נובע בעיקר הודות לרווחי תיק ניירות הערך של הקבוצה.