סגור

בלעדי
גם שמואל האוזר לא עזר: רשות ני"ע עשויה להטיל על פוליגון עיצום כספי

הרשות בוחנת הטלת העיצום על החברה מאחר שהיא מתנהלת ללא דח"צים זה כחמישה חודשים. גם הדירקטורים שעליהם המליץ יו"ר רשות ני"ע לשעבר, שגוייס לוועדת איתור על ידי החברה, לא אושרו

הריב על השליטה בחברת הנדל"ן פוליגון עשוי לפגוע גם בכיס של בעלי המניות. ל"כלכליסט" נודע כי רשות ניירות ערך בוחנת אפשרות להטיל עיצום כספי על פוליגון מאחר שהחברה מתנהלת חודשים ארוכים ללא דירקטורים חיצוניים ואף פרסמה דו"ח שנתי מבלי שהיו נוכחים דח"צים בוועדת מאזן - שאחראית על הדו"ח הכספי של החברה הציבורית.
פוליגון, שהשליטה בה (52.2%) מוחזקת באמצעות ילדיו של קובי מימון בנאמנות תחת חברת The Gate Settlement, מתנהלת כחברה ציבורית ללא דח"צים זה כחמישה חודשים. בנובמבר האחרון התפטר חן שרייבר מהחברה לאחר שנבחר לנשיא לשכת רואי החשבון. שרייבר היה הדח"צ השני שעזב את החברה בתוך שנה, לאחר שמיכל גור התפטרה בינואר 2021, לטענתה בשל העומס עליה כמנכ"לית אלמוגים.
2 צפייה בגלריה
קובי מימון איש עסקים
קובי מימון איש עסקים
קובי מימון, בעל השליטה בפוליגון נדל"ן
(אוראל כהן)
עם עזיבת שרייבר את החברה, פרץ מאבק סביב מינוי דח"צים בפוליגון בין נציגי החברה ומימון לבין בעלי מניות המיעוט משה כהן ובנו אהרון כהן, שמחזיקים בחברה כ־5%. בסוף מרץ ניסתה החברה לאשר את מינוים של יונה אדמון ומיכאל קהן לדח"צים, ואילו בעלי מניות המיעוט ביקשו לאשר את מינוים של תמר אדלר וזיו עירוני לתפקיד. ב־11 באפריל פרסמה החברה כי מועמדות כל הארבעה נפסלה, מאחר שבעלי מניות המיעוט פסלו את מועמדי החברה ולהפך. לפני כן, באוגוסט זומנו בעלי המניות לאסיפה כללית כדי לבחור במועמדת של מימון לתפקיד, אירנה שלמן, אך מועמדותה נפסלה על ידי בעלי מניות המיעוט, בטענה כי אינה בעלת ניסיון בתחום הנדל"ן ובחברות ציבוריות.
במסגרת המאמצים למצוא דח"צ, החברה מינתה בדצמבר 2021 ועדה לאיתור דח"צים בראשותו של יו"ר רשות ניירות ערך לשעבר שמואל האוזר - שלו קשר עקיף למימון דרך שר האוצר לשעבר משה כחלון, חברו האישי של מימון. כחלון נענה בזמנו לבקשתו של האוזר והאריך לו את הקדנציה כיו"ר רשות ני"ע בשלוש שנים נוספות.
2 צפייה בגלריה
שמואל האוזר
שמואל האוזר
שמואל האוזר, לשעבר יו"ר רשות ני"ע
(צילום: יובל חן)
מימון האמין כי משפחת כהן תראה בוועדה כניטרלית ותתמוך במועמדיה, אדמון וקהן. ואולם, משפחת כהן הסבירה ל"כלכליסט" כי אינה מסכימה עם המלצות הוועדה מאחר שלהשקפתה היא עושת דברו של מימון ואינה פועלת באופן עצמאי.
רשות ניירות ערך כבר הטילה בעבר עיצומים על חברות ציבוריות שלא מינו דח"צים. כך, ב־2019 הוטל על לודן עיצום של 136 אלף שקל לאחר שלא מינתה דח"צ לתקופה שעולה על 90 יום. העיצום הופחת ל־34 אלף שקל לאחר ערעור של החברה. כמו כן, הוטל עיצום בסך 45 אלף שקל על שפע ימים בשל הפרה דומה. גם על נקסט ג'ן וקמן קפיטל הוטלו עיצומים בסך של 54 אלף שקל ו־22.5 אלף שקל, בהתאמה, מאחר שלא מינו יו"ר לדירקטוריון.
מרשות ניירות ערך נמסר כי "מבלי להתייחס לנסיבות עניינה של חברה ספציפית, היעדר כהונת דירקטורים חיצוניים בחברה ציבורית מהווה הפרה של הוראות הדין. במקרים מסוג זה החברות נדרשות לכלול על כך גילוי למשקיעים בדיווחיהן, והרשות בוחנת הפעלת סמכויותיה, ובכלל זה הטלת עיצום כספי בהתאם לנסיבות העניין".