סגור
טקס קבלת ה צוללת אחי רהב ל בסיס חיל הים ב חיפה  צוללות
טקס קבלת הצוללת אח"י רהב לבסיס חיל הים ב חיפה (צילום: אלעד גרשגורן)

העליון דחה ערר בתיק הצוללות: צווי בית משפט יכולים להישאר סודיים

צוות ההגנה הגיש ערר לעליון לאחר שהמחוזי בת"א קיבל את עמדת המדינה לפיה היא רשאית לא להעביר להם חלק מצווי בית משפט שהוצאו לצורך האזנות סתר או הפעלת רוגלות, בטענה לפגיעה בשיטות ואמצעים. השופטת דפנה ברק-ארז: "נימוקי המדינה ונציגי המשטרה בדיון במעמד צד אחד והדוגמאות שהביאו אשר לא ניתן לפרטם הביאו אותנו למסקנה זו"

בית המשפט העליון דחה שלשום (ה') ערר שהגישה ההגנה בתיק הצוללות, וקבע כי המדינה רשאית לא למסור לה צווים שיפוטיים – למשל כאלה שמצדיקים לשיטתה הפעלת רוגלות או התקנת אמצעי האזנת סתר באופן סמוי – בטענה שמדובר בחומר מודיעני סודי.
"נימוקי המדינה ונציגי המשטרה בדיון במעמד צד אחד והדוגמאות שהביאו אשר לא ניתן לפרטם", כתבה השופטת דפנה ברק-ארז בפסק הדין שעליו חתומים גם השופטים עופר גרוסקופף ויצחק עמית, "הביאו אותנו למסקנה כי במקרים מסוימים עצם פרסום הידיעה על מתן צווים שיפוטיים עלול לחשוף את אופן פעולתה של הרשות החוקרת, לרבות שיטות ואמצעי חקירה שהיא נוקטת".
הערר שהוגש לעליון בחודש יוני עסק בהחלטה של שופטת המחוזי בת"א, טלי חיימוביץ', לפיה צו שיפוטי שהוצא בעניינו של חשוד יכול להיחשב כחומר מודיעיני החסוי לפי חוק. עניין זה התברר במהלך הדיונים בתיק, אז נחשף כי הפרקליטות והמשטרה סיווגו צווי בית משפט – ביניהם כאלה שלשיטתם הצדיקו הפעלת כלי האזנת סתר או רוגלות, שעל פי דו"ח צוות מררי שהוקם בעקבות תחקיר "כלכליסט" בנושא ביצעו פעולות שאינן חוקיות – כחומר מודיעיני חסוי.
לאחר שהדבר התגלה, דרשו הסנגורים בתיק לקבל את כל הצווים השיפוטיים בטענה שהם אינם יכולים להיות מסווגים כחומר מודיעיני. בקשתם נדחתה, וסנגוריו של סגן ראש המל"ל לשעבר, אבריאל בר-יוסף, הגישו ערר לעליון, שאליו הצטרפו בהמשך סנגורים נוספים.
במהלך הדיונים שנערכו בעליון התברר כי מדובר ב-63 צווים. לשכת עורכי הדין הגישה בקשה להצטרף כ"ידיד בית משפט" לערר ותמכה בדרישת ההגנה. גם הסנגוריה הציבורית ביקשה להצטרף וטענה טענות דומות.
כאמור, העליון דחה את הערר. המשמעות היא, שאם לא תוגש בקשה לדיון נוסף שישנה את המצב, המדינה תעדכן את הסנגורים על הוצאת צווים שיפוטיים והם יותרו לעיון רק באחד מהמקרים שהמדינה תחליט לסווגם ככאלה: הם חומר המתייחס לעובדות כתב האישום או לתוכן עדות שתשמע לבירור האשמה; או המתייחס לראיה שאמורה להיות מוגשת או למהימנות של עד מרכזי.