סגור

הצעת האוצר: הפחתת הארנונה לעסקים, ייקור הארנונה למגורים

ההצעה שעלתה במסגרת חוק ההסדרים מבקשת לצמצם את הפערים בין תשלומי הארנונה כך שלרשויות יהיה משתלם יותר לקלוט תושבים חדשים; כיום, ההוצאה על תושב גבוהה מסכום הארנונה למגורים כך שקליטת תושבים מכבידה על הישוב ומורידה את רמת השירותים שבו

טיוטת חוק ההסדרים מתייחסת בין היתר לאחת הסוגיות הבוערות ברשויות המקומיות – הארנונה. כיום, קיימים פערים עצומים בין ארנונה למגורים לבין יתר השימושים, כך למשל, התעריף הממוצע של ארנונה למגורים עומד על 49 שקל למ"ר לשנה, בעוד התעריף הגבוה ביותר הוא עבור משרדים ומסחר – 174 שקל למ"ר, פער של 125 שקל למ"ר, והתעריף של מלאכה הוא 81 שקל למ"ר. עקב כך, לרשויות יש אינטרס מובנה לעידוד בניה למטרות של מסחר ומשרדים, ומנגד, יש תמריץ שלילי לקליטת תושבים, ובעבר היו לא מעט ראשי רשויות שהצהירו כי הם לא מעוניינים לקלוט תושבים מבלי שתובטח להם תוספת של שטחי תעסוקה ומסחר.
סעיף ההוצאות משלים את התמריץ השלילי לקליטת תושבים, הנחשבים לצרכני שירותים רבים ויקרים יותר. בהשוואה לתעסוקה שכמעט ולא צורכת שירותים מהרשות המקומית, לתושבים צריך לדאוג לניקיון, חינוך, תרבות, דת וכו'. לשני התמריצים יש השפעה ישירה על התכנון בישראל ובישובים רבים נוצר תכנון יתר של שטחי תעסוקה הנותרים ריקים, או שמלכתחילה כלל לא נבנים בהיעדר ביקוש. "תכנון שטחי תעסוקה לצד כל רשות מקומית המביא לחוסר יעילות בתכנון של תחבורה ציבורית ולאובדן יתרונות לגודל, תת תכנון של שטחי מגורים המביא, לצד סיבות נוספות, להיצע נמוך של דיור, בפרט באיזורי הביקוש, ולעלייה במחירי הדיור, ולחוסר איזון תקציבי בקרב רשויות מקומיות שקולטות תושבים חדשים בהיקפים משמעותיים, אשר מביא לעתים לירידה ברמת השירותים שניתנת לתושבי הרשות המקומית, החדשים והוותיקים".

1 צפייה בגלריה
קורונה חיסול עסקים רחוב דיזנגוף תל אביב משבר כלכלי
קורונה חיסול עסקים רחוב דיזנגוף תל אביב משבר כלכלי
רחוב דיזנגוף, תל אביב
(צילום: דוד הכהן)

הפחתה בארנונה לעסקים
ההצעה שעולה מחוק ההסדרים היא כי כבר בשנת 2022 תחל הפחתה של 10% בארנונה לסיווגים שונים שאינם מגורים, ובהם: שירותים ומסחר, תעשיה, בית מלון, בית מלאכה, בנקים וחברות ביטוח. מנגד, בתחום המגורים צפוי שיעור הארנונה לגדול בשיעור של 1.5% לשנה במשך תקופה של עשור (2022-2032). העלאה הצפויה במגורים היא איטית יותר על מנת להבטיח שלא תכביד על משקי הבית ותאפשר להם זמן הסתגלות. עוד נקבע, כי הרשויות המקומיות יעדכנו את תעריפי הארנונה שלהן לסיווגים שאינם מגורים, והחל בשנת 2022 יעלה שיעור הארנונה למגורים ב-0.5% ושל שאר התעריפים הוא ירד בשיעור זהה. שינוי זה יבוצע ללא הגבלת זמן, כך שבחלק מהסיווגים צפויה העלאת ארנונה בשיעור של כ-2% בשנה.
עוד מוצע, לחלק את הרשויות המקומיות ל-3 אשכולות בהתאם לגובה אובדן ההכנסות הצפוי להן, וכדי להתגבר על היקפי הארנונה שצפויים לרדת בחלק מהערים, המדינה תקצה סכום שיחולק בין שלושת האשכולות, כאשר הסכום שיוקצה לכל אשכול יחולק בין הרשויות המקומיות בהתאם ליחס של מספר התושבים החדשים שנקלטו בכל רשות למספר התושבים שנקלטו בכלל הרשויות באותו אשכול. מספר התושבים הנקלטים יחושב בהתאם לנתוני הלמ"ס. כמו כן, ועל מנת לעודד רשויות לקלוט תושבים, המדינה תעביר להן מענק שיחולק באופן מדורג בתקופה של חמש שנים. כשליש (32%) בשנה הראשונה, 27% בשניה, 21% בשנה השלישית, והיתרה - 14% ו-6% בהתאמה בשנתיים הנותרות.
בסיכום הטיוטה נכתב, כי "הפחתת הארנונה העסקית, העלאת תעריף הארנונה למגורים ויצירת מצב שבו התושב השולי כדאי לרשות, תייצר מודל הכנסות נכון יותר לשלטון המקומי ותטפל בעיוותים שנוצרים בתמריצי הרשויות לקליטת תושבים".