סגור

נחשף בכלכליסט
הסכמה בין עובדי סלקום להנהלה: מכירת האנטנות - בהידברות בין הצדדים

ועד עובדי סלקום הקפיא את הבקשה להכרזה על סכסוך עבודה, לאחר שההנהלה התחייבה כי תשתף אותם בכל התקדמות בעסקה למכירת אתרי התקשורת; החברה הודיעה במקביל על קבלת הצעות לרכישת האתרים משורה של גופים

ועד העובדים של סלקום מקפיא את הבקשה להכרזה על סכסוך עבודה, לאחר שקיבל הבטחה מהנהלת החברה כי התקדמות בנוגע למכירת אתרי התקשורת של החברה תיעשה אך ורק בהידברות עם ועד העובדים.
עפ"י הדיווח של סלקום לבורסה, התקבלה הצעה בלתי מחייבת להעברת התשתית הפיזית של האתרים, לאחיר שמספר גופים פנו אליה לבחון העברה כזו.
סלקום המנוהלת ע"י דניאל ספיר ציינה כי ההצעה נמצאת בשלבי בחינה מקדמיים, וכי אם "תתגבש לכדי הצעה מגובשת וממשית, החברה תתקדם בבחינתה, בשים לב לכלל השיקולים הרלוונטיים, כפוף לקבלת כלל האישורים הנדרשים, ותוך הידברות עם העובדים".
לפםני שעה קלה יצא ספיר יחד עם יו"ר הוועד מיה יניב בהודעה משותפת כי הוועד מקפיא את סכסוך העבודה (אם כי לא מבטל אותו). "נבהיר כי הדירקטוריון, ההנהלה וועד העובדים מחוייבים תמיד להצלחת החברה. הנכסים החשובים של החברה הם הלקוחות העובדים והתשתיות ולא נאפשר בשום אופן פגיעה בהם.
"בשל ההבנות שועד העובדים מתנגד להצעה שהופיעה בפרסומים (הכוונה לחשיפת כלכליסט על המגעים מול ברוקפילד הקנדית, ג"ח), וכן שהחלטות מהותיות הקשורות לרשת, יתקבלו בהסכמו ובשיתוף פעולה, החליט הוועד להקפיא את סכסוך העבודה. נמשיך ללכת בדרך של שקיפות הידברות ושיתוף פעולה".
אתמול בעקבות הפרסום בכלכליסט הודיע ועד העובדים על בקשה להכריז סכסוך עבודה בחברה וכינה את העיסקה למכירת האתרים לברוקפילד "סיבובית ועקומה".
כעת, המו"מ מול ברוקפילד צפוי להימשך אם כי בשיתוף ועד העובדים, תוך נסיון להשיג הסכמות ולהגיע למתווה משותף.