סגור

מגדל תשקיע עד 185 מיליון שקל בחברת המים והשפכים של ג'נריישן קפיטל

בתמורה תקבל מגדל 19.9% ממניות GES - שווי החברה הבת של ג'נריישן בעסקה הוא 740 מיליון שקל; התמורה נועדה לממן את רכישת 75% מקבוצת ק.מ.מ מפעלי מחזור


מגדל ביטוח מעמיקה את שיתוף הפעולה עם קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל ומשקיעה עד 185 מיליון שקל בחברה הבת GES, שעוסקת בתחומי המים והשפכים. תמורת הכסף שתשקיע מגדל ביטוח, יוקצו לה מניות בשיעור של 19.99% מ-GES.

170 מיליון שקל ישולמו במועד השלמת העסקה ו-15 מיליון שקל נוספים עם קבלת צו לתחילת עבודות בפרויקט זירו וויסט - הקמת מתקן למיון ומחזור פסולת בשפד"ן סמוך לראשל"צ, שבו שותפה GES ב-50% (ביחד עם שיכון ובינוי) והקמתו צפויה, להערכת ג'נריישן קפיטל, ב-2022. מגדל עשויה לשלם 17-20 מיליון שקל נוספים כפרמיה על המניות שהוקצו לה במקרה של הנפקת מניות GES או מכירה או מיזוג משמעותיים שלה.
סכום ההשקעה של מגדל ב-GES מיועד לממן את עיקר התמורה בעסקה לרכישת קבוצת ק.מ.מ מפעלי מחזור, שעל השלמתה הודיעה ג'נריישן קפיטל לפני כמה ימים ובמסגרתה רכשה GES כ-75% מהמניות תמורת 200 מיליון שקל. במקור, הודיעה ג'נריישן כי בכוונת GES לממן את עסקת ק.מ.מ באמצעות גיוס חוב שתבצע. כעת, חלקה במימון עסקת ק.מ.מ יסתכם בפער שבין התמורה בעסקה (200 מיליון שקל) ובין סכום ההשקעה של מגדל בעסקה הנוכחית.
העסקה למכירת מניות GES למגדל נעשתה לפי שווי חברה של 740 מיליון שקל לפני הכסף; כשהשווי הצפוי של GES לאחר הכסף והשלמת עסקת ק.מ.מ הוא כ-940 מיליון שקל. בכך רושמת ג'נריישן עלייה של 60% בשווי של GES, לאחר ששוויה ההוגן הוערך נכון לסוף דצמבר 2021 ב-588 מיליון שקל. ג'נריישן רכשה את GES מקבוצת עזריאלי תמורת 105 מיליון שקל.
מאז רכישתה במאי 2020 עמדה השקעתה של ג'נריישן קפיטל ב-GES על כ-442 מיליון שקל (נכון לסוף דצמבר 2021). בדוחותיה לרבעון הראשון של 2022 ג'נריישן צפויה להכיר בהכנסות בעקבות עליית ערך, דיבידנד והחזרי הלוואות בעלים בגין השקעתה בה בסך של 130-150 מיליון שקל, והכנסותיה בגין השקעתה ב-GES ממועד רכישתה יסתכמו ב-345-365 מיליון שקל.

1 צפייה בגלריה
יוסי זינגר ו ארז בלשה ג'נריישן קפיטל
יוסי זינגר ו ארז בלשה ג'נריישן קפיטל
יוסי זינגר וארז בלשה
(צילום: אייל טואג)
ג'נריישן קפיטל, המנוהלת על ידי המנכ"ל ארז בלשה והיו"ר יוסי זינגר, היא קרן התשתיות הראשונה בבורסת ת"א. הקרן, שנסחרת לפי שווי שוק של 1.3 מיליארד שקל, מנהלת נכסים בהיקף מצטבר של כ-2.5 מיליארד שקל (נכון לסוף 2021) בכמה תחומים, ובהם ייצור חשמל, אנרגיה מתחדשת, תחבורה, חלוקת גז טבעי, לוגיסטיקה, מים, שפכים ואיכות סביבה. בשנת 2021 רשמה הקרן הכנסות של 355 מיליון שקל ורווח של כ-230 מיליון שקל.
GES פועלת בתחום המים, השפכים והסביבה ומבצעת ייזום, תכנון, מימון, הקמה והפעלה של מתקני התפלה, מתקני טיהור וטיפול במים ובשפכים, וטיפול בפסולת. זאת בנוסף לייצור ושיווק כימיקלים ליישומים תעשייתיים שונים מגוונים.
מגדל, שרוכשת, כאמור, את מניות GES מידי ג'נריישן קפיטל, היא בעלת המניות הגדולה ביותר בג'נריישן - עם 13%. מגדל מעורבת בפעילויות נוספות של ג'נריישן: היא מחזיקה ב-9% ממניות סולגרין שבשליטת ג'נריישן (51%), שעוסקת בייזום ותפעול פרויקטי ייצור חשמל מאנרגיה סולארית; ושותפה (49%) עם GES במתקן ההתפלה בפלמחים, שאותו רכשו מתש"י בדצמבר 2020 בעסקה בשווי של 380 מיליון שקל.
בנוסף לעסקה האחרונה עם מגדל והעסקה לרכישת ק.מ.מ, הייתה ג'נריישן קפיטל מעורבת בחודשים האחרונים בכמה עסקאות נוספות. כך, ב-11 במאי הודיעה על מזכר הבנות עם לאומי פרטנרס למכירת 20% ממניותיה של חברת התחבורה הציבורית וההיסעים בון תור (השולטת בחברת מטרופולין) תמורת 137 מיליון שקל (ו-50 מיליון נוספים שתמשוך ג'נריישן קפיטל כדיבידנד מבון תור טרם העסקה); זאת, לאחר שבמרץ האחרון השלימה את השתלטותה המלאה על בן תור בעסקה בהיקף של כ-330 מיליון שקל (תמורת 51% מהמניות, כשהשאר כבר היו בבעלותה). כמו כן, בפברואר האחרון זכתה GES ביחד עם קבוצת האחים יעקובי במכרז להקמת מתקן למיחזור פסולת אורגנית והפקת חשמל באתר דיה שבאזור אשכול בהיקף של רבע מיליארד שקל.