סגור

בלעדי
משה ברקת העביר דו"ח ביקורת חמור כלפי בכירים באיילון

רשות שוק ההון העבירה לחברת הביטוח טיוטת דו"ח ביקורת שעוסק בכשלים בהתנהלות החברה בנוגע לאובדנים וגניבות כלי רכב. ראש הרשות משה ברקת דורש מדירקטוריון איילון להסיק מסקנות אישיות ביחס לנושאי משרה בכירים וכלפי החברה

רשות שוק ההון העבירה לחברת הביטוח איילון טיוטת דו"ח ביקורת חמור ביותר, ובו נדרש דירקטוריון החברה לדון ולהסיק מסקנות הן ברמת החברה והן מסקנות אישיות בנוגע לנושאי משרה בה. ל"כלכליסט" נודע כי הטיוטה, שנמסרה בשבוע שעבר, עוסקת בהתנהלות חברת הביטוח בנוגע לאובדנים וגניבות כלי רכב. הטיוטה הוגשה אחרי שלושה וחצי חודשים שבהם ביצעה רשות שוק ההון, בראשותו של משה ברקת, ביקורת בחברה ותחקרה שורה של בעלי תפקידים, בהם בכירים, הקשורים בפרשה.
בנוסף, הרשות נטלה מסמכים ונכנסה למחשבים של בכירים בחברה שמהם העתיקה חומר הנוגע לנושא הנבדק. ממצאי הביקורת חמורים הן כלפי עובדים והן כלפי מנהלים בכירים שזהותם לא פורטה בדו"ח בשלב זה. עוד נודע שהרשות הודיעה לחברת הביטוח כי חרף העברת הטיוטה, היא לא מיצתה את הבדיקות שלה בנושא, ובפרט בכל הנוגע להתנהלות ואחריות הדירקטוריון של החברה, שכאמור התבקש לקבל החלטות אחרי דיון בדו"ח לגבי ההתנהלות והסקת המסקנות, הן ברמת החברה והן אישיות.
ברקת מינה בינואר מבקר חיצוני (רו"ח ראובן סווירי) לאיילון בשל ליקויים שהתגלו בהליכי סילוק תביעות באובדני כלי רכב במחלקת תביעות פרט. נושא נוסף שבדקה הרשות היה חולשה בבקרות תפעוליות בחברה. ככל הנראה מדובר בנושא שקשור לרכבים שהוכרזו "טוטאל־לוס" ומכירתם למגרשי חלפים.
איילון אחזקות היתה זו שדיוחה ביוזמתה בנובמבר כי ביצעה שני תהליכי "בדיקה וביקורת חקירתית ממומחים חיצוניים ובלתי תלויים" באשר לפעילות איילון ביטוח בנושא אובדנים במחלקת תביעות רכב רכוש. מדובר בביטוחי המקיף וצד ג', שכוללים כיסוי לנזקים פיזיים ברכבים. איילון הדגישה אז שהמבוטחים לא ניזוקו וכי לחברה לא נגרם נזק כספי מהותי. בינואר דיווחה איילון לבורסה כי למשרדיה "הגיע צוות ביקורת אשר ביקש ידיעות ומסמכים לרבות העתקת חומרי מחשב".
אף שטרם הוגש דו"ח סופי, ואיילון עוד אמורה להגיב ולהציג את עמדתה לממונה, הרי שעצם הפעולה של ברקת מעידה כי הוא לא הסתפק בבדיקות שביצעה החברה עצמה. מדובר במהלך חריג מצד הממונה, דבר שלכאורה מעיד על חשש מצדו כי באיילון ביטוח נעשו לכאורה דברים חריפים ולא ראויים, וכי הוא אינו מסתפק בבדיקות שביצעה החברה עצמה. בדיווח מנובמבר גילתה איילון אחזקות (שמחזיקה ב־100%מאיילון ביטוח) כי "החל מדצמבר 2018 החלה החברה־הבת, איילון חברה לביטוח לקיים ביוזמתה תהליכי בדיקה וביקורת באשר לפעילותה בנושא אובדנים במחלקת תביעות רכב רכוש".
עוד דיווחה החברה כי הזמינה "דו"ח ביקורת חקירתית ממומחה חיצוני בלתי תלוי, וזאת בעקבות חשש להתנהלות בלתי תקינה בנושא, אשר בעקבותיו החליטה ועדת הביקורת של איילון במהלך אוגוסט 2020 שלא להסתפק בממצאיו ולהורות על ביצוע ביקורת חקירתית מיוחדת נוספת מעמיקה ומקיפה, שנערכה גם היא על־ידי מומחית חיצונית בלתי תלויה ואשר נועדה להוות מעטפת לכלל הדו"חות".
2 צפייה בגלריה
מימין: מוקי אברמוביץ' ו"ר חברת הביטוח איילון ו אריק יוגב מנכ"ל החברה
מימין: מוקי אברמוביץ' ו"ר חברת הביטוח איילון ו אריק יוגב מנכ"ל החברה
מימין: מוקי אברמוביץ', יו"ר חברת הביטוח איילון, ואריק יוגב, מנכ"ל החברה
(צילומים: עמית שעל, טל שחר)
עם זאת, אחרי דו"ח החקירה השני באוקטובר, הודיעו איילון אחזקות והדירקטוריון שלה כי "לא נמצאו ממצאים לפעילות של מעילה או הונאה או פעילות פלילית באיילון (ביטוח, ג"ח), ולא נמצאו ממצאים לפיהם לאיילון נגרם נזק כספי־כלכלי מהותי". איילון אחזקות הוסיפה כי "נמצאו ליקויים בהתנהלות בתהליך סילוק תביעות באובדני כלי רכב במחלקת תביעות פרט, לרבות כתוצאה מחולשה בבקרות תפעוליות מסוימות ואי־קיום מלא של הוראות שניתנו על־ידי הנהלת איילון", אולם "למרות זאת, מעבר לליקויים שזוהו, לא נמצא כשל במנגנוני הבקרה הכלליים או הרוחביים באיילון, והבקרות שיושמו אף צמצמו אותם".
נראה כי רשות שוק ההון תדרוש לאחר תגובת החברה, ובמקרה שהמסקנות יישארו גם בדו"ח הסופי, הסקת מסקנות נגד בעלי תפקידים בכירים בחברה. זאת אף שאיילון דיווחה בעבר כי "התקבלו מספר המלצות פרסונאליות לגבי מנהלים בדרגים שונים, חלקן לביצוע וחלקן לשיקול דעת המנכ"ל.. כשהחברה מקדמת גם חיזוק נוסף של הבקרות, והמלצות הנוגעות להתקשרויות בהווה ובעתיד עם ספקים חיצוניים הפועלים מול איילון בתחום האובדנים".
איילון נשלטה בעבר על ידי לוי רחמני שנפטר ביוני 2020. רחמני נקלע ב־2019 לעימות קשה עם שלמה גרונפמן, יו"ר איילון אחזקות, ופעל להדחתו. עוד קודם לכן, ב־2018, אולץ רחמני להיפרד מכיסא יו"ר איילון אחזקות על רקע חילוקי דעות עם רשות שוק ההון ונאסר עליו להיות מעורב באיילון ביטוח. רחמני הורחק מכיסא היו"ר אחרי שביקש למנות את משה בנבנישתי למנכ"ל איילון האחזקות, אבל הדירקטוריון בראשות גרונפמן החליט למנות לתפקיד את שרון רייך, והביא לעימות החריף מול רחמני, שבעטיו נאלץ גם גרונפמן לעזוב ב־2019. מניות השליטה באיילון הועברו לאחר מותו של רחמני לעו"ד אפי אברמזון שקיבל ארכה של 4 שנים למכירת השליטה בחברה.