סגור

הקורונה עדיין שם: מפעילת נייקי בישראל זינקה בהכנסות, אך רשמה הפסד

ריטיילורס, זרוע הספורט של קבוצת פוקס שבשליטת הראל ויזל, בדו"ח ראשון מאז הנפקתה; נהנית משגרת עסקים מלאה בארץ, כשבמקביל בחו"ל ממשיכה הקורונה להשבית חלק מסניפיה; החברה רשמה ברבעון הראשון עלייה של 33% בהכנסות ל-173 מיליון שקל, אך עברה להפסד; מכירות פוטלוקר זינקו ב-30%, ומכירות נייקי עלו ב-19.6%

חברת ריטיילורס, מקבוצת פוקס, שהונפקה לפני שבוע לפי שווי של 1.8 מיליארד שקל, מפרסמת דו"ח כספי ראשון לאחר ההנפקה. על אף משבר הקורונה, שהשפיע על פעילותה של ריטיילורס בקנדה, באירופה ובישראל, סיימה החברה את הרבעון הראשון עם עלייה בהכנסות וברווח התפעולי.


ריטיילורס עוסקת במכירת הנעלה, הלבשה ואביזרי ספורט. החברה מפעילה 91 חנויות בישראל של המותגים נייקי, פוטלוקר ודרים ספורט, וכן 24 חנויות בקנדה ובאירופה. החברה מדווחת בשני מגזרים: נייקי, שמפעילה 40 חנויות, ופוטלוקר, 69 חנויות.

1 צפייה בגלריה
חנות נייקי בדיזנגוף סנטר
חנות נייקי בדיזנגוף סנטר
חנות נייקי בדיזנגוף סנטר
(צילום: עמית שעל)

בישראל, שבה קצב ההתחסנות גבוה, פועלות כיום כל חנויות החברה, אך ריטיילורס מדווחת כי במדינות שבהן היא פועלת בחו"ל, קצב ההתחסנות נמוך מאשר בישראל, ולהערכתה פתיחה מלאה של כלל החנויות שלה תתאפשר רק בעוד מספר חודשים, בהתאם לקצב המתחסנים ולירידה בהיקף התחלואה.
במהלך הרבעון הראשון היו חנויות הקבוצה באירופה סגורות בחלק מהתקופה, ובימים שהיו פתוחות פעלו במתכונת של קביעת תור מראש. גם בקנדה, מדווחת ריטיילורס, הפעילות טרם חזרה לשגרה מלאה. חנויות פוטלוקר ונייקי במדינה נפתחו לאחר סגר ממושך ב-8 במרץ 2021, נסגרו שוב ב-8 באפריל, ועתידות להיפתח רק ב-2 ביוני 2021. ריטיילורס מדווחת שהגיעה להסכמות עם משכירי החנויות בנוגע להנחות בשכר הדירה ובדמי הניהול לתקופות הסגרים וגם למשך מספר חודשים נוספים לאחר הפתיחה.
הכנסות זרוע הספורט של קבוצת פוקס הסתכמו ברבעון הראשון ב-173 מיליון שקל – עלייה של 33% ביחס לרבעון המקביל ב-2020, שבו פרצה מגפת הקורונה. מכירות המותג פוטלוקר זינקו ב-30% ל-84.5 מיליון שקל, ומכירות נייקי עלו ב-19.6% ל-78 מיליון שקל.
העלייה במכירות היא תוצאה של פתיחת חנויות חדשות ברשתות דרים ספורט (שפעילותה עדיין הפסדית), נייקי ופוט לוקר באירופה ובישראל, וכן של מכירות חזקות בישראל החל מ-21 בפברואר, עם סיום הסגר השלישי ופתיחת המרכזים המסחריים, תקופה שאופיינה בביקושים גבוהים מצד הלקוחות.
גם להאטה במכירות בחודש מרץ אשתקד, עקב התפשטות הקורונה וסגירת החנויות בארץ החל מ-15 במרץ 2020, היתה השפעה חיובית על תוצאות הרבעון הנוכחי. העלייה במכירות קוזזה בירידה במכירות בקנדה בשל סגירת החנויות לאורך מרבית תקופת הרבעון.
המכירות החיוביות השפיעו לטובה על הרווח הגולמי של ריטיילורס, והוא צמח ברבעון הראשון ב-32% ל-82.7 מיליון שקל. אך שיעורו מהמכירות ירד ב-0.4% ל-47.8% בשל העמקת ההנחות שנתנה החברה ללקוחות בחנויות נייקי, שגרעו 0.4% משיעור הרווח הגולמי ממכירות מוצרי נייקי.
החברות-הבנות של ריטיילורס באירופה ובקנדה קיבלו מענקי סיוע מהמדינות בגובה 5.5 מיליון שקל עבור הוצאות השכר של העובדים, אובדן הכנסות והוצאות חד-פעמיות בתקופת הסגר, אשר השפיעו לטובה על הרווח התפעולי של החברה. בסיום הרבעון הציגה עלייה של 66.5% ברווח התפעולי ל-12.2 מיליון שקל. עיקר העלייה נרשם במגזר חנויות נייקי, שבו זינק הרווח התפעולי ב-114.3%. במגזר פוטלוקר רשמה החברה עלייה של 9.5% ברווח התפעולי.
ריטיילורס רשמה הוצאות מימון של 21.9 מיליון שקל, שרובן – 18.3 מיליון שקל – נבעו משערוך אופציה, ועברה להפסד של 11.7 מיליון שקל, לעומת רווח של 3 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020. נכון למרץ 2021, לחברה יתרת מזומנים של 89 מיליון שקל ואשראי בסך 143 מיליון שקל.