סגור

מפעילת קיווי והוניגמן קידס מגייסת מהציבור 60 מיליון שקל - שליש יועבר כדיבידנד לבעל השליטה

חברת האופנה אבני שהם, שנמצאת בבעלות בצלאל בן שלום, ומפעילה 168 סניפים, יוצאת לגיוס אג"ח, עם הצעה לריבית מקסימלית של 6.5%; הכנסות החברה צמחו מ-200 מיליון שקל בשנת 2019 ל-240 מיליון שקל בשנת 2021

חברת האופנה אבני שהם, שבבעלות בצלאל בן שלום, המפעילה את רשתות בגדי הילדים הונגימן קידס ו-KIWI, מבקשת לגייס 60 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח, בריבית של עד 6.5%. שליש מהסכום, 20 מיליון שקל, מיועד לחלוקת דיבידנד מיוחד לבעל השליטה בן שלום. לאחר מכן תאמץ החברה מדיניות חלוקת דיבידנד של עד 50% מהרווח הנקי.
אבני שהם הוקמה בשנת 2006 על ידי בן שלום, המחזיק 100% ממניות החברה. החברה עוסקת בתחום אופנת הלבשת ילדים: בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית של מוצרי הלבשה לילדים ומוצרי הלבשה משלימים תחת הרשתות KIWI והוניגמן-קידס וכן באמצעות אתרי סחר של המותגים. החל משנת 2009 פועלת החברה תחת המותג קיווי. בשנת 2018 רכשה את מותג הילדים הוניגמן קידס, שמנה אז 38 סניפים, מכונס נכסים. כיום מפעילה החברה 168 סניפים בשטח מכירה כולל של כ-13 אלף מ"ר בשני המותגים.
החברה פועלת במודל זכיינות תפעולית - חנויות החברה מופעלות ומנוהלות על ידי מפעיל עצמאי, כאשר החברה אחראית לשלם את שכר הדירה ומלאי החנויות, ואילו המפעיל אחראי על כלל ההוצאות המשתנות, ובהן כוח האדם, ובתמורה לכך הוא מקבל 20% מהכנסות החנות. במודל השני שבו פועלת החברה, וכולל 32% מהפעילות שלה, מושתתות העלויות הקבועות והמשתנות על בעל החנות וזאת בתמורה ל-35% עד 40% מהכנסות החנות. בשני המקרים המלאי המצוי בחנויות הרשת הוא בבעלותה המלאה של החברה.
על פי חברת מידרוג, הכנסות אבני שהם צמחו מ-200 מיליון שקל בשנת 2019 לסך של כ-240 מיליון שקל בשנת 2021. בנוסף, הממוצע למ"ר עלה מ-1,528 שקל למ"ר בשנת 2019 ל-1,826 שקל למ"ר בשנת 2021. בנוסף לכך החברה הציגה צמיחה של 16.5% במכירות החנויות הזהות בין השנים 2019 ל-2021. מידרוג צופה כי הפדיון הממוצע למ"ר בשנת 2022 יעמוד על 1,550-1,610 שקל למ"ר, לעומת 1,896 שקל למ"ר בשנת 2021.
שטחי החנויות של החברה בגודל של 70 מ"ר בממוצע, שטח קטן יחסית לעומת סניפים של חברות מתחרות, ומנגד תורמות לפדיון למ"ר גבוה ביחס לחברות מתחרות. בחברת מידרוג מעריכים כי "יתרונות אלו מהווים יתרון לקוטן, כאשר הגדלת שטחי החנויות והגדלת מספר החנויות עלולות להביא לפגיעה בפדיון למ"ר ולקניבליזציה בין סניפים באזורים גאוגרפיים מסוימים, כך שלאורך זמן אנו מעריכים שחיקה בפדיון למ"ר בחנויות זהות, וזאת גם לאור תנאי מאקרו חלשים השוררים כיום במשק, אסטרטגיית החברה להגדלת שטחי החנויות ותוכנית החברה להרחיב את קווי המוצרים שהיא מוכרת בסניפים".
החברה מציגה רווחיות תפעולית גבוהה יחסית לענף, שכאמור מושפעת לטובה מצמיחה גבוהה במכירות חנויות זהות בשנתיים האחרונות ופדיון למ"ר גבוה משמעותית למול חברות בענף, הנובע משטח מכירה יחסית נמוך לענף ומודל עסקי ייחודי בענף האופנה - הזכיינות התפעולית. מידרוג רואה את מודל הזכיינות של החברה כגורם המטייב רווחיות, שכן למרות עלייה בהוצאות דמי מפעיל, חלף הוצאות שכר, המודל מהווה תמריץ למפעילים להגדיל את פדיון החנויות.
בתחזית לשנים 2023-2022 מידרוג צופה שחיקה בפדיון למ"ר בטווח של 15%-17% לעומת הפדיון הממוצע למטר בשנת 2021, ירידה הנובעת בעיקרה מירידה בפדיון הממוצע למ"ר בחנויות זהות כפי שקיבלה כבר ביטוי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022, גידול בשטח המכירה וציפייה לסביבה כלכלית מאתגרת בתרחיש הבסיס, שתשפיע לשלילה על ענף קמעונאות האופנה. אלו יביאו, על פי התחזית של מידרוג, את מחזור המכירות של אבני שהם לטווח של 300-260 מיליון שקל לשנים 2023-2022.
מידרוג מעריכה כי הרווחיות הגולמית של החברה תנוע סביב 60%-62.5% (ממוצע הרווחיות הגולמית בתקופה של 2021-2019 עמד על 60%). כמו כן הרווח התפעולי החזוי צפוי לנוע בין 13% ל-15% בתרחיש הבסיס לשנת 2023 (שיעור הרווח התפעולי של החברה בין ינואר לספטמבר 2022 עמד על 13%, לעומת 18% בתקופה מקבילה אשתקד, ובמידרוג מציינים שזה "עדיין גבוה ביחס לענף").
על פי מידרוג, היקף ההון העצמי של החברה לספטמבר 2022 נאמד בכ-90 מיליון שקל, ויחס ההון למאזן נאמד ב-31%. "עם השלמת גיוס החוב, החברה צפויה לשלם דיבידנד מיוחד בסך 20 מיליון שקל ולאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד של עד 50% מהרווח הנקי. בהתאם לתרחיש זה לשנת 2023, יחס ההון למאזן של החברה צפוי לרדת ולעמוד על 25% עד 28%".
להערכת מידרוג, יכולת ייצור המזומנים של החברה צפויה להיות שלילית ולעמוד על טווח של מינוס 15 עד מינוס 18 מיליון שקל. יכולת ייצור המזומנים של החברה מושפעת בעיקר מצפי להשקעות משמעותיות בסניפים חדשים וחלוקת דיבידנדים משמעותיים מהרווח הנקי של חברה. "להערכתנו, קיומן של עסקאות משמעותיות עם צדדים קשורים (הלוואות ותרומות), היעדר ביקורת פנים עד כה וכהונתם של בני משפחתו של בעל השליטה והמנכ"ל בתפקידים שונים בחברה מעלים את סיכון האשראי של החברה. בנוסף, חלוקות דיבידנדים בשיעור גבוה יחסית בהשוואה לרווח הנקי, התמקדות בקו עסקים יחיד והיעדר מידע השוואתי היסטורי לפעילות החברה במתכונתה הנוכחית, לאחר רכישת הוניגמן קידס, ובניכוי השפעות הקורונה, משפיעים לשלילה על חוסנה הפיננסי של החברה".