סגור
מימין גיל אגמון צחי נחמיאס
מימין: גיל אגמון וצחי נחמיאס (צילומים: עמית שעל ורד פיצ׳רסקי)

ניתוח
סיפורו של המוניטין בדוחות הכספיים: מה שבא בקלות באותה הקלות ייעלם

וורן באפט אמר שלוקח 20 שנה לבנות מוניטין וחמש דקות להרוס אותו. אבל את המוניטין שמופיע בדו"חות הכספיים, שנועד להסביר את הפער בין עלות רכישה של חברה לבין שווי הנכסים נטו שקיבלה בתמורה, ניתן לבנות ולהרוס בקלות רבה. ב-2023 חברת ורידיס רכשה את השליטה באינפיניה לפי שווי של 2.37 מיליארד שקל. כתוצאה מהמהלך, במאזן של ורידיס סעיף המוניטין עלה ב־296 מיליון שקל. מדוע ולמה?

הקלישאה אומרת ש"קשה לבנות, אבל קל להרוס", וכדרכן של קלישאות, היא נכונה לכל כך הרבה דברים בחיים שלנו: אנשים מנהלים מערכות יחסים לאורך שנים ומחריבים אותן בטעות של רגע, ועסקים שהוקמו בעמל רב יכולים לרדת לטמיון בהחלטה גרועה אחת.
וורן באפט אמר פעם שלוקח 20 שנה לבנות מוניטין (reputation) וחמש דקות להרוס אותו. זה כמובן נכון, עד שאנחנו מגיעים לדבר על סעיף המוניטין (Goodwill) שמופיע בדו"חות הכספיים. את המוניטין הזה, קל לבנות וקל להרוס.
איך נוצר מוניטין?
מוניטין, בדיוק כמו מזומן, מלאי, נדל"ן ורכוש קבוע, הוא נכס שמופיע במאזן. אבל הוא לא סתם נכס, הוא נכס בלתי מוחשי. בניגוד למחשב, או כלי רכב, שהם נכסים בעלי מהות פיזית, המוניטין הוא נכס שאנחנו לא יכולים לגעת בו ולחוש אותו. אבל מוניטין הוא גם לא סתם עוד נכס בלתי מוחשי. הוא נכס שאינו ניתן לזיהוי. נכסים בלתי מוחשיים אחרים, כמו פטנטים, זיכיונות, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, רשימת לקוחות, תוכנות מחשב וכן הלאה, כולם ניתנים לזיהוי (אף על פי שהם חסרי מהות פיזית). זאת, בניגוד למוניטין.
המוניטין הוא Plug Number: סעיף שנועד להסביר את מה שאינו ניתן להסבר. תרשו לי להסביר. כשחברה אחת רוכשת חברה שנייה, היא צריכה להסביר למה היא שילמה עליה את הסכום ששילמה. לתהליך הזה קוראים "צירופי עסקים", ובו החברה הרוכשת מציגה את עלות הרכישה ואת הנכסים שקיבלה בתמורה. מוניטין הוא הפער בין עלות הרכישה (הסכום שהחברה שילמה כדי לקנות פעילות אחרת) לבין שווי הנכסים נטו שנרכשו (הנכסים שניתן לזהות אותם בניכוי ההתחייבויות).
המקרה של ורידיס ואינפיניה
במהלך 2023 חברת ורידיס, שבשליטת דלק רכב (50.1%), רכשה את השליטה באינפיניה לפי שווי של 2.37 מיליארד שקל. כתוצאה מהמהלך, במאזן של ורידיס סעיף המוניטין עלה ב־296 מיליון שקל. מדוע ולמה? מעריך השווי בעסקה ראה לנגד עיניו את הנתונים הבאים: מצד אחד, הוא ראה את התמורה ששולמה בעסקה ‑ עלות הרכישה של מניות אינפיניה, שהסתכמה ב־2,375 מיליון שקל. מצד שני, מעריך השווי ראה את הנכסים נטו שנרכשו, שניתן לזהות אותם בניכוי ההתחייבויות, והשווי שלהם הסתכם ב־2,079 מיליון שקל. הפער בין עלות הרכישה לשווי הנכסים נטו שנרכשו עומד על 296 מיליון שקל, וזה המוניטין שנרשם במאזן של ורידיס בשנת 2023. בשורה התחתונה, כשחברה לא יכולה להסביר מדוע היא שילמה סכום שגבוה משווי הנכסים נטו שהיא קנתה, זה בדיוק הרגע שבו מופיע סעיף המוניטין שמשלים את הפער.
איך נמחק מוניטין?
השווי שבו נכסים שונים מוצגים במאזן פוחת מדי שנה (הערך של כלי רכב יורד, וכך גם שוויו של הפטנט, שיפוג בעוד כמה שנים). הערך של סעיף מוניטין, לעומת זאת, לא מופחת באופן אוטומטי. תחת זאת, לפחות אחת לשנה, ואם יש נסיבות שמצדיקות זאת אז לעתים קרובות יותר, כל חברה נדרשת לבחון האם קיימת ירידה בערך של המוניטין שמופיע במאזניה. הבדיקה מתבצעת על ידי מעריך שווי, שהחברה שוכרת את שירותיו ומעריך את שווי הפעילות שהחברה רכשה בעבר ושבעקבותיה נוצר לחברה הרוכשת מוניטין.

1 צפייה בגלריה
אינפו קיצור תולדות המוניטין
אינפו קיצור תולדות המוניטין
קיצור תולדות המוניטין

בתרחיש שבו הערכת השווי גבוהה מהערך שבו הפעילות מופיעה בספרי החברה, לא יחול שינוי במוניטין וקוראי הדו"חות יתבשרו כי "מהבחינה עלה כי אין צורך בהפרשה לירידת ערך של המוניטין וכי שווי השימוש עולה על שווי הנכסים נטו המיוחסים לפעילות בדו"חות הכספיים". בתרחיש השני, שבו הערכת השווי נמוכה מהערך שבו הפעילות מופיעה בספרי החברה, תירשם ירידת ערך. ירידת הערך תקטין את סעיף המוניטין במאזן, ותוכר כהפסד בדו"ח רווח והפסד. למען הסר ספק, הפסד מירידת ערך הוא אירוע לא תזרימי – העובדה שמעריך שווי קבע ששווי הפעילות הוא לא X, אלא Y, אינה אירוע שמוביל ליציאה של מזומנים מהחברה. זה אירוע שקורה רק "על הנייר", והניירות האלו הם הדו"חות הכספיים.
המקרה של נכסים ובניין גב־ים
במהלך עונת פרסום הדו"חות התקופתיים לשנת 2023, שהסתיימה בשבוע שעבר, כמה חברות דיווחו על ירידת ערך מוניטין. אחד המקרים הבולטים הופיע בדו"ח של חברת נכסים ובניין, שמחזיקה ב־82% ממניות חברת הנדל"ן המניב גב־ים. בשנה שחלפה נכסים ובניין ביצעה, באמצעות מעריך שווי חיצוני, שתי בחינות לירידת ערך מוניטין המיוחס לחברה־הבת שלה, גב־ים. הבחינה הראשונה פורסמה כבר בסוף הרבעון השלישי לאור ההחלטה של גב־ים לדחות את מועד תחילת הקמתם של חלק מהפרויקטים בתכנון לתקופות של בין שנה לשלוש שנים. הבחינה השנייה בוצעה במסגרת הדו"ח השנתי. בשני המקרים מעריך השווי הגיע למסקנה כי "חלה פגימה בערכו של המוניטין" וירידת הערך המצטברת הסתכמה ב־883 מיליון שקל.
נכסים ובניין לא היתה החברה היחידה שספגה בשנה שחלפה ירידת ערך מוניטין. מקרה נוסף נרשם בחברת דנאל, שבשנת 2023 הכירה בהפסד של 89.7 מיליון שקל שמיוחס למנור רפואה. מנור עוסקת בתחום פתרונות הפוריות ותיירות המרפא, והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה פגעה משמעותית בפעילות תרומת הביציות של החברה בקייב. כמו כן, המלחמה והסנקציות הכלכליות על רוסיה הביאו לירידה בביקוש לתיירות מרפא, פעילות שנפגעה גם לנוכח היעדר ביקוש לתיירות בישראל, בעקבות חשש של תיירים להימצא באזור המלחמה וכן בשל ירידה בהיקף הטיסות הנכנסות לישראל.
למוניטין יצא שם רע
הקלות שבה המוניטין נוצר, והעובדה שבתרחיש של ירידת ערך של פעילות שנרכשה סעיף המוניטין הוא הראשון לשלם את המחיר ולהיות מופחת, יצרו למוניטין שם רע. אם תשאלו את וורן באפט, שבאחד מאותם מפגשים שנתיים עם משקיעים התייחס למוניטין, תגלו גישה סלחנית. לדידו, בבואנו לנתח את העבודה שההנהלה של החברה הרוכשת עשתה, כשאנחנו מנסים להעריך אם היא מקצה את ההון שלה ביעילות, אנחנו חייבים לכלול את המוניטין. עלינו להתייחס אליו, כי החברה שילמה עליו.
אף שהמוניטין הוא רק Plug Number, אף על פי שהוא נכס בלתי מוחשי שאינו ניתן לזיהוי - אין בכלל ספק שהחברה הרוכשת שילמה עבורו. באפט גם מוצא היגיון בפרקטיקה של מחיקת מוניטין בעת הצורך, וטוען שזה "עושה שכל" במקרה שמתגלה שנעשתה טעות במחיר הרכישה של העסק. כשמסתכלים על זה כך, ירידת ערך מוניטין (Goodwill) שמיוחס לחברה שנרכשה, היא למעשה פגיעה במוניטין (Reputation) של הנהלת החברה שביצעה את הרכישה.