סגור
אולם תצוגה רכב חדש סוזוקי תל אביב
אולם תצוגה של רכב חדש (צילום: תומר הדר)

המכונית יקרה מדי? הרווחיות של יבואני הרכב נסקה

לפי סקירה של אגף הכלכלן הראשי באוצר, בשנת 2022 הרווח לפני מס של 12 יבואני הרכב הגדולים היה כ-5 מיליארד שקל, עלייה של 35% לעומת 2021. שיעור הרווח לפני מס היה כ-11%. היבוא המקביל לא פגע ברווחיות של היבואנים הגדולים 

מסירות הרכבים החדשים ירדו בשנת 2022, אבל יבואני הרכב דווקא הרוויחו הרבה יותר, כך עולה מסקירה של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר שמנתחת את הרווחיות של יבואני הרכב הגדולים בשנים 2017 עד 2022. העלייה ברווחיות של היבואנים נובעת ישירות מהתייקרות המכוניות בשיעור שלעתים אינו תואם נסיבות כמו עליית מחירי שינוע או עליית שיעורי מסי קנייה.
לפי הסקירה, בשנת 2022 הרווח לפני מס של 12 יבואני הרכב הגדולים בישראל היה כ-5 מיליארד שקל, עלייה של 35% לעומת 2021. זה היה הרווח הגבוה ביותר שנמדד במהלך שני עשורים. במקביל, שיעור הרווח לפני מס ביחס למחזור המכירות (בניכוי מס קנייה) עלה ב-16.3%. גם במקרה זה מדובר בשיעור הגבוה ביותר ב-20 שנה.
הזינוק ברווחיות של יבואני הרכב הושג למרות שמשקלם של היבואנים הגדולים בסך מחזור המכירות ירד. כלומר, אף שהשחקניות הגדולות איבדו נתח שוק, הן למעשה הרוויחו יותר. עם זאת, בסקירה לא מפורט משקלם של יבואני הרכב הגדולים בנתח המכירות.
הכלכלן הראשי מתייחס גם ל-2020, שנת הקורונה, שאופיינה בירידה במכירות בשיעור של 16%. למרות ירידה זו נרשם גידול בשיעור הרווח לפני מס מ-8% ל-10.8%. הגידול בשיעור הרווח נרשם למרות עליות בתעריפי ההובלה ולמרות העובדה שיצרני הרכב סבלו ממחסור במפעלי ייצור ומסגירה של מפעלי ייצור חלפים ורכיבים, מה שגרם ליצרנים להעלות מחירים. "יש בממצאים אלה כדי לרמז כי תחת סיבות אובייקטיביות לעליית מחירים, העלאת המחירים בפועל היתה מעבר לזו המתחייבת מהגידול בעלויות", נכתב בסקירה. כלומר, הספקים העלו ליבואני הרכב את מחירים – ויבואני הרכב ניצלו את ההזדמנות כדי להעלות את המחירים לצרכנים בישראל בשיעור יותר גבוה.
עוד קובעת הסקירה כי למרות כניסת רפורמת חוק רישוי רכב, שפתחה את שוק הרכב הישראלי ליבוא מקביל, בפועל ליבוא המקביל אין משקל משמעותי בשוק הרכב הישראלי (3.8% בלבד ב 2022 מתוך כל השוק). עם זאת, בשנים 2016 עד 2018 נשחקו רווחי היבואנים בעקבות מה שהכלכלן הראשי מגדיר כגורמים ש"עשויים לרמז על תחרות מחירים משמעותית מול היבואנים הרשמיים".
הרווחים של יבואני הרכב התבטאו בגובה הדיבידנד שחולק לבעלי המניות. 12 יבואני הרכב הגדולים חילקו בשנים 2012 עד 2022 דיבידנד בסכום כולל של 12 מיליארד שקל. "לפחות חלק מבעלי השליטה מבין יבואני הרכב הגדולים נמנו על צמרת מקבלי הדיבידנד", נכתב בדו"ח.
הסקירה מתייחסת גם לרמות השכר בענף הרכב. השכר הממוצע בקרב 12 יבואני הרכב הגדולים ב-2022 היה 20,980 שקל ברוטו. השכר החציוני היה 12,708 שקל. שכר זה נמוך משמעותית משכרם של המשתייכים לשלושת העשירונים הגבוהים המועסקים על ידי יבואני הרכב שנע בין 20 אלף שקל (עשירון שמיני) ל-60 אלף שקל (עשירון עליון).
בסיכום קובעים מחברי הדו"ח כי "הממצאים העולים מהעבודה מצביעים על רווחיות חריגה של יבואני הרכב הגדולים, זאת חרף הרפורמה שנכנסה לתוקף בשנת 2016 אשר מטרתה היתה להגביר את התחרות בענף. הרווח העודף של יבואני הרכב הגדולים מיטיב בעיקר עם בעלי אותן חברות, ועם מי שנמנים על העשירונים הגבוהים בקרב המועסקים בחברות".