סגור
מייסדי פאגאיה מימין אביטל פרדו יהב יולזרי ו גל קרובינר
מייסדי פאגאיה (מימין): אביטל פרדו, יהב יולזרי וגל קרובינר (Photo: Inbal Marmari)

בלעדי
פאגאיה יוצאת נגד מובילי המאבק מולה: "מפרים את חובת האמון ופועלים בניגוד עניינים"

הנהלת חברת הפינטק הגישה תלונה לוועדת האתיקה של לשכת עוה"ד נגד רונן וינוגרד ושרון פרידמן, שמובילים את המתקפה נגד פאגאיה - ושייצגו אותה בעבר: "חצו את הקווים כדי ליזום תביעה נגד פאגאיה, בקשר מובהק למידע שקיבלו בעת שהיו באי כוחה של החברה"

פאגאיה מורידה את הכפפות. הנהלת חברת הפינטק פאגאיה הגישה בסוף השבוע תלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין נגד רונן וינוגרד ושרון פרידמן – עורכי הדין שמייצגים מספר משקיעים בקרן האשראי הצרכני של פאגאיה, ושהעלו טענות לניגוד עניינים נגד הקרן והחברה עצמה.
בתלונה טוענת החברה שהשניים פועלים בנושא באופן פסול ותוך שימוש במידע פנים, זאת משום שעבדו עבור פאגאיה עצמה במהלך 2022. פאגאיה מבקשת מוועדת האתיקה של הלשכה לטפל בנושא באופן בהול.
לפי המכתב ששלחה פאגאיה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ושהגיע לידי "כלכליסט", וינוגרד ופרידמן עבדו עבורה ופחות משנה לאחר מכן "בדרך פסולה ואסורה חצו את הקווים כדי ליזום תביעה נגד פאגאיה, ולייצג נגד החברה, באותו עניין, ובקשר מובהק למידע שקיבלו בעת שהיו באי כוחה של החברה".
עוד נטען, כי עורכי הדין של פאגאיה, ומנהלת קרן האשראי הצרכני קרן דנציגר, פנו בעבר לפרידמן ווינוגרד בדרישה שיחדלו מלעסוק בנושא בשל כללי האתיקה וניגודי העניינים, אולם השניים סירבו לכך. מכתב התלונה נשלח ע"י פאגאיה באמצעות עו"ד דורי קלגסבלד.
לפי המכתב, עורכי הדין של פאגאיה, ומנהלת קרן האשראי הצרכני קרן דנציגר, פנו בעבר לפרידמן ווינוגרד בדרישה שיחדלו מלעסוק בנושא בשל כללי האתיקה וניגודי העניינים, אולם השניים סירבו לכך. מכתב התלונה נשלח ע"י פאגאיה באמצעות עו"ד דורי קלגסבלד.
לפי התלונה, ב-2022 שכרה פאגאיה את שירותיהם של וינוגרד ופרידמן לצורך הכנת חוות דעת שנוגעת למערכת היחסים בין פאגאיה וקרן האשראי הצרכני שלה, בדגש על נושא העמלות.
פאגאיה עושה שימוש בטכנולוגיה שפיתחה לצורך חיתום אשראי וכן לצורך איגוח של הלוואתו (מה שמכונה "אריזה"). קרן האשראי הצרכני של פאגאיה, שמגייסת כספים ממשקיעים כשירים לצורך השקעה ברכישת תיקי הלוואות או חלקים מהם, היא אחת הרוכשות של מוצרי האיגוח של פאגאיה - החברה-האם גובה עמלות עבור שירותי התפעול.
עורכי הדין התבקשו לספק חוות דעת ביחס למעמד של ההלוואות האלו כדי שניתן יהיה לדעת אם, למשל, מוסדיים שמשקיעים בקרן של פאגאיה יכולים לגלגל את העמלות האלו על החוסכים, וזאת בשל מגבלות שחלות בנושא לדרישת הרגולטור. כלומר, חוות הדעת התבקשה לענות, בין היתר, על השאלה, אם מדובר ב"הוצאות ישירות", שניתן להשית על החוסכים. באותה העת ההוצאות הישירות הוגבלו ל-0.25% על ידי רשות שוק ההון.
החברה מציינת בתלונה, כי במסגרת גיבוש חוות הדעת פאגאיה חשפה בפני שני עורכי הדין לפרוטרוט את הטכנולוגיה שלה, שיטת הפעולה של הקרן ומערכי ההסכמים המלאים בין הקרן לחברה-האם שלה. לדברי החברה, העובדה שפחות משנה לאחר מכן עורכי הדין החלו לחפש משקיעים במטרה לגבש תביעה נגדה או להעלות מיני טענות נגדה, היא בגדר הפרה של מספר איסורים, ושל תקנון האתיקה של הלשכה, מצד צמד עורכי הדין.
בין היתר, לטענת פאגאיה, הם מפרים את חובת האמון הכללית, שממנה נגזרת החובה הקונקרטית "למנוע מראש מצב שבו עורך הדין יפעל בניגוד עניינים. סכנה זו קיימת כאשר עורך הדין חוצה את הקווים ומסכים לשמש פה ללקוח אחד נגד לקוח לשעבר. סכנה זו גדולה שבעתיים כשעורך הדין עשוי לעשות שימוש במידע שניתן לו על ידי הלקוח לשעבר כנגדו".
מכתב התלונה מצטט מתוך פסק דין שקובע שיש "להימנע ממצב אפשרי של ניגוד, שכן מן הראוי שלקוח יוכל לתת אמון מלא בעורך דינו. על הלקוח להיות סמוך ובטוח בעת מתן מסירת המידע לעורך הדין בלי חשש שיתכן שהמידע ישמש נגדו ביום מן הימים". לפי פסק דין אחר, זו הסיבה לכך ש"נקבע כי עורך דין מנוע מלייצג לקוח חדש נגד לקוח קודם כשניתן לצפות שעורך הדין יזדקק למידע שנמסר לו על ידי הלקוח הקודם בשביל ייצוג הלקוח החדש".
כמו כן, לפי פאגאיה עורכי הדין לא ביקשו את אישור ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין על מנת "לחצות את הקווים". פאגאיה מדגישה לאורך מכתב התלונה כי במכתבים ששלחו שני עורכי הדין בשם משקיעים הם העלו שוב ושוב שאלות הנוגעות באופן ישיר או עקיף לנושא העמלות. כלומר, לשיטת החברה, עשו שימוש במידע שנחשף בפניהם על ידי פאגאיה.
כמו כן, פאגאיה טוענת שבעת הפנייה הראשונה אליה על ידי עורכי הדין שלה לשעבר, נטען שהם מייצגים מספר רב של משקיעים, אך הם לא פירטו מי, וזמן קצר לאחר מכן המכתב מצא את דרכו לתקשורת, ומכאן שהם מסיקים שבאותה העת לא היו משקיעים כלל ושני עורכי הדין ניסו לגייס משקיעים באמצעות חשיפת המכתב בתקשורת.
הטענות שהעלו וינגורד ופרידמן, יחד עם משרד עורכי דין זר, נוגעות לפעילות תחת ניגוד עניינים לכאורה שנעשתה בשנה האחרונה בקרן האשראי הצרכני של פאגאיה. זאת מאחר שהקרן שמנהלת פאגאיה רוכשת הלוואות ארוזות מהחברה-האם פאגאיה הציבורית, ושהתמריץ לכך הוא שיפור התוצאות הכספיות של פאגאיה עצמה.
"מדובר בפוטנציאל לניגוד עניינים". לפי המכתב ששלחו עורכי הדין. "הקרן הגדילה בעקביות את ההחזקות שלה בהלוואות שפאגאיה 'אורזת' לאורך 2023 לכדי יותר מ-50% מהיקף הנכסים שלה, כאשר כל ההלוואות הארוזות מקורן בפאגאיה. סביר כי התמריץ המרכזי לרכישת נכסים אלו על ידי הקרן הוא העמלה שאותה גובה פאגאיה עבור האיגוח של ההלוואות. הקרן רכשה מספר סוגי הלוואות, שנמצאות בסיכון גבוה ובסיכון נמוך".
על פי פאגאיה, עשה וינוגרד שימוש במידע אליו נחשף במהלך פעילותו עם החברה ולמכתביו נגד פאגאיה "צורפה טענה מפורשת לפיה 'קבוצת פאגאיה פעלה שלא לטובת הקרן ומשקיעיה כאשר ביצעה עסקאות בניגוד עניינים עם נכסי הקרן".
פאגאיה אף מצטטת ממכתב ששלח וינוגרד למשקיעים בו הסביר ללקוחות פוטנציאליים כי משרד וינוגרד ילווה את קבוצת המשקיעים, ייצג אותה מול משרד עורכי הדין הזר ויכווין את פעילותו של משרד עורכי הדין הזר בהליכים שיינקטו נגד פאגאיה (או חברות קשורות אליה). לפי המכתב משרד וינגורד יגבה על כך שכר טרחה נפרד משכר טרחתו של משרד עורכי הדין הזר".
קרן האשראי הצרכני של פאגאיה – פאגאיה אופרטיוניטי - הוקמה בשנת 2018. היא משווקת למשקיעים כשירים בלבד ופועלת בארה"ב. הכספים של המשקיעים משמשים כדי לרכוש הלוואות מסוגים שונים ולהעמיד הלוואות, תוך שימוש בטכנולוגיית החיתום של החברה-האם פאגאיה.
עליית הריבית בעולם ובארה"ב השפיעה בצורה משמעותית על הקרן, בדומה לקרנות אחרות, שכן היא הפכה נכסים סולידיים כמו אג"ח ממשלתיות לכאלו שנושאים תשואה גבוהה, מה שבאופן טבעי מפחית את הביקוש לנכסי סיכון ולמוצרים כמו קרן פאגאיה אופורטיוניטי. כמו כן, עליית הריבית העלתה באופן גורף את החשש מפני חדלות של לווים. בשיא, בסוף 2022, הקרן ניהלה 1.4 מיליארד דולר, ואילו כיום היא מנהלת כמיליארד דולר.
באפריל 2023 פאגאיה הפעילה מנגנון חוקי שמבטל את האפשרות לבצע פדיונות מלאים, ואלו הומרו במשיכה מדורגת. המנגנון נקרא PID. לפי התלונה, יומיים לאחר שהקרן הודיעה על כך למשקיעים, וינוגרד חבר לעו"ד גיא גיסין והשניים שלחו לקרן מכתב ובו דרישה לקבלת מידע על המנגנון. מאז וינגורד החל לשתף פעולה עם משרד עורכי דין זר-אויגר.
למעשה, וינגורד הוא הגורם הפעיל ביותר במאבק נגד פאגאיה בכל הנוגע להחלטה לבטל את אפשרות המשיכה המלאה מהקרן. כיום הוא מנסה לגייס מוסדיים למאבק, לאחר שכבר גייס, באמצעות משרד עורכי הדין האמור, את קרדיט סוויס. בנוסף, גוייסו גם משקיעים פרטיים וכיום המשקיעים המיוצגים על ידו מהווים כ-20% ממשקיעי הקרן, במונחי נכסים מנוהלים. בין היתר, מור גמל ופנסיה כלולה בקבוצה הזו.
נכון להיום, מנגנון המשיכה בפאגאיה שונה מזה שהונהג באפריל 2023 ומציעה למשקיעים שתי אפשרויות: לקבל 10% מהיקף בקשת המשיכה מדי רבעון, כש-40% מהסכום במזומן והיתרה מופנית לקרן שממנה ישולמו פדיונות בעתיד; האפשרות השנייה היא למשוך 20% מהסכום במזומן ולקבל אותו במנות רבעוניות שוות, והיתרה נשארת בקרן.
מעו"ד וינוגרד נמסר: "אינני מכיר את התלונה שהוגשה שכן היא טרם הגיעה לידיי ואני למד עליה מפנייה זו של העיתון. פאגאיה עקבית בהתנהלותה, במקום להתמודד עם העניין עצמו, עם המשקיעים שלה, גופים מוסדיים בארץ ובעולם שפועלים כנגדה לאור סירובה לפדות השקעתם, היא מנסה לפגוע בשליח, עורך הדין שמייעץ למשקיעים, והכל תוך הטעיית הציבור וסילוף מידע וללא כל בסיס. עו"ד תומר אברהמי מטעמי הסביר לעו״ד קלגסבלד מטעם פאגאיה, כי אין כל ממש בטענותיה וכי פאגאיה הטעתה גם אותו, ולא בכדי לאחר שאיימו להגיש נגדי תביעה אם לא אפרוש מהייצוג, תביעה כזו לא הוגשה. המדובר בתלונת השתקה, שלא תצלח".