סגור
 דודו אוטמזגין
דודו אוטמזגין (גיל נחושתן)

בלעדי
אחותו של דודו אוטמזגין תובעת אותו על נישול זכויות; הקונדיטור: "בצע כסף וקנאה"

סכסוך בין הקונדיטור לאחותו ליאת אוטמזגין, שהגישה נגדו תביעה לקבלת מחצית משווי המוניטין של המותג. בתגובה שהגיש לבית המשפט הוא מכחיש את טענותיה, וטוען: "זה מפעל חיי. היא מעולם לא הייתה שותפה בחברה" 

סכסוך משפטי בין השף והקונדיטור המוכר דודו אוטמזגין לאחותו ליאת אוטמזגין: האחות תובעת זכויות במחצית משווי המוניטין של המותג "דודו אוטמזגין" ואחיה טוען מנגד כי היא מעולם לא הייתה שותפה בחברת דודו אוטמזגין פטיסרי או בכל חברה אחרת שהחזיק.
בתגובה שהגיש השבוע דודו אוטמזגין לבית המשפט המחוזי בחיפה, הוא טוען במסגרת תצהיר שהגיש כי "מעולם לא הובטח לה להיות שותפה... כל מטרת התביעה מקורה בבצע כסף וקנאה גרידא". הוא ממשיך וטוען בתצהיר כי "ליאת לא הייתה קשורה בשום צורה להחלטתי לפתוח את הקונדטוריה, לא הייתה קשורה לשנים הארוכות בהן הכשרתי את עצמי מבחינה מקצועית ולא הייתה קשורה לפעולות הרבות שביצעתי בכדי לבנות את התדמית המקצועית ציבורית שלי".
תגובת אוטמזגין הוגשה כתגובה לתביעה ובקשה שהגישה אחותו ליאת בתחילת יוני לבית המשפט המחוזי בחיפה כנגד אחיה באופן אישי וחברת דודו אוטמזגין פטיסרי העוסקת בייצור ושיווק עוגות מאפה ונושאת את שם המותג דודו אוטמזגין.
יצוין, כי בשנת 2023 מכר דודו אוטמזגין את מרבית מניותיו (70%) בחברה לחברת קשת טעמים וכיום הוא מחזיק ב-30% ממניות החברה. בספטמבר 2023 פרסמנו כי קשת טעמים רכשה את השליטה בקונדיטוריית אוטמזגין לפי שווי של 50 מיליון שקל.

"נישלו אותי מזכויותיי"

במסגרת התביעה טענה האחות בין השאר כי תביעתה עוסקת בהפרה בוטה וחמורה של הסכם הבלעדיות בחיפה, אשר נכרת לטענתה בעל פה עוד בשנת 2002 ומעניק לליאת בלעדיות בהפעלת סניפי הנתבעים ובשיווק והפצה של מוצרי המותג בעיר חיפה.
כמו כן טוענת האחות ליאת לנישול זכויותיה בכל הקשור לבעלותה במחצית משווי המוניטין של המותג "דודו אוטמזגין". בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד יריב ואקנין נטען כי "ליאת ודודו ראו האחת את השני כשותפים דה פקטו בעסק משפחתי, כאשר היה ברור כי החזון, העיצוב והנשמה של העסק הם באחריותה של ליאת... מלבד הייצור, כל פעולה של ממש שנעשתה למען הקמת וניהול עסק הקונדיטוריה נעשתה על ידי ליאת".
עוד נטען בתביעה כי "לאור יחסי האמון המיוחדים בין ליאת לבין דודו לא העלתה ליאת על דעתה שדודו או החברה לא ישלמו לה את חלקה בערך המוניטין של המותג המגיע לה, כתוצאה מכריתת עסקת רכישת השליטה בחברה... מאז העברת הבעלות בשליטת החברה הנתבעת (הכוונה לדודו אוטמזגין פטיסרי - ל.ד) עושה הנתבעת כל שלאל ידה על מנת להדיר את רגליהם של התובעות מן הפעילות העסקית ומפרה את זכויותיה הבלעדיות של ליאת".

"עלילה בדיונית"

מנגד, טוענת חברת דודו אוטמזגין פטיסרי שכיום היא בשליטת קשת טעמים כי תביעת האחות מקורה "בבצע כסף ובצרות עין שהובילו את ליאת לבדות עלילה בדיונית כאילו יזמה, הקימה וניהלה את מפעל חייו של אחיה הגדול אשר ייסד וניהל לבדו את המותג דודו אוטמזגין ובהמשך דודו אוטמזגין פטיסרי".
עוד נטען בתגובת החברה, באמצעות עו"ד שי פניני, כי לליאת אין ולא הייתה שום בלעדיות בעיר חיפה. בנוסף דודו אוטמזגין ציין בתצהירו כי "חברת דודו אוטמזגין פטיסרי היא הבעלים של מלוא זכויות המוניטין והקניין הרוחני והיא בעלת כל הזכויות הבלעדיות להשתמש ולהעניק רישיונות שימוש לשם המותג דודו אוטמזגין בכל הקשור לפעילות בתחום הקונדיטוריה, האפייה והשוקולד".
עוד טוען דודו אוטמזגין בתצהיר כי "בניגוד לטענתה של ליאת את שם הקונדיטוריה אני עצמי בחרתי כאשר שאבתי בזמנו השראה מרשת בתי הקפה המצליחה 'קפולסקי' והחלטתי לקרוא לקונדיטוריה אוטמזגין. תקופה לא קצרה לאחר פתיחת הקונדיטוריה בשנת 1998 פעילותה הלכה וצמחה ובני משפחתי (אימי, אבי ואחיותיי – כולל ליאת) הגיעו אחר הצהרים לסייע לי בקונדיטוריה כעזרה מבני משפחה. מדובר בשעות ספורות בשבוע ולמיטב זכרוני בערך שעתיים עד ארבע שעות שבועיות בסך הכל. בתמורה לכך, נהגתי לתגמל את ליאת מעת לעת לרבות בתשלומים שונים ששילמתי לה וטענתה כי עבדה בחינם היא חסרת שחר". דיון נקבע אצל השופט איל דורון ב-1 ביולי.
עו"ד יריב ואקנין, בא כוח האחות ליאת, מסר בתגובה: "מרשתי תנהל את התביעה בפני בית המשפט המחוזי בחיפה ולא בשום פורום אחר. בשולי הדברים יובהר כי התביעה אמנם הוגשה באופן פורמלי נגד דודו אוטמזגין אך ברי לכל כי ההפרות שבוצעו לטענת מרשתי נעשו ע"י רוכשי חלק ממניות החברה דודו אוטמזגין פטיסרי ואלה שבפועל הקימו סניף נוסף בחיפה.
"ראיה נוספת לכך שלמרשתי הייתה בלעדיות נעוצה בעובדה כי מרשתי מעולם לא הייתה זכיין החתום על הסכם, והדבר מדבר בעד עצמו".
עו"ד שי פניני, בא כוח חברת דודו אוטמזגין פטיסרי, מסר בתגובה: "צר לנו שהחל מהגשת התביעה פתחה התובעת במסע יחסי ציבור, תגובת החברה הוגשה לבית המשפט שסירב לתת לה סעד זמני. החברה תנהל את ההליך המשפטי בבית המשפט ולא בתקשורת". לא נמסרה תגובה מעו"ד מארק רוזן, בא כוח דודו אוטמזגין ומדודו אוטמזגין בעצמו עד כה.