סגור
חרדים ב בקו"ם לשכת גיוס תל השומר מקבלים פטור מגיוס לצה"ל 18.1.2011
חרדים בכניסה לבקו"ם (צילום: שאול גולן)

הפרקליטות לבג"ץ: חוק שיסדיר את דחיית השירות של בני הישיבות חייב לעבור עד סוף יוני

הפרקליטות הגישה תשובה לעתירות בנושא היעדר הסדר לגיוס בני הישיבות. על פי תשובת המדינה לבג"צ, הממשלה יכולה להחליט על הארכת ההשתמטות רק אם תעביר חוק חדש בנושא עד סוף יוני

היועצת המשפטית לממשלה קובעת לוח זמנים להעברת חוק חדש שיסדיר את נושא הגיוס וההשתמטות של תלמידי הישיבות עד ה-30 ביוני. כך עולה מתשובת המדינה לבג"צ נגד השתמטות תלמידי הישיבות והמשך המימון שלהם.
על פי הודעת הפרקליטות, "עם פקיעת תוקפה של ההחלטה (שלא לגייס את בחורי הישיבות ב-31.3.2024) וככל שלא יוארך תוקפה של ההחלטה בהחלטה חדשה שתעגן לוחות זמנים להשלמת חקיקה ראשית עד יום 30.6.24, לא יהיה מקור סמכות חוקי המאפשר הימנעות גורפת מהליכים לגיוס בני הישיבות. כלל גורמי המדינה המוסמכים יהיו מחויבים לפעול בהקשר להליכי הגיוס בהתאם לדין".
משמעות הדברים היא שעל הממשלה להעביר החלטה חדשה עד סוף מרץ שמאריכה את ההוראה לא לגייס את בחורי הישיבות ולקבוע לוח זמנים לחקיקה עד סוף יוני. בפועל קשה לראות את הממשלה מצליחה להעביר איזשהו חוק שיאפשר השתמטות של בחורי הישיבות בזמן המלחמה.
אחרי שמונה דחיות בהגשת תשובת המדינה לעתירה בנושא גיוס בחורי הישיבות והמימון שלהם ותחת איום בפסיקת הוצאות, הגישה היום המדינה סוף סוף את תשובתה בנושא. בתשובה שכוללת 7 עמודים היא מבקשת בעצם דחייה.
בקשת הדחייה מתבססת על הטענה שתוקף החלטת הממשלה לא לגייס את בחורי הישיבות יפוג בעוד כ-40 יום, ב-31.3. הפרקליטות מסבירה שהתקופה שבה הקפיאה המדינה את גיוס בחורי הישיבות לא נוצלה להעברת הסדר חקיקה חדש בשל המלחמה שפרצה.
בתשובת הפרקליטות נאמר כי "הגם שלא התגבש עד כה הסדר חקיקתי בנוגע לתלמידי הישיבות ובוגרי מוסדות לימוד חרדיים, הרי שמתקיים בעת הזו שיח אינטנסיבי בין כל הצדדים הרלוונטיים, בניסיון להגיע למתווה אפשרי שיכלול התייחסות הן להארכת תוקפה של החלטת הממשלה, והן להשלמת חקיקה בכנסת של הסדר חדש.
"ואולם", ממשיכה הפרקליטות בתשובתה, "לעת הזו אין עדיין מתווה ממשי שניתן להצהיר עליו. מדובר בסוגיה רגישה ומורכבת מאין כמוה, בייחוד בעיצומה של מלחמה ובתקופת כהונתה של ממשלת חירום לאומית. על כן, בשים לב לאופיו של השיח המתקיים, עוד לא ניתן לנקוב בלוח זמנים סופי לקבלת החלטות בסוגיה".
ב-2017 פסל בג"צ את החוקים שאפשרו לא לגייס את בחורי הישיבות. מאז הוא נתן לכנסת אורכות להעברת חוקים חדשים עד ה-30.6.2023. החל מה-1.7.2023 אין חוק שמאפשר את מתן דחיית השירות לבחורי הישיבות.
הממשלה קיבלה ב-26.5.2023 החלטה שמורה לצה"ל לא לגייס את בחורי הישיבות עד ה-31.3 השנה. בג"צ צפוי לקיים בעוד מספר ימים דיון בחמש עתירות שהמדינה צריכה להשיב להן. בשלוש מתוכן נטען כי החלטת הממשלה אינה חוקית ויש לגייס לאלתר את בחור הישיבות. הגישו אותן תנועות המחאה אימהות בחזית ואחים לנשק והתנועה לאיכות השלטון.
עוד שתי עתירות נוספות, שהגישו פורום איילון לזכויות האדם והתנועה הדמוקרטית האזרחית, דורשות להפסיק את התקצוב של תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים. בשבועות האחרונים ביקשה הפרקליטות וקיבלה לא פחות משמונה בקשות דחייה בהגשת תשובת המדינה.