סגור
טיפול רכב מוסך חלקי חילוף
מוסך רכב. חברות הביטוח לא יוכלו להפלות מוסכים (שאטרסטוק)

תיקון הרכב יוזל? רפורמת ביטוחי הרכב תצא לדרך עוד שנה

 הרפורמה בביטוחי הרכב נועדה בין היתר לבטל את הקשרים בין חברות הביטוח לבין מספר מצומצם של מוסכי הסדר. מבוטחים יוכלו לתקן את מכוניותיהם ביותר מ-1,000 מוסכים בהשתתפות עצמית מופחתת

לאחר הצגת הנוסח הראשון של הרפורמה בביטוחי רכב, רשות שוק ההון משיקה את רפורמת תביעות רכב רכוש. הרפורמה תיכנס לתוקף במהלך השנה הבאה, לאחר שניתנה למוסכים ולחברות הביטוח תקופה ממושכת להיערך לקראת הטמעתה. המטרה העיקרית של הרפורמה היא לבטל את הקשרים בין חברות הביטוח לבין מספר מצומצם יחסית של מוסכי הסדר, כלומר מוסכים שחברות הביטוח נמצאות עמם בהסדר שבמסגרתו הם מבצעים עבור חברות הביטוח תיקון מוזל.
על פי עיקרי הרפורמה, בשנה הבאה יכנסו לתוקף מספר שינויים. בין היתר המינוח של "מוסך הסדר" יבוטל, ובמקומו יבוא "מוסך מוסכם" שהוא מוסך שעובד עם חברת ביטוח. מספר המוסכים המוסכמים ילך ויגדל כשהיעד, כפי שצוין בוועדת הכלכלה, הוא יותר מאלף מוסכים. כדי להגדיל את מספר המוסכים המוסכמים נקבע כי אם חברת ביטוח חתמה עם מוסך על הסכם שקובע שהמוסך יוגדר כ"מוסך מוסכם", הרי שכל מוסך אחר שיש לו מאפיינים דומים ייחשב גם למוסך מוסכם. בנוסף, כדי למנוע חשד לסבסוד צולב נקבע כי חברות ביטוח לא יוכלו להפלות מוסך על בסיס גודלו או השתייכותו לרשת מוסכים. עוד נקבע כי חברות הביטוח יידרשו לשלם למוסכים המוסכמים תוך 30 יום, מה שמבטל את שיטת "שוטף פלוס 90" שהיתה נהוגה עד כה.
לקוחות שירצו לתקן את מכוניתם במוסכים שאינם מוסכים מוסכמים יידרשו להודיע מראש לחברת הביטוח כי אין ברצונם לתקן את המכונית במוסך מוסכם ויוכלו ליהנות מהשתתפות עצמית מופחתת. כלומר, יקבלו תנאים דומים לתנאי התיקון במוסכים המוסכמים. גם בפוליסות שחברות הביטוח ישווקו לא יהיה הבדל בעלות ההשתתפות העצמית בין מוסך מוסכם למוסך פרטי.