סגור
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בכניסה לישיבת הממשלה 9.7
היועמ"שית גלי בהרב מיארה (צילום: GIL COHEN-MAGEN/Pool via REUTERS)

הפרקליטות לבג"ץ: לדחות ההחלטה בעניין מימון תלמידי הישיבות עד סוף מרץ

בניגוד להחלטה בנושא גיוס תלמידי הישיבות, בג"ץ יכול להוציא צו לעצירת המימון כבר ביום שני אבל הפרקליטות מבקשת בתשובה שהגישה לאחר שכבר הגישה תשע דחיות שיחכה עד לקביעת מדיניות חדשה של הממשלה. כן היא טוענת שלפני החליטה יש לצרף לעתירה את ארגוני הישיבות כמשיבים

המדינה מבקשת מבג"ץ לדחות את החלטתו בנושא מימון תלמידי הישיבות עד סוף מרץ.
בניגוד להחלטה על גיוס בחורי הישיבות שברור שיש עוד שלבים רבים בדך אליה, בג"ץ יכול לעצור את המימון לתלמידי הישיבות שאיבדו את מעמד דחיית השירות כבר ביום שני הקרוב. אלא שהפרקליטות מבקשת מבית המשפט שלא יחליט על כך עד סוף החודש הבא לאחר שהממשלה תקבע את המדיניות שלה בנושא העברת חוק גיוס חדש. כך מציבה הפרקליטות מכשול נוסף בדמות הטענה שיש לצרף לעתירה את הארגונים היציגים של הישיבות כמשיבים, מה שכמובן יגרום לדחייה של חודשים נוספים.
ב-2017 פסל בג"ץ את החוקים שאפשרו לא לגייס את בחורי הישיבות. מאז נתן לכנסת אורכות להעברת חוקים חדשים עד ה-30 ביוני אשתקד. החל מה-1 ביולי אין חוק שמאפשר את מתן דחיית השירות לבחורי הישיבות. הממשלה קיבלה ב-26 במאי 2023 החלטה שמורה לצה"ל לא לגייס את בחורי הישיבות עד ה-31 במרץ השנה.
בג"צ צפוי לקיים ב-26 לחודש דיון בחמש עתירות שהמדינה צריכה להשיב להן. שלוש מתוכן טוענות שהחלטת הממשלה אינה חוקית ויש לגייס לאלתר את בחורי הישיבות. הגישו אותן תנועות המחאה אימהות בחזית ואחים לנשק, וכן התנועה לאיכות השלטון. עוד שתיים, שהגישו התנועה הדמוקרטית האזרחית באמצעות עו"ד גלעד ברנע ופורום איילון לזכויות האדם באמצעות עו"ד משה שפירא, דורשות להפסיק את התקצוב של 63 אלף מתוך תלמידי ישיבות שהיו בהסדר דחיית השירות ואיבדו את המעמד. זאת כיוון שהקריטריונים לתקצוב תלמידי הישיבות אינם מאפשרים לתקצב מי שאין לו פטור מלא משירות צבאי או דחיית שירות. בשבועות האחרונים ביקשה הפרקליטות וקיבלה לא פחות משמונה בקשות דחייה בהגשת תשובת המדינה, אבל לצורך התשובה על עתירות המימון היא קיבלה דחיה תשיעית.
בתשובה בעתירות הגיוס היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קובעת לוח זמנים להעברת חוק חדש שיסדיר את נושא גיוס תלמידי הישיבות עד ה-30 ביוני השנה. על פי הלוח הזמנים, על הממשלה כאמור להעביר החלטה חדשה עד סוף מרץ שמאריכה את ההוראה לא לגייס את בחורי הישיבות אבל מתחייבת להעביר חקיקה חדשה עד סוף יוני. בפועל קשה לראות את הממשלה מצליחה להעביר חוק כלשהו שיאפשר השתמטות של בחורי הישיבות במצב המלחמה.
גם התשובה בנושא המימון מתייחסת ללוח הזמנים הזה. הפרקליטות מבקשת שבג"ץ ימתין עם ההחלטה עד לקביעת מדיניות הממשלה בסוף מרץ. היא חוזרת על הטענה כי "ממשרד ראש הממשלה וממשרד הביטחון נמסר כי הגם שלא התגבש עד כה הסדר חקיקתי בנוגע לתלמידי הישיבות ובוגרי מוסדות לימוד חרדיים, הרי שמתקיים בעת הזו שיח אינטנסיבי בין כל הצדדים הרלוונטיים, בניסיון להגיע למתווה אפשרי שיכלול התייחסות הן להארכת תוקפה של החלטת הממשלה, הן להשלמת חקיקה בכנסת של הסדר חדש. אולם, לעת הזו אין עדיין מתווה ממשי שניתן להצהיר עליו".
הפרקליטות מודה ש"היעדר מסגרת נורמטיבית שתאפשר את דחיית שירותם או את אי גיוסם של תלמידי הישיבות כדין, משליך על חוקיות מתן התמיכות בגין אותם תלמידים בהתאם למבחני התמיכה". עם זאת, היא טוענת שאפשר להמשיך לשלם קצבה עבורם כל זמן שלא נקבע להם מועד התייצבות.
.