סגור
משה גפני יור יהדות ה תורה יור ועדת ה כספים של ה כנסת
יו"ר ועדת הכספים של הכנסת משה גפני (צילום: אלכס קולומויסקי)

גפני מוחה על אי העברת כספים למורות החרדיות - והפרטת הדואר עלולה להידחות

ועדת הכספים הייתה אמורה לאשר מחר את מתווה ההפרטה וצו האינטרסים החיוניים של הדואר, אך גפני מאיים שלא להעלות את ההפרטה להצבעה בשל אי העברת 590 מיליון שקל למורים החרדים. ללא אישור הוועדה תהליך מכירת הדואר ייתקע - בזמן שהצעות המחיר במכרז אמורות להינתן מיד לאחר פסח

הפרטת חברת הדואר שנמצאת בשלביה האחרונים, עלולה להידחות בגלל כיפופי ידיים בין יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני (יהדות התורה) למשרד האוצר - כך חוששים גורמים ממשלתיים.
ועדת הכספים תקיים מחר (ג') דיון שני בהפרטת דואר ישראל, ואמורה הייתה להצביע על בקשות השרים קרעי ואמסלם לאשר את מתווה ההפרטה וצו האינטרסים החיוניים, אבל לפי שעה גפני - שיחסיו עם משרד האוצר ואגף התקציבים הידרדרו מאוד בחודשים האחרונים - מאיים שלא להעלות את ההפרטה להצבעה. ללא אישור ועדת הכספים, תהליך מכירת הדואר ייתקע.
גורמים ממשלתיים טוענים כי גפני דוחה את אישור הוועדה להפרטה בעקבות כעסו על כך שמשרדי האוצר והמשפטים מעכבים את העברת תוספות השכר למורות בסמינרים החרדיים מכורח הסכם "אופק חדש".
למרות המלחמה, שוריין בכספים הקואליציוניים של תקציב 2024 סכום של 590 מיליון שקל לתוספות שכר למורים החרדים במסגרת מה שהוצג כהחלת רפורמת השכר אופק חדש ולמרות שמדובר בחינוך פרטי. הסכום מיועד ליישום התוספות בשתי רשתות החינוך החרדיות בני יוסף של ש"ס והחינוך העצמאי של אגודת ישראל שבהן בסך הכל 444 מוסדות לימוד.
מדובר בחינוך מפלגתי פרטי שעל פי שורת דו"חות ומסמכים, הפיקוח עליו לקוי ויש בו אי סדרים קשים. לוויכוח חשיבות רבה כיוון שלא מדובר בכספים קואליציוניים חד פעמיים אלא בכאלה שמנסים ליצור מחויבות קבועה של המדינה לשלם את הכספים כשכר למורים.
משרדי המשפטים והאוצר עיכבו לאחרונה את העברת הכספים לרשתות החרדיות, שאינן מלמדות לימודי ליבה. בבג"ץ נדונה עתירה נגד הקצאת הכסף שהוגשה על ידי חדו"ש.
הגורמים הממשלתיים טוענים עוד שגפני מעכב אישור סעיפים שהוגשו לכנסת במסגרת חוק ההסדרים שנלווה לתקציב המדינה המעודכן לשנת 2024 הכוללים: מיסוי מקרקעין, וקיבוע מס רכישה של 8% על משקיעים, העלאת אגרות על רכבים חשמליים ועוד.
על פי לוחות הזמנים שקבע מ״מ מנהל רשות החברות, ינקי קוינט, צפויות הקבוצות המתמודדות להגיש את הצעות המחיר מיד אחרי חג הפסח. ללא אישור סופי של ועדת הכספים למתווה ההפרטה, הכולל המרת הלוואות מהמדינה להון מניות ואת צו האינטרסים החיוניים שנועד להבטיח את פעילות הדואר אחרי ההפרטה, לא תוכל רשות החברות להתקדם בהליכי המכירה.
נכון לעכשיו, הקבוצות הצפויות להגיש הצעות מחיר במכרז הן קבוצת מילגם של משפחת וייל, יחד עם הפניקס וליימן שליסל; קבוצה המורכבת מדלק ישראל בשליטת אבי לוי ואיליק רוז׳נסקי יחד עם רמי לוי; קבוצות ניאו פארם שבשליטת משפחת פורר, צפויה להחליט על הגשת הצעה רק ברגע האחרון.
מלשכת גפני לא נמסרה תגובה.